asemakaava

Visiontiestä Teräselementinkaduksi – Pajalantien asemakaava-alueen nimistö meni uusiksi

Tilaajille

Pajalantien alueen asemakaavan nimet muuttuvat. Paljon keskustelua herättäneet Visiontie, Mikrosirunkatu ja Automaationkatu vaihdetaan alueen historialliseen nimistöön ja kulttuurisesta ympäristöstä lähteviin nimiin. Uudet nimet ovat Teräselementinkatu, Pajavasarankatu, Ahjonkatu ja Konetie.  Asiasta päätti Lempäälän kunnanvaltuusto maaliskuussa ja yhdyskuntalautakunta katsoi viime kokouksessan nimenmuutoksen olevan niin vähäinen asia, ettei asemakaavanmuutoksella ole tunnistettavia vaikutuksia. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavanmuutosehdotuksen ja kuuluttaa sen…

Valtuutetut hyväksyivät Hiiroksentien kaavamuutoksen, mutta osa pitkin hampain – ”Toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä”

Tilaajille

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi viime keskiviikkona Hiiroksentien asemakaavan muutoksen. Kaavamuutoksella Lempoisissa sijaitsevalle omakotialueelle aiotaan rakentaa kaksi kerrostaloa. Hanke on kirvoittanut paljon keskustelua, ja valtuusto palautti asian edellisellä kerralla lokakuussa takaisin valmisteluun. Palauttamista perusteltiin tuolloin muun muassa tontin kokoon nähden liian massiivisella rakentamisella. Kaavaan on sittemmin lisätty määräyksiä muun muassa rakennusten ulkoasusta ja kasvillisuudesta. Hannu Tiensuu (sdp)…

Moisiolammen kaavamuutoksesta on valitettu hallinto-oikeuteen – ”Osayleiskaavasta voidaan poiketa”, toteaa kunta

Tilaajille

Moisiolammen asemakaavan muutoksesta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Vesa Riikonen ja Eero Vilpas ovat tehneet kunnallisvalituksen, joka koskee Lempäälän kunnanhallituksen joulukuun 16. päivä 2019 tekemää päätöstä. Kunnanhallitus hyväksyi tuolloin kaava-alueen jaon kahteen osaan, jotta Pirkanmaan Jätehuolto Oy saisi käyttöönsä radan varteen osoitetun jätehuoltoalueen ja alkuperäisen kaava-alueen eteläosaan voitaisiin osoittaa alue matkaviestinliikenteen tukimastoa varten. Kaava-alueen rajauksen lisäksi kunnanhallitus…

Vastustusta herättäneen Hiiroksentien asemakaavamuutos kunnanhallitukselle

Tilaajille

Viime keväänä paljon keskustelua herättäneen Hiiroksentien asemakaavamuutos on etenemässä Lempäälän kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 10. syyskuuta kokoontunut yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Lempoisten asemakaavan muutoksen hyväksymistä. LVS kirjoitti hankkeesta viime keväänä useaan otteeseen. Lue juttu: ”Tämä on Lempäälä, ei Vantaa” – Hiiroksentien hankkeesta järjestetyssä tilaisuudessa pohdittiin, ajetaanko alueen omakotiasujat tarkoituksella nurkkaan   Hankkeessa Lempoisiin kolmen omakotitalon…

Myymättömistä yritystonteista tehdään asuintontteja Puusepäntiellä – Kahden ison tien melu täytyy huomioida

Tilaajille

Puusepäntien asemakaava Lempäälässä tulee muuttumaan niin, että jatkossa tontit on tarkoitettu asuinpientalojen tonteiksi. Nykyisessä asemakaavassa Puusepäntien varrella sijaitsevat alueet on tarkoitettu asuin- ja yrityskäyttöön. Turkkisenpellon asuinalue on noussut viime vuosina täyteen omakoti- ja rivitaloja, mutta Sarvikkaantien vieressä oleva pelto on pysynyt toistaiseksi rakentamattomana. Tonteille ei ole ollut kysyntää, ja asemakaava on tarkoitus päivittää. – Tontit…

Asemakaavamuutoksia tulossa Narvassa – Vanhan paloaseman ja hammaslääkärintalon alueille tulossa muun muassa asuin- ja liikerakennuksia

Tilaajille

Pitkään vireillä ollut Narvan korttelin 24 ja sen lähialueiden asemakaavamuutos on edennyt. Asemakaavan muutos koskee korttelin 24 lisäksi korttelin 111 tontteja 1 ja 2, lähivirkitysaluetta ja katualuetta. Asemakaava-alue sijaitsee Tuulikalliontien molemmin puolin. Toisella puolella alueella on Kestintie ja Varvarinkuja. Vanhan paloaseman alue puolestaan rajautuu Ylä-Narvantiehen. Uuden asemakaavan alueella sijiatsevat vanha paloasema, Sorvalan talo, hammaslääkärintalo ja…

Kesannolla ollut pelto asuinalueeksi – Saikan alueen kaavamuutos tuomassa Kuljuntien varrelle yli 400 uutta asukasta, varaus myös päiväkodille

Tilaajille

Saikan alueen asemakaavaa ollaan muuttamassa, jotta uudelle alueelle saataisiin asukkaita. Lempäälän yhdyskuntalautakunta on asettanut kaavaluonnokset nähtäville. Saikan alue sijaitsee Kuljuntien varrella Sarvikkaantien ja Ideaparkinkadun liittymien kohdalla. Alue on tällä hetkellä pääosin kesannolla olevaa peltoa. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee muun muassa lounasravintola Tuulan Tupa ja kirpputori Klaffi ja Piironki. Noin 9,5 hehtaarin suuruiselle alueelle on laadittu kaksi…

Ehtookodon kylkeen uusi yksikkö muistisairaille ja vaikeavammaisille – Ehtoonhelmen rakentaminen alkaa mahdollisesti syksyllä

Tilaajille

Lempäälän Ehtookodon alueelle suunnitellaan uutta asumista. Käynnissä oleva asemakaavan muutos mahdollistaa uudisrakentamisen Katepalintien ja Hollonrannan varteen. Alueelle kaavaillaan rakennettavaksi kahta kerrostaloa ja kylätalo Ehtoonhelmeä, jotka toisivat alueelle noin 125 uutta asukasta. Alueen kaavoittamisessa on joudutettu etenkin Ehtoonhelmen rakentamista. Ehtookodon kylkeen rakennettavaan Ehtoonhelmeen on suunniteltu asunnot noin 40 muistisairaalle sekä kuudelle vaikeavammaiselle asukkaalle. Valtaosa Ehtoonhelmen käyttäjistä…

Tulipalon kokenut Suoraman Elementti keskittää Lempäälään ja laajentaa

Tilaajille

Suoraman Elementti Oy:n tehdas Kangasalla tuhoutui marraskuussa tulipalossa. Yrityksellä on toinen yksikkö Lempäälässä, jonne elementtitehtaan koko tuotanto keskitetään. Suoraman Elementille valmistui keväällä 2017 Marjamäkeen Hulikan alueelle noin 4000 neliön tuotanto- ja toimistotilat. Alueella on valmisteilla asemakaavamuutos, joka mahdollistaa elementtitehtaan toiminnan laajentamisen. Lempäälän yhdyskuntalautakunta on käsittellyt Hulikanperän alueen asemakaavaehdotusta 11. joulukuuta. Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma…

Kuljussa Linnajärventien itäosaan valmistellaan 10 uutta omakotitonttia

Tilaajille

Lempäälän Kuljun Linnajärventien itäosaa koskevaa kaavaehdotusta ollaan asettamassa nähtäville. Asemakaavoituksella aluetta pyritään täydentämään kymmenellä uudella omakotitalotontilla. Tavoitteena on myös osoittaa alueen pohjoisosaan uusia rivitalotontteja. Alueen asemakaavoitus aloitettiin vuonna 2012, mutta katualueiden rajauksista ja tonttien rakennusoikeuksista saadun palautteen, päiväkodin kaavoitustarpeen sekä moottoritien kolmannen kaistan aluevaraussuunnitelman vuoksi kaava-alue päätettiin jakaa kahteen osaan, ja Linnajärventien itäosan kaavoitus taukosi….

Kiviahossa kaavoitusta jarruttanut kalasääsken pesä on pudonnut

Tilaajille

Kalasääsken pesä on jarruttanut kunnan aikeita kaavoittaa Lempäälän Kiviahon pohjoisosissa. Pesän on kuitenkin kesäkuussa havaittu pudonneen. Kiviahon pohjoisosan asemakaavan hyväksymispäätöksestä oli valitettu keväällä 2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti viime joulukuussa hylätä valituksen, mistä tänä vuonna valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunta oli vuonna 2015 asemakaavan muutoksella aikeissa laajentaa Kiviahon pohjoisosan aluetta matkaviestinliikenteen tukimastolle. Samalla pääosin…

Annistoon aiotun pientaloalueen kaava uudelleen nähtäville

Vuoreksen Anniston alueen kaavamuutos pannaan Lempäälässä uudestaan nähtäville. Kaavamuutoksella alueelle voisi rakentua 400 asukkaan pientaloalue. Olemassa olevan asutuksen tiivistämisen lisäksi alueelle tulisi erillispientalokortteleita ja rivitaloja. Uusia rantatontteja olisi neljä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä jo keväällä 2014, jolloin ehdotuksesta tuli neljä lausuntoa ja yhdeksän muistutusta. Kaavaan sittemmin tehtyjen muutosten vuoksi se asetetaan uudelleen nähtäville. Muutokset koskevat Rieskamäentien…