ely-keskus

Pirkanmaan rannoilla on potentiaalia loma-asumisen ja matkailun kehittämiseen

Pirkanmaa on loma-asuntojen määrässä Suomen kolmanneksi suurin maakunta: rantaviivaa on yhteensä noin 13 260 kilometriä ja loma-asuntoja lähes 50 000. Pääosa Pirkanmaan kesämökeistä on rakennettu jo 1950- ja 1960-luvuilla. Monen järven rannat ovat tiiviin lomarakentamisen piirissä, mutta hyvällä suunnittelulla uusiakin lomarakennuspaikkoja on vielä mahdollista löytää. Koska Pirkanmaan rannat ovat jo vahvasti rakennettuja, Pirkanmaan ELY-keskus korostaa rantojen yleiskaavoituksen…

Nyt on aika ruopata

Kyltti tien varressa Lempäälän Nurmella kertoo, että järeä kaivinkone ahkeroi järven rannalla sijaitsevan omakotitalon rannassa. Työmaallaan yllättävän hiljaista ääntä pitävä pitkäpuominen 20-tonninen laite on ruoppaukseen erinomaisesti soveltuva tela-kaivinkone, jota käsittelee Säijässä asuva Jarmo Latvala, 49. Työn alla on Pyhäjärven matalan ja vähävetisen lahden rantatontti. Tarkoituksena on tehdä kiinteistölle käyttökelpoinen uimaranta. Uuden saunarakennuksen edustalta järven pohjasta…

Murskaamohankkeessa valtavat turvallisuusriskit

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Karhumäen murskaamohankkeeseen ja luvista on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (maa-aineslupa) ja Vaasan hallinto-oikeuteen (ympäristölupa). Valituksiin liittyen kunnan ympäristöjaosto antoi lausuntonsa (maa-aineslupa) hallinto-oikeudelle. Pirkanmaan Ely-keskus päätti aikanaan , että tämän kyseisen hankkeen kohdalla pitäisi tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ely-keskuksen päätöksen ja vaati turvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista lupapäätöksen käsittelyn…

Maantie 130 päällystetään tänä syksynä

Vanhan kolmostien pääkaistat päällystetään merkittävimmiltä osin Lempäälän ja Valkeakosken välillä tänä syksynä remixer- eli uusiomenetelmällä. Yhteysvälillä on kaksi ohituskaistaosuutta, jotka Pirkanmaan ELY-keskuksen tienpidon asiantuntija Ossi Saarisen mukaan todennäköisesti jäävät vielä korjaamatta. ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelukeskus on saanut runsaasti palautetta maantien 130 kunnosta. Tien pinta on urautunut vilkasliikenteisiltä osuuksiltaan, ja syvimmillään urat ovat etenkin tien mäkisillä kohdilla….

Yksityinen luonnonsuojelualue Kuljuun

Maanomistaja esittää Lempäälässä sijaitsevalle Salonsaari-nimiselle tilalleen perustettavaksi noin viiden hehtaarin laajuiselle määräalalle yksityisen luonnonsuojelualueen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman puitteissa. Havumetsäalue sijaitsee Kuljussa Hankajärven ja Linnajärven välisellä alueella. Kiinteistön eteläosa on kosteikkoa, josta laskee oja etelään Linnajärveen. Kiinteistöltä lounaaseen sijaitsee luonnonmuistomerkiksi luokiteltu vierinkivi. Alueen länsipuolella kulkee Birgitan polku. Yksityisenä luonnonsuojelualueena määräaluetta koskevat rahoitusmääräykset. Alueella on kielletty metsänhakkuu…

Moottorikieltoa haetaan pienille järville

Ahtialan osakaskunta päätti vuosikokouksessaan 26. helmikuuta kieltää polttomoottoriajoneuvoilla ajamisen kokonaan hallinnoimillaan vesialueilla Lempäälässä eli Iso Kausjärvellä, Kyynäröjärvellä sekä Vähä Kausjärvellä. Yhdistys hakee osakaskunnan puheenjohtaja Jorma Rintalan mukaan Ely-keskukselta viranomaispäätöstä kieltää niin polttomoottorikäyttöisillä moottoriveneillä, moottorikelkoilla kuin mönkijöilläkin ajaminen ko. vesialueilla. Sähkökäyttöisten perämoottorien käyttö on sallittua, samoin työ- jaa latukoneiden. Osakaskunnan vesialueisiin kuuluvalla Ahtialanjärvellä on jo vuosia…

Pitkäkallion YVA-menettely etenee

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausuntonsa suunnitteilla olevien Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto-, kierrätyskiviaineksen käsittely- ja maankaatopaikka -hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.  Ohjelman on toimittanut Destia Oy ja Toivosen Sora Oy. Hankealueet sijoittuvat Tampereen kaupunkiseudulla alueelle, johon kohdistuu erityisen voimakkaita kehittämis- ja rakentamispaineita lähitulevaisuudessa ja varaumia kauemmaksi tulevaisuuteen. Toiminta laajenisi Arvioidut hankkeet sijoittuvat Lempäälän Pitkäkallion alueelle…

Lähes puolet ajaa ylinopeutta Hakkarissa

Automerkillä ei ole niinkään väliä. Ylinopeutta ajaa niin volkkarikuski kuin mersumieskin. Yksin ja kaksin tutkaan ajavilla on useammin ylinopeutta kuin pidemmässä letkassa ajavilla. Jonossa ajetaan kärkiauton perässä hiljempaa ja pääsääntöisesti nopeusrajoituksen mukaan. Sellainen kutina Tampereentien varren asukkailla on ollut jo entuudestaan, mutta nyt autoilijoiden käyttäytymisestä on ihan valovoimaista näyttöä: Pirkanmaan Ely-keskus on asentanut kaksi väliaikaista…

Tienvarsipuustoa raivataan

Pirkanmaan ely-keskus teettää maantien 130 varrella tienvarsipuuston ja -kasvillisuuden raivauksia. Raivaustyössä poistetaan liikenneturvallisuutta vaarantavaa kasvillisuutta. Raivauksia tehdään maantiellä 130 Lempäälän Marjamäen ja Valkeakosken Jutikkalan välisellä alueella. Raivausten avulla parannetaan maantien liikenneturvallisuutta erityisesti hirvivaara-alueilla. Samassa yhteydessä korjataan myös tiejakson riista-aitaa. Tavoitteena on poistaa hirvien ja peurojen suosimat piiloutumistiheiköt tien varresta ja parantaa samalla eläinten näkyvyyttä autoilijoille….

Iso Kausjärvi saa pohjapadon

Pirkanmaan Ely-keskuksen evästämä vesistönkunnostus on alkanut Iso Kausjärvellä kahdeksan kilometriä itään Lempäälän keskustasta. Kaivuri seisoo järvestä lounaaseen virtaavan nimettömän laskuojan verralla tulevan pohjapadon paikkeilla noin sadan metrin päässä avovedestä. Puro yhtyy jonkin matkan päässä Myllyojaan, joka puolestaan johtaa valumat moottoritien ali Ahtialanjärveen. Kolmisen kilometriä pitkän järven vedenpinnan vaihtelua hillitsemään aiottua patoa on hankittu jo parinkymmenen…

Pirkanmaalle 1,8 miljoonaa euroa lisärahaa tienpitoon

ELY-keskus korjaa Mänttä-Vilppulassa Kirkkosalmen, Vilppulankosken ja Ukon sillat valtion tämän vuoden kolmannesta lisätalousarviosta saamallaan tienpidon lisärahalla. Koko maan osalta väylänpitoon kohdistuvat lisäbudjetin rahat käytetään vientiteollisuuden kuljetustehokkuuden tukemiseen ja raskaan liikenteen käyttämien pääväylien parantamiseen. Pirkanmaa saa väylänpidolle myönnetystä valtion kolmannen lisätalousarvion 25 miljoonan euron summasta 1,8 miljoonaa euroa. Summa käytetään kolmen, kiireellisyysluokaltaan tärkeän sillan korjaamiseen, maantieliittymän…

Pirkkalantielle ensi kesänä kiertoliittymä

Pirkkalantie ja Tampereentie saa kauan odotetun kiertoliittymän ensi kesänä. Pirkanmaan ely-keskuksen ja kunnan yhteisrahoituksella rakennettava kiertoliittymä rakennetaan MAL-hankkeena. MAL-hankkeet ovat valtion ja kuntien yhdessä toteutettavia kustannustehokkaita hankkeita. Näillä pienhköillä hankkeilla edistetään kulkutapajakauman muutosta ja pyritään parantamaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Liikenneympyrän kustannuksiin on varattu yhteensä 600 000 euroa, josta puolet tulee ely-keskuksesta ja puolet…

Uittamon siltaremontti aikataulussa

Suonolassa sijaisevan Uittamon sillan remonttityöt ovat päässeet hyvään vauhtiin. Syyskuun lopulla paikalla kävi valtionavustuksista tiekunnille vastaavan Pirkanmaan ELY-keskuksen henkilökuntaa tutustumassa töiden etenemiseen. Lupapäällikkö Aleksi Haapavaara oli tyytyväinen näkemäänsä. – Uskon, että paikalle tulee erinomainen ja maisemaan hyvin sopiva silta. Paikkana Suonojärvi on hieno eikä urakoitsijan ole tarvinnut tehdä työtä liikenteen jaloissa. Kohde on myös keskimääräistä suurempi…

”Giljotiiniristeykselle on tehtävä jotain”

Tampereentie vilkastuu samaa vauhtia kuin Lempäälään väkiluku kasvaa. Uusia lapsiperhevoittoisia asuinalueita syntyy. Tästä seuraa, että tien varrelle muodostuu uusia vaaranpaikkoja, kun lapset jotuvat ylittämään erittäin vilkkaasti liikennöidyn tien. Yksi tällainen paikka on Kuljussa Tampereentien ja Kiimakalliontien risteyksessä. Tampereentien toiselta puolelta risteykseen tullaan moottoritien Kuljun rampista, mikä tekee siitä varsinaisen sumppuristeyksen. Ja äärimmäisen vaarallisen sellaisen. Traaginen…