hakkuu

Polut huomioon hakkuita suunnitellessa

Tilaajille

Jara hakee maisematyölupaa (ilmoitus 16.1.2019 LVSssä). Kunta järjesti pyynnöstä katselmuksen alueella 24.1.2019. Katselmuksessa oli mukana asukasyhdistyksen ja naapurien lisäksi myös  UPM:n edustajia. Tällöin tuli esille, että pari vuotta sitten Kansakoulutien länsipuolella tehdyssä kunnan tilaamassa hakkuussa ei otettu huomioon olevaa polkuverkostoa, koska sitä ei ollut pohjakartassa ja koska sitä ei ollut muutenkaan ilmoitettu hakkuun tekijälle. Nyt…

Harvennushakkuu valaistun ladun länsipäässä Hakkarissa

Tilaajille

Lempäälän kunta hakee maisematyölupaa, mistä on ilmoitus 21.11.2018 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Kunta järjesti pyynnöstä katselmuksen alueella 28.11.2018. Katselmuksessa oli mukana myös tarjouksen tehneen UPM:n edustaja, joka esitti, että kasvillisuuskerrosta ei raivattaisi pois. Toivottavasti hakkuu tehdään tällä kevyellä tavalla. Ohessa valokuva alueesta ja kartta. Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja Eero Ruotsila        

Kunnan metsähakkuissa olisi ollut tiedottamisen varaa

Sääksjärvi, Hirvi-Simunan luolan maasto: ”Lempäälässä Sääksjärvellä on kaadettu mahdollisesti lainvastaisesti metsää luonnonsuojelualueella.” Kiviaho, Leinikkitien pää: ”Ilmeisesti tuhoavat metsätien, jota pitkin Birgitan polku menee”. ”Lempäälän kunta tuntuu tuhoavan kaiken luonnon”. ”Avohakkuun tekeminen Birgitan ympäristöön ei edistäne metsän  eikä muutoinkaan luonnon monimuotoisuutta.”   Kuntalaiset ovat havahtuneet ilmaisemaan huolensa meneillään olevista hakkuista Lempäälän kunnan omistamissa metsissä. Myös somessa…