eero ruotsila

Ruotsila jatkaa puheenjohtajana

Tilaajille

Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys ry:n vuosikokous 21. elokuuta valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Eero Ruotsilan. Muiksi hallituksen jäseniksi valttiin edelleen Arja Laine, Aila Ruhala, Timo Oksjoki ja Juha Kanerva. Uutena hallitukseen valittiin Mika Lahtinen. Uusiksi varajäseniksi valittiin Anne Hautakangas ja Sisko Toikka. Yhdistyksen neuvottelijoiksi kunnan, osakaskunnan ja naapureiden kanssa Sillanojanlahden ranta-asiassa valittiin Timo Oksjoki ja Eero Ruotsila. Toimintasuunnitelmassa…

Rantapolun aloitus aloittaminen heti mahdollista

Lempäälän-Vesilahden Sanomissa oli 18. lokakuuta visioita kanavanvartijan talon ja kanavan seudun kehittämiseksi. Esimerkiksi Juha Kuisma kannatti henkilökohtaisesti sitä, että kunta suunnittelee, sopii ja rakentaa koko keskustasaarta kiertävän polun. Kannatan Kuisman ajatusta. Polun rakentamisen aloittaminen on jo nyt täysin mahdollista, koska kunta omistaa puistoalueeksi kaavoitetun rannan Kanavan koululta kirkon suuntaan usean sadan metrin matkalta. Myös ylösnousuyhteys…

Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistys Ruotsilan johdossa

Sarapiston ja Kuokkalan Asukasyhdistys ry:n vuosikokouksessa 8. kesäkuuta valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Eero Ruotsila. Hallitukseen valittiin Nanna Nieminen, Arja Laine, Timo Oksjoki, Aila Ruhala ja Juha Kanerva. Kokouksessa esitettiin Hakkarin liikunta- ja koulualueen kaavaan edelleen, että monitoimihallille olisi parempi paikka Tampereentien kulmassa kuin jäähallin vieressä. Myös Ahertajantien, Keskuskadun ja Urheilukadun kulmaan esitetty uuden kerrostalon paikka herätti…

Selvitys kunnan tyhjistä tiloista julkaistava

Kunnallisvaaliehdokkailta on pyydetty säästökohteita, mutta ehdotuksia ei ole kovinkaan paljon tullut. Peruspalveluista ei olekaan syytä säästää. Sen sijaan yksi tärkeä ja kiireellinen asia on selvittää kunnalla nyt olevat tyhjät tilat ja tulevaisuudessa tyhjiksi tulevat tilat. Tällaisia ovat muun muassa Kanavan koulu, nykyinen kunnanvirasto, kirjasto, vanha S-market ja SOTE-uudistuksen ratkaisusta riippuen mahdollisesti osa terveyskeskuksen toimistotiloista. Niistä…

Lempäälän vanhasta S-marketista 1 300 000 on liikaa

Kunnanhallituksen listalla 13.2.2017 on esitys vanhan S-marketin ostamisesta kunnalle purettavaksi. Kauppahinta olisi 1 300 000 euroa. Se ei sisällä purkukustannuksia, jotka oman arvioni mukaan ovat useita satoja tuhansia euroja. Kunnan keskustan kehittäminen on tärkeää, mutta sitä ei saa tehdä hinnalla millä hyvänsä. Kauppahinnassa tulisi ottaa myös huomioon se, että kunta on jo maksanut vuokraa tyhjillään…

Lempäälän Työväenyhdistys toivoo yhteistyön toimivan maakuntauudistuksessa

Lempäälän Työväenyhdistyksen syyskokous päätti muuttaa yhdistyksen sääntöjä siten, että hallituksen ja puheenjohtajien toimikausi on kaksivuotinen. Kokous valitsi yhdistyksen johtoon hallituksen, johon kuuluvat jäseninä Fatimah al-Zeaidi, Tarja Holttinen, Juha Leppänen, Eero Ruotsila ja Niina Selin. Puheenjohtajana toimii Tuula Petäkoski-Hult ja varapuheenjohtajana Mikko Koivuluoma. Järjestäytymiskokouksessa tammikuussa sihteeriksi valittiin Tarja Holttinen, jäsenasioista vastaa Eero Ruotsila ja kansainvälisistä asioista…

Asukasyhdistys esittää monitoimihallia väljän vaihtoehdon mukaisena

Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistys ry:n hallitus  on tutustunut kaavavaihtoehtoihin  VE1 ja VE2. Näistä yhdistys pitää parempana vaihtoehtoa kaksi, joka sijoittuisi Urheilukadun ja Tampereentien kulmaan. Sinne on helpompi liikennöidä. Sinne on mahdollista järjestää tontti myös uimahallille, minkä rakentaminen kuntaan on tavoiteltavaa. Jos vaihtoehto VE2 valitaan, on suunnittelussa pyrittävä välttämään tarpeetonta puiden kaatoa Tampereentien kulmasta mahdollisimman paljon….

Sarapiston asukasyhdistys laajenee Kuokkalaan

Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistys jatkaa toimintaansa. Sarapiston asukasyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 14. syyskuuta Kuokkalan koululla. Asialistalla oli yhdistyksen lakkauttaminen. Paikalle tuli 12 henkeä. Kokous päätti yksimielisesti, että yhdistystä ei lakkauteta. Yhdistykselle valittiin uudet säännöt, jonka mukaan myös Kuokkalan alueen asukkaat ja taloudet voivat liittyä jäseniksi. Alueen länsirajana on notkelma, jossa Nurmen kylän alue alkaa. Yhdistyksen…

Hyväksytään vain liityntäpysäköinti ja korjataan seurakuntatalo

Esitän, että kunta hyväksyy Sääksjärvellä asemakaavan muutoksen vain siltä osalta, jolla annetaan mahdollisuus tehdä pysäköintipaikkoja moottoritien risteykseen. Seurakuntatalon osalta kaava pitäisi jättää ennalleen. Kunnan pitäisi rohkaista Lempäälän seurakuntaa korjaamaan seurakuntatalo. Perusteita löytyy kaavaselostuksesta. Alueelle on vaikea rakentaa melunormit täyttävää piha-aluetta. Moottoritien liikenne lisääntyy, ja melunormit ovat tiukat. Suunnittelualueella on tehty liito-oravaselvitys kevättalvella 2014 ja todettu…

Lastenkodin uimarannan laajennusmahdollisuus säilytettävä

Voimassa olevassa asemakaavassa on merkitty Lastenkodin uimarannan laajennusmahdollisuus nippujenpudotuspaikalle saakka. Uimarannan laajennukseen on varauduttu myös 1990-luvulla tehdyssä yleiskaavassa, jota kaavoitusjohtajana olin laatimassa. Välialueesta osa on jo kunnan omistuksessa. Voimassa oleva asemakaava lienee tehty jo 1970-luvulla, jolloin on nähty tarpeelliseksi varata tällainen alue. Kunta on voimakkaasti kasvanut ja kasvaa yhä. Nykyinen uimaranta on ahda,s eivätkä kaikki täysikäiset halua käyttää…

Sääksjärven seurakuntatalo säilytettävä

Torstain L-VS:ssa Pekka Laitila esitti näkökohtia säilyttämisen puolesta. Olen samaa mieltä. Työssäni olen tekemisissä vanhojen rakennusten korjaamisen kanssa. Esimerkiksi valtion Senaatti-kiinteistöt huolehtii kansallisomaisuudesta ja tekee mittavia korjauksia muun muassa vanhoihin kasarmeihin eri puolilla maata. Mielestäni Lempäälän seurakunnan velvollisuus julkisena yhteisönä on säilyttää kirkon ja hyvin korjatun Leiripappilan lisäksi myös uudempia rakennuksia. Sääksjärvelle 1970-luvulla rakennettu seurakuntatalo…