Hahkalanvuolle

Kalastuksenvalvontaa tehostettu Pyhäjärvellä

Kalastuksenvalvontaa on tehostettu Tampereen ja Lempäälän välisellä Pyhäjärvellä parin viime vuoden aikana. Valvonnan tavoitteena on pitää huolta siitä, että kalastaminen alueella tapahtuu kalastusmääräyksiä noudattaen ja kalastajat ja ravustajat suorittavat tarvittavat lupamaksut. Kuluvan avovesikauden aikana valvontaa tehdään eri puolilla Pyhäjärveä Pirkkalan kalastusalueen toimeksi antamana. Käytännössä valvontaa suorittavat Pyhäjärvellä Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen valvojat, ja valvontamatkat tehdään osittain yhteistyössä…

Hahkalanvuolteella kalastuskielto 1.1.–15.6.

Lempäälän ja Tampereen välillä virtaavan Pyhäjärven vesistön kuhakannan luontaista uudistumista tuetaan kahden rauhoituspiirin avulla. Tavoitteena on, että perinteisesti maamme parhaimpiin kuuluvan kuhajärven saaliit pysyvät jatkossakin hyvinä ja luonnollinen lisääntymiskierto toimii kuten pitääkin. Rauhoituspiireissä on kaikenlainen kalastus kiellettyä lukuun ottamatta kuoreen lippoamista. Kielto koskee myös yleiskalastusoikeuksia eli ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta. Lempäälän Hahkalanvuolteen rauhoituspiiri laajeni alueellisesti…

Viehekalastuksen yhtenäislupa-alue laajeni Pyhäjärvellä

Tampereen ja Lempäälän välinen Pyhäjärvi on Pirkanmaan suosituimpia kalavesiä. Pyhäjärvelle myytiin vuonna 2014 yli 500 viehekalastuksen yhtenäislupaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli seitsemän prosenttia. Myös muu kalastus ja ravustus on alueella vireää. Pirkkalan kalastusalueen myymä Pyhäjärven viehekalastuksen yhtenäislupa-alue on laajentunut keväästä 2015 alkaen merkittävästi. Pirkkalan edustalla Villilänselän alueella Turrin ja Pereensaaren välinen vesialue on liitetty yhtenäislupa-alueeseen…

Pirkkalan kalastusalue turvaa kuhan lisääntymistä Hahkalanvuolteella

Pirkkalan kalastusalueen kokous 25. maaliskuuta päätti yksimielisesti jatkaa rauhoituspiirien toimintaa Lempäälän Hahkalanvuolteella ja Nokian Luodonsaaren ympäristöllä. Rauhoituspiirien tarkoituksena on turvata kuhan lisääntyminen ja kiellolla estetään erityisesti Hahkalanvuolteella liikakalastus.  Rauhoituspiireissä on kaikenlainen kalastus kielletty lukuun ottamatta kuoreen lippoamista.  Kalastusalue hakee yleiskalastuskieltoa rauhoituspiireille. Kokouksessa valittiin Pirkkalan kalastusalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle Risto Rytöluoto, Pauli Sorri ja Antero Korja….