hallintojohtaja

Hallintojohtaja Minna Hutko lähtee Vesilahdesta

Vesilahden kunnan johtoryhmään tulee isoja muutoksia. Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi on jäämässä eläkkeelle, elivoimapäällikkö Jarkko Pakaslahden määräaikainen pesti päättyy ja nyt hallintojohtaja Minna Hutko on jättämässä työt Vesilahdessa Minna Hutko on ollut Vesilahden kunnan palveluksessa heinä-elokuun vaihteesta 2002 lähtien. Sitä ennen hän työskenteli yksityisellä sektorilla rahoituksen ja luotonhallinnan parissa. − Toimin ensin yhdeksän kuukautta viransijaisena ja…

Kuntaan perustetaan uusi digipäällikön virka

Kirjautuneille

Lempäälän kunnanhallitus päätti keskiviikkoisessa kokouksessaan 23.8. viran lakkauttamisesta ja uuden perustamisesta. Kunnanhallitus päätti lakkauttaa hallintojohtajan viran Jarmo Hagmanin irtisanouduttua virasta 31.7. alkaen. Virka lakkautetaan osana hallintoprosessien kehittämistä. Uutena virkana kunnanhallitus päätti digipäällikön viran perustamisesta. Esimiestasolla kunnanjohtajan alaisena toimiva digipäällikkö tulee muun muassa tekemään digitalisaation kehittämiseen liittyviä hankintapäätöksiä.

Hallintojohtaja Hagman irtisanoutuu

Kirjautuneille

Lempäälän kunnan hallintojohtaja Jarmo Hagman irtisanoutuu tehtävästään. Hagmanin työsuhde päättyy 31. heinäkuuta. Hänet valittiin virkaan toukokuun 2016 lopussa. Hallintojohtajan työnkuva on varsin laaja. Hagman on virassaan toiminut kunnan hallintoprosessien johtajana ja vastannut useiden erilaisten hallintoyksiköiden, kuten ruokapalveluiden, tietohallinnon ja maaseutupalveluiden, hallinnasta. Hallintojohtaja toimii myös kunnanjohtajan viransijaisena. Uuden hallintojohtajan valitseminen kuuluu kunnanvaltuuston tehtäviin. Kunnan hallintopäällikkö Riina…

Kivistö Lempäälän hallintopäälliköksi

Lempäälän  kunnan hallintopäällikön virkaan on  valittu Lempäälässä Kuljun Asemakylässä asuva, Akaan hallintopäällikkö Riina Kivistö. Valinnan teki viranhaltijapäätöksellä Lempäälän kunnan hallintojohtaja Jarmo Hagman 28. heinäkuuta. Virkaa haki 46 henkilöä. Heistä seitsemän kutsuttiin 24.–25. heinäkuuta kunnanjohtaja Heidi Rämön, henkilöstöjohtaja Auli Nevantien sekä Hagmanin haastateltavaksi. Työkokemuksen ja haastattelujen perusteella ansioituneimpana ja tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvimpana virkaan pidettiin hallintotieteen…

”Tällä hetkellä ärsyttävät valtion toimenpiteet”

Kuka olet? – Olen Minna Hutko, Vesilahden kunnan hallintojohtaja.   Miksi haluat tehdä juuri tätä työtä tai hoitaa tätä virkaa? – Tässä työssä pääsee tekemään ”oikeita asioita”. On palkitsevaa nähdä, kuinka Vesilahti on viimeisen 10 vuoden aikana kehittynyt taloudellisista ongelmista huolimatta. Esimerkiksi Narvan uusi päiväkoti Peuraniitty on onnistunut kokonaisuus. Se oli uudenlainen tapa toteuttaa rakennushanke….

Hagman hallintojohtajaksi

Lempäälän kunnanvaltuusto valitsi keskiviikkona 25. toukokuuta kuntaan uuden hallintojohtajan. Valinta suoritettiin vaalilla. Ehdokkaita oli kolme, Jarmo Hagman, Annukka Lagerstam ja Soile Lahti. Ensimmäisellä äänestyskierroksella kukaan ehdokkaista ei saanut puolta äänistä. Toisella kierroksella tamperelainen Jarmo Hagman valittiin virkaan äänimäärällä 24. Vastaehdokas Annukka Lagerstam sai 19 ääntä. Jarmo Hagman on 35-vuotias oikeustieteiden kandidaatti ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lakimies….