ely-keskus

Työttömyyden kasvu ei ole taittumassa

Sekä Lempäälän että Vesilahden työttömyys on kasvanut merkittävästi verrattuna viime vuoteen. Lempäälässä työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,1 prosenttia, kun viime vuonna samaan aikaan se oli 9,1 prosenttia. Vesilahdessa taas työttömiä työnhakijoita oli 9,9 prosenttia työvoimasta. Vuosi sitten vastaava luku oli 6,9 prosenttia. Pientä kasvua työttömyydessä on tapahtunut myös verrattuna tämän vuoden kesäkuuhun. Tuolloin Lempäälässä työttömyysaste oli…

Hulauden vesialueen kunnostukseen valtiolta 292 000 euroa

Valtio tukee merkittävällä summalla Hulauden vesialueen kunnostusta. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa hanketta 292 000 eurolla.  Hulauden kunnostustyö on suurimpia Pirkanmaalla toteutettuja vesistökunnostushankkeita. – Kyseessä on erinomainen esimerkki lähtökohdiltaan paikallisesta vedenlaadun ongelmasta, joka aktiivisten ihmisten käsissä on johtanut yhteistyöhön yhdistyksen, kuntien ja valtion aluehallinnon välillä. Hanke toteuttaa EU-tasoista vesienhoidon tavoitetta saavuttaa vesistöjen hyvä ekologinen…

Tienvarsipuustoa raivataan kolmostiellä

Pirkanmaan ely-keskus teettää valtatie 3:n varrella tienvarsipuuston ja -kasvillisuuden raivauksia. Raivaustyössä poistetaan valtatien liikenneturvallisuutta vaarantavaa kasvillisuutta. Tampereen ja Lempäälän kuntien alueella raivauksia tehdään Puskiaisten liittymän ja Valkamankadun alikulun välillä. Raivauksilla halutaan parantaa valtateiden liikenneturvallisuutta erityisesti hirvivaara-alueilla. Raivaustyötä tehdään kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Raivaustyön toteuttaa pääurakoitsijana Kaskenoja Oy. Tiealueelta poistetaan törmäystilanteissa vaaralliset runkopuut ja harvennetaan…