Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Moisiolammen kaavamuutoksesta on valitettu hallinto-oikeuteen – ”Osayleiskaavasta voidaan poiketa”, toteaa kunta

Tilaajille

Moisiolammen asemakaavan muutoksesta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Vesa Riikonen ja Eero Vilpas ovat tehneet kunnallisvalituksen, joka koskee Lempäälän kunnanhallituksen joulukuun 16. päivä 2019 tekemää päätöstä. Kunnanhallitus hyväksyi tuolloin kaava-alueen jaon kahteen osaan, jotta Pirkanmaan Jätehuolto Oy saisi käyttöönsä radan varteen osoitetun jätehuoltoalueen ja alkuperäisen kaava-alueen eteläosaan voitaisiin osoittaa alue matkaviestinliikenteen tukimastoa varten. Kaava-alueen rajauksen lisäksi kunnanhallitus…

Telkäntaival katkesi valituksiin – Kunta ja valittajat täysin eri laduilla. Maakuntamuseo vaatii päätösten perumista ja uudelleen valmistelua

Tilaajille

Telkäntaipaleen sillan läntinen pää töröttää ilmassa. Lähes 70 tonnia painava ja 30 metriä pitkä Telkäntaipaleen silta nostettiin paikalleen viime keväänä huhtikuussa. Työt ovat keskeytyneet valitusten vuoksi. Sillan ramppi, amfiteatteri, puisto, näkymät, valmistelu ja kaavoitus. Nämä kaikki ovat pielessä hallinto-oikeuteen valittaneiden mielestä. He näkevät, että koko suunnitelma on maakunta-, osayleis- ja asemakaavan vastainen. Hallinto-oikeuteen on jätetty…

Kunta vastaa HHO:lle rampista: ei vaaranna Lempäälän vanhaa asemaa

Tilaajille

Telkäntaipaleen kävelysillan länsipuolelle on kaavailtu rakennettavaksi ramppia, joka laskeutuisi Lempäälän vanhan aseman edustalle. Viime vuonna laadittujen suunnitelmien mukaan rampin sisäkaaren puolelle tulisi amfiteatteri. Rampista ja amfiteatterisuunnitelmista on sittemmin valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan maakuntamuseon, Antero Kekin ja Kiinteistö Oy Lempäälän Liikekeskuksen sekä Tuomo Mäkelän, Jaakko Ristaniemen ja Raimo Sirenin valituksissa muun muassa perustellaan, että kunnanhallituksen 23….

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi seurakunnan päätökset Lempäälä-talosta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkovaltuuston tekemät päätökset osallistua Lempäälä-talo-hankkeeseen yhdessä kunnan kanssa. Kirkkovaltuuston päätökset tehtiin 25.10.2016 ja 7.3.2017. Molemmista päätöksistä valituksen hallinto-oikeuteen allekirjoitti kolme valtuuston jäsentä. Hallinto-oikeus totesi, että molemmat päätökset on kumottava esteellisyyksien vuoksi. Kirkkoherra Mikko Oikarisen mukaan seurakunta aikoo jatkaa hanketta, jossa se on ollut mukana vuodesta 2012 lähtien. Kirkkovaltuusto…

Hupasen valitus nurin hallinto-oikeudessa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 8. toukokuuta päättänyt hylätä Lempäälän kunnan teknisen toimen johtajan virasta irtisanotun Jaakko Hupasen hallinto-oikeudelle irtisanomisestaan tekemän  valituksen. Hallinto-oikeus määräsi Hupasen myös maksamaan Lempäälän  kunnan kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina 6 000 euroa. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Lempäälän kunnanhallitus päätti, ettei Lempäälän kunta käytä valitusoikeuttaan. Kunnanhallitus päätti 1. heinäkuuta 2016 irtisanoa Hupasen teknisen johtajan…

Ei lämmöntuotantoyksikköä tässä vaiheessa Herralaan

Pitkään valmisteltu ja alueeltaan laaja Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaava on vihdoin  tulossa voimaan. Lempäälän kunnanhallitus on merkinnyt korkeimman hallinto-oikeuden asiaa koskevan päätöksen tiedokseen ja valtuutta kunnan teknisen toimen tiedottamaan kaavan voimaantulosta. Kaavan valmistelusta tehdyt valitukset toivat siihen kaksi muutosta. Kaavasta jäivät tässä vaiheessa pois Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Hääkiveä vastapäätä sijaitseva tilakeskus, joka ei olisi ollut osayleiskaavassa…

Murskaamohankkeessa valtavat turvallisuusriskit

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Karhumäen murskaamohankkeeseen ja luvista on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (maa-aineslupa) ja Vaasan hallinto-oikeuteen (ympäristölupa). Valituksiin liittyen kunnan ympäristöjaosto antoi lausuntonsa (maa-aineslupa) hallinto-oikeudelle. Pirkanmaan Ely-keskus päätti aikanaan , että tämän kyseisen hankkeen kohdalla pitäisi tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ely-keskuksen päätöksen ja vaati turvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista lupapäätöksen käsittelyn…

Lempäälän kunta: Ei tarvetta muuttaa kallionoton lupapäätöstä

Lempäälän ympäristöjaosto katsoo, ettei sen myöntämästä maa-ainesluvasta kalliokiviaineksen ottamiselle tehdyillä valituksilla ole tuotu esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätöstä olisi muutettava. Lausuntonsa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antanut ympäristöjaosto myönsi 24. kesäkuuta äänestyspäätöksellä 10 vuoden maa-ainesluvan kallion louhintaan ja murskaukseen Kuljun Asemakylän maastossa. Päätöksestä tehdyissä useissa valituksissa vaaditaan muun muassa ympäristöjaoston päätöksen kumoamista sekä tieliikenneyhteyden muuttamista Kylmäkorventieltä etelään…

Kunnanhallitus esittää viiden kaavavalituksen hylkäämistä

Lempäälän kunnanhallituksen mielestä Kuokkala-Hakkari-Herralan osayleiskaavaa koskevasta päätöksestä tehdyt viisi valitusta tulee hylätä. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetut valitukset koskevat kunnanvaltuuston marraskuista päätöstä hyväksyä Kuokkala-Hakkari-Herrala -osayleiskaava. Valittajat perustelevat vaatimustaan useilla syillä, jotka liittyvät muun muassa vapaa-aluevarauksen poistamiseen Lastenkodin uimaranta-alueella, kohtuuttoman haitan aiheuttamiseen  ja energianhuollon aluevarauksen sijoittamiseen. Valituksissaan yksityishenkilöt vaativat hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätöksen tai palauttamaan sen uudestaan käsittelyyn….

Lempäälässä ja Vesilahdessa tehdään maltillisesti valituksia

Lempäälän keskustan osayleiskaava sai lainvoiman, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus alkuviikosta päätöksellään hylkäsi osayleiskaavaan kohdistuneet viisi valitusta. Oikeusasteisiin valittaminen yhteiskunnan eri instanssien tekemistä päätöksistä kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Tätä oikeutta on Lempäälän ja Vesilahden seudulla käytetty ahkerasti, mutta väkilukuun nähden varsin maltillisesti. Lempäälän-Vesilahden Sanomat otti selville viiden vuoden sisällä Lempäälässä ja Vesilahdessa tehtyjen valitusten lukumäärän ja aiheen Hämeenlinnan…