Ämmänhaudanmäki

Ämmänhaudanmäkeen ja Virolaiseen esitetään lisämäärärahaa

Tilaajille

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 muutostalousarvion investointiosaan Ämmänhaudanmäen jatko-osan eli Käpykujan kunnallistekniikan rakentamiseen sekä Virolaisen alueen infran rakentamiseen. Arvio Ämmänhaudanmäen vesi- ja viemärijohtojen rakentamiskustannuksista on 200 000 euroa. Tietä on rakennettava noin 450 metriä ja jätevesipumppaamoita tulee kaksi. Virolaisen alueen tonttijaon muutoksen vuoksi kunnassa tehdään uudet suunnitelmat tonteille menevän tien sekä…

Vesilahteen esitetään tonttialea

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Ämmänhaudanmäen tonttihintojen laskemista. Tontit ovat olleet myynnissä elokuusta 2012 lähtien. Omakotitalotonttien kysyntä on muun maan tapaan hiljentynyt ja toistaiseksi alueelta on myyty viisi tonttia ja kahdesta tontista on tehty vuokrasopimus. Tontteja on jäljellä neljätoista. Ämmänhaudanmäen tonttien hinnat ovat nyt 30 euroa neliöltä.  Kunnanhallitus esittää, että jatkossa tonttien hinnat olisivat 20 euroa…

Rahoisten alue Suomelan, Savelanmetsänhelmen ja Ämmänhaudanmäen väliin

Lausunnossaan Rahoisten asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa kunnanhallitukselle, että alueen suunnittelussa on  kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristö- ja maisema-arvoihin eikä rakennusten sijoittamisesta saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia rakentajalle eikä kunnallistekniikan ja tiestön toteuttamiselle. Suunnittelualue sijaitsee Vesilahden Kirkonkylästä noin kaksi kilometriä lounaaseen rajoittuen etelässä Suomelan, pohjoisessa Savelanmetsänhelmen ja idässä Ämmänhaudanmäen asemakaava-alueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala…