aurinkoenergia

Ekoteko Hauralassa: Itse tuotettu käyttämätön aurinkoenergia valtakunnan verkkoon

Viime huhtikuun puolivälissä omakotitalon katolle asennetut aurinkokennot tuottivat elokuun loppuun mennessä energiaa runsaat 3,45 megawattituntia. Määrä vastaa reilun 19 500 kilometrin eli vuotuista ajelua henkilöautolla tai lähes 30 000 tunnin televisionkatselua. Kun talossa puhtaasti tuotettu aurinkoenergia on käytetty lämmityskattilan ja varaajan lämmitykseen sekä lattialämmitykseen, on neljän ja puolen kuukauden aikana luontoon jäänyt päästämättä lähes 1…

Lempäälän katoilla käyttämätöntä energiapotentiaalia

Tampereen seudulla halutaan edistää monipuolisesti uusiutuvan energian käyttöä. Viiden kunnan, Lempäälän, Tampereen, Nokian, Kangasalan ja Pirkkalan yhteisessä uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa on selvinnyt, että noin 30–45 prosenttia rakennusten kattopinta-alasta olisi nykytilanteessa teknis-taloudellisin perustein hyödynnettävissä aurinkoenergian tuotantoon. Kuntakatselmuksissa selvitetään uusiutuvien energiamuotojen nykykäyttöä ja tuotantopotentiaalia sekä ideoidaan uusia keinoja lisätä käyttöä. Kuntakatselmusten tarkoituksena on laatia kuntien energiataseet, arvioida…

Marjamäen yritysalueen energiaomavaraisuus halutaan selvittää

Lempäälän kunnanhallitus hakee hankerahoitusta Marjamäen yritysalueen energiaomavaraisuuden  selvittämiseksi. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Heidi Rämön viemään asiaa eteenpäin ja päätti, että hankeen omarahoitusosuus katetaan kunnan vuoden 2016 hankemäärärahoitusta. Tavoitteena on, että  kunta voisi konkreettisesti ja ympäristövastuunsa tuntien edesauttaa kilpailukykyisten ja kestävän kehityksen mukaisen alueen syntymistä suunnittelemalla Marjamäkeen uudenlainen yritysten toimintaympäristö. Avainsana on aurinkoenergia. Tarkoituksena on luoda malli,…