ely-keskus

Sammaleläin on runsastunut Lempäälän kanavassa – löllyköitä on kanavan reunamilla helminauhana

Tilaajille

Hyytelösammaleläimet ovat tänä kesänä runsastuneet Lempäälän kanavassa. – Sammaleläimiä on kanavan reunamilla kuin helminauhana, kuvaili toimitukselle eräs sammaleläimiä havainnut veneilijä. Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-sivustolle on tehty useita ilmoituksia sammaeläimistä kanavassa. Pirkanmaan ELY-keskuksessa tilanne tiedostetaan. – Viime vuonna Lempäälän kanavan luota havaintoja ei tehty näin runsaslukuisesti. Nyt sammaleläin on sielläkin, vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta toteaa. –…

Työttömien määrä laski

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Lempäälässä ja Vesilahdessa elokuussa. Lempäälässä oli elokuun lopussa 642 työtöntä työnhakijaa, kun vielä kuukautta aikaisemmin työttömänä oli 818 henkeä. Vesilahdessa työttömiä oli elokuun lopussa 107, kun vielä heinäkuun lopussa heitä oli 138. Tilanne on kohentunut myös vuodentakaisesta, jolloin Lempäälässä oli elokuun lopussa työttömänä 916 ja Vesilahdessa 191 henkilöä. Ely-keskus tiedottaa, että…

Sinileväesiintymät vähenivät Vesilahdessa

Tilaajille

Pyhäjärvessä Vesilahden Kirkonkylän rannassa on sinilevää vähän, kertoo ELY-keskuksen tuore tiedote, kun vielä viime viikolla 31 sitä havaittiin runsaasti. Sinilevää on edelleen havaittu myös Lempäälän Lempoisten uimalasta ja Mäyriänrannasta. ELY-keskuksen mukaan levää on viime viikon tapaan vähän. Lisäksi yleisöhavaintoja sinileväesiintymistä on viikon aikana kirjattu verkkopalvelu Järviwikiin Lempäälän Mäyhäjärvestä. Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan nähden…

Oletko nähnyt sammaleläimiä? – Ilmoita havaintosi ELY-keskukselle

Lempäälässä on tänä kesänä jälleen tehty havaintoja sammaleläimistä. Nyt Pirkanmaan ELY-keskus haluaa selvittää hyytelösammaleläimen levinneisyyttä Pirkanmaalla. Levinneisyyden kartoittamiseksi ELY-keskus pyytää kansalaisia ilmoittamaan havainnoista vieraslajiportaaliin vieraslajit.fi. Jos havaitset vedessä hyytelömäisen, läpikuultavan pallon, on kyseessä todennäköisesti hyytelösammaleläin (Pectinatella magnifica). Jotta asia varmistuu, Pirkanmaan ELY-keskus toivoo havainnoista kuvia sekä ilmoituksen vieraslajiportaaliin vieraslajit.fi. Sivustolla voit sijoittaa havaintopaikkasi kartalle sekä…

Mäyhäjärven kunnostusprojekti on elpymässä

Tilaajille

Huonosti voivan Mäyhäjärven kunnostamisesta on viimeinkin varovaisia toiveita. Parhaimmillaan työhön voitaisiin päästä jo tänä kesänä, mutta matkassa on muutamia mutkia. Lempäälän Mäyhäjärvi on yhä samassa tilassa kuin muutama vuosi sitten, jolloin järven rannalla mökin omistavat Sari Lintunen ja Jere Mäkelä ottivat asiakseen järven kunnostamisen. Vesistö on edelleen rantavesiä myöten täynnä rehevää vesikasvillisuutta, sillä vesi on…

Saan kai esittää mielipiteeni?

Viitaten kirjoitukseen ”Ruokkivaa kättä ei pidä purra” haluan todeta, että olen kommentoinut ko. hankemenettelyä kyläyhdistyksen jäsenlehdessä Nurmenkulma ja Nurmen kyläyhdistyksen vuosikokouksessa. En siis julkisesti. Tietoisesti olen vältellyt ihmisten arviointia. Olen kritisoinut systeemiä ja järjestelmää. Kaikki, mitä olen sanonut, perustuu omaan kokemukseeni ja on siten mielipide. Ymmärtääkseni mielipiteen saa esittää jopa julkishallinnollisesta toiminnasta. Siihen ei tarvita…

Pienveneille halutaan kulkuväylä Herralanvirtaan

Lempäälän Herralanvirran säännöstelyrakenteen muutostarpeet selvitetään pienveneiden, kanoottien ja kajakkien kulun sekä erilaisten kalojen kulun mahdollistamiseksi. Lisäksi selvitetään koskimelonnan mahdollistamista. Nykyinen Herralanvirran säännöstelyrakenne palvelee hyvin säännöstelyn tarpeita sekä kalastusta. Rakenteen alapuolinen koskialue on yksi Pirkanmaan suosituimmista koskikalastuskohteista. Vaikka säännöstelyä voidaan toteuttaa hyvin, kovan virtaaman vuoksi nykyistä rakennetta on vaikea kunnostaa. Lisäksi hätätilanteessa juoksutuksen pysäyttäminen kokonaan on…

ELY-keskuksen avustuksia haettavissa

Pirkanmaan ELY-keskuksesta on haettavissa harkinnanvaraisia avustuksia. Avustuksia jaetaan rakennusperinnön hoitoon, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin, vesistöjen käyttöön ja tulvariskien hallintaan, pinta- ja pohjavesien hoitoon sekä vesistöjen kunnostukseen. Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää yksityiselle rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen….

Pirkanmaan rannoilla on potentiaalia loma-asumisen ja matkailun kehittämiseen

Pirkanmaa on loma-asuntojen määrässä Suomen kolmanneksi suurin maakunta: rantaviivaa on yhteensä noin 13 260 kilometriä ja loma-asuntoja lähes 50 000. Pääosa Pirkanmaan kesämökeistä on rakennettu jo 1950- ja 1960-luvuilla. Monen järven rannat ovat tiiviin lomarakentamisen piirissä, mutta hyvällä suunnittelulla uusiakin lomarakennuspaikkoja on vielä mahdollista löytää. Koska Pirkanmaan rannat ovat jo vahvasti rakennettuja, Pirkanmaan ELY-keskus korostaa rantojen yleiskaavoituksen…

Nyt on aika ruopata

Kyltti tien varressa Lempäälän Nurmella kertoo, että järeä kaivinkone ahkeroi järven rannalla sijaitsevan omakotitalon rannassa. Työmaallaan yllättävän hiljaista ääntä pitävä pitkäpuominen 20-tonninen laite on ruoppaukseen erinomaisesti soveltuva tela-kaivinkone, jota käsittelee Säijässä asuva Jarmo Latvala, 49. Työn alla on Pyhäjärven matalan ja vähävetisen lahden rantatontti. Tarkoituksena on tehdä kiinteistölle käyttökelpoinen uimaranta. Uuden saunarakennuksen edustalta järven pohjasta…

Murskaamohankkeessa valtavat turvallisuusriskit

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Karhumäen murskaamohankkeeseen ja luvista on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (maa-aineslupa) ja Vaasan hallinto-oikeuteen (ympäristölupa). Valituksiin liittyen kunnan ympäristöjaosto antoi lausuntonsa (maa-aineslupa) hallinto-oikeudelle. Pirkanmaan Ely-keskus päätti aikanaan , että tämän kyseisen hankkeen kohdalla pitäisi tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ely-keskuksen päätöksen ja vaati turvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista lupapäätöksen käsittelyn…

Maantie 130 päällystetään tänä syksynä

Vanhan kolmostien pääkaistat päällystetään merkittävimmiltä osin Lempäälän ja Valkeakosken välillä tänä syksynä remixer- eli uusiomenetelmällä. Yhteysvälillä on kaksi ohituskaistaosuutta, jotka Pirkanmaan ELY-keskuksen tienpidon asiantuntija Ossi Saarisen mukaan todennäköisesti jäävät vielä korjaamatta. ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelukeskus on saanut runsaasti palautetta maantien 130 kunnosta. Tien pinta on urautunut vilkasliikenteisiltä osuuksiltaan, ja syvimmillään urat ovat etenkin tien mäkisillä kohdilla….

Yksityinen luonnonsuojelualue Kuljuun

Maanomistaja esittää Lempäälässä sijaitsevalle Salonsaari-nimiselle tilalleen perustettavaksi noin viiden hehtaarin laajuiselle määräalalle yksityisen luonnonsuojelualueen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman puitteissa. Havumetsäalue sijaitsee Kuljussa Hankajärven ja Linnajärven välisellä alueella. Kiinteistön eteläosa on kosteikkoa, josta laskee oja etelään Linnajärveen. Kiinteistöltä lounaaseen sijaitsee luonnonmuistomerkiksi luokiteltu vierinkivi. Alueen länsipuolella kulkee Birgitan polku. Yksityisenä luonnonsuojelualueena määräaluetta koskevat rahoitusmääräykset. Alueella on kielletty metsänhakkuu…