hanke

Melontatunnelin käyttöön saanti on hyvä asia

Kirjautuneille

Yhdyskuntalautakunnassa käsitellään 14.8. Herralanvuolteen padon ohitusuomaa eli ns. Katepalin melontatunnelia. Olin kunnan edustajana mukana sen suunnittelussa valtion vesiviranomaisen kanssa vuonna 1996 ja onnistuin laskemaankin siitä kaatumatta muutaman kerran kunnan vieraiden kanssa. Valtio rahoitti rakentamisen ja kunta rumpuputken. Putki teki mahdolliseksi Lempäälän ympäri kulkevan melontareitin ja se oli silloin yksi Lempäälän matkailuvaltti. Virkistyskäytössä ollutta ohijuoksutusuomaa kunnostettiin…

Keskuspuhdistamo sai rakennusluvan

Lempäälän jätevedenpuhdistamo aiotaan lakkauttaa, kun Tampereen Sulkavuoreen suunniteltu keskuspuhdistamo valmistuu loppuvuodesta 2023. Sulkavuoreen rakennettavalle keskuspuhdistamolle on myönnetty rakennuslupa. Lupa mahdollistaa sekä jäteveden puhdistamiseen käytettävien luolatilojen rakentamisen että maanpäällisten rakennusten pystyttämisen. Hanke sai kesän aluksi myös vesilain mukaisen luvan rakentaa Raholan jätevedenpuhdistamon ja Haikan välinen paineviemäri Pyhäjärven pohjaan. Keskuspuhdistamolle on niin ikään myönnetty ympäristölupa, mutta Pirkanmaan…

Hyvästit sateenvarjoille

Ensi vuonna Suonojärven rannalla Vesilahdessa kesäteatteriyleisö ei seuraa esityksiä sateenvarjon alla kyhjöttäen. Rämsöön kyläkerho aikoo kattaa Rämsöön kesäteatterin katsomon ja suunnitelmat sen suhteen ovat jo pitkällä. Rakennuslupa hankkeelle on myönnetty, ja katoksen arkkitehtipiirustukset ja rakennesuunnitelmat valmistuvat tällä viikolla, minkä jälkeen urakka kilpailutetaan. Rakennustyöt alkavat heti kesäteatterikauden jälkeen elokuussa vanhojen penkkien purkamisella. Myös lavasteet puretaan ja…

Lempäälä-Seuralle 4 800 euroa avustusta

Kirjautuneille

Lempäälä-Seura ry on saanut Museovirastolta avustusta 4 800 euroa. Seura sai tukea kokoelmien luettelointiin ja järjestelyyn. Kaikkiaan avustuksina myönnettiin 108 paikallismuseolle yhteensä 596 000 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5 519 euroa. Valtaosa avustuksista käytetään museorakennusten kunnostus- ja korjaustöihin, museoiden kokoelmien luettelointiin ja hoitoon sekä näyttelytoimintaan.

Joutohetkien seura yläasteella vieraana

Kirjautuneille

Vesilahden yläasteella on käynnissä Erasmus-projekti (Flying with the wings on mythology) ja tähän hankkeeseen ja uuteen opetussuunnitelmaan liittyen 7.-luokkalaiset kutsuivat perjantaina 9. maaliskuuta Joutohetkien seuran väkeä yläasteelle pelaamaan älykännyköillä. Mytologia-hanketta varten oli jo aiemmin syksyllä valmistunut Kahoot-tietovisa-alustalle kysely, jolla testattiin yläkoululaisten tietoutta mm. kreikkalaisten ja skandinaavisten myyttien taitamisessa (Kreikan jumalien asuinpaikkoja, argonautteja ym.). Lisäksi 7….

Lastusten kyläyhdistykselle ja Liikuntaparkille KKI-rahaa

Kirjautuneille

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kahdelle terveysliikuntahankkeelle Lempälässä. Lastusten kyläyhdistys ry:lle myönnettiin 700 euroa hankkeeseen, jonka kohderyhmänä ovat Lastusten kylän keski-ikäiset vähän tai ei ollenkaan liikkuvat. Hankkeen tavoitteena on saada uusia ihmisiä innostumaan liikunnasta matalan kynnyksen ryhmällä. Hankkeessa järjestetään kevään aikana 14 kertaa kokoontuva liikuntaryhmä. Liikuntaparkille tukea myönnettiin 1 000 euroa vuorotöitä tekevien ihmisten…

Vesilahden kirjasto ei saanut lisämäärärahaa

Suunnitelmia muutetaan niin, että tavoitteet kohtaavat Vesilahden kirjaston rakentamiseen olisi tarvittu 220 000 euroa lisää, koska saadut edullisimmat urakkatarjoukset ylittivät talousarviosuunnitelmaan varatun määrärahan. Kunnanhallitus ei kuitenkaan maanantaisessa kokouksessaan hyväksynyt lisämäärärahaa vaan lopputulemaksi tuli kunnanjohtajan tekemä muutettu päätösehdotus. Sen mukaan Vesilahden kirjaston suunnitelmia muutetaan yhteistyössä urakkakilpailun voittaneiden urakoitsijoiden kanssa siten, että asetettu kustannustavoite saavutetaan. Suunnittelussa pyritään…

Opinahjolle haetaan nimeä

Lempäälän lukio ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu menevät kesällä 2017 kimppaan. Valkeakoskentien varteen valmistuvalle lukion ja Tredun yhteiselle rakennukselle etsitään nyt nimeä. Nimestä voisi lukion opiskelijakunnan hallituksen mukaan huokua lempääläläisyys, luonnonläheisyys tai kampuksen sijainti. – Nimi voisi olla särmikäs, opiskelijakunnan puheenjohtaja Riku Väisänen ehdottaa. – En halua ohjailla liikaa, mutta olisi hienoa, että Ahtialanjärvi, Natura-kohde,…

Työelämää tuodaan Lempäälän lukioon

Lempäälän lukiossa on ollut tänä syksynä uudenlaista positiivista pöhinää. Käynnissä on #työelämä-niminen hanke, johon Opetushallitus myönsi rahoituksen viime kesänä. Hankkeen takana on lukion historian ja yhteiskunta-opin opettaja Jarmo Lehtinen, joka toimii myös sen koordinaattorina. – Olen jo vuosikausia miettinyt sitä, että lukiossa pitäisi tehdä asioita konkreettisemmin ja siten, että asioilla olisi merkitystä. Lukion tulisi olla…

Epäuskon ja Oscarin veroisia hetkiä

Kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksille on kuluneen vuoden aikana etsitty Lempäälässä uusia kanavia. Käynnissä on ollut lähidemokratiahanke, jonka puitteissa on muun muassa otettu käyttöön kunnan omat Facebook-sivut ja kuntalaisaloite.fi -palvelu sekä kannustettu kehittämään asiakasraateja. Valtuustokokouksia on videoitu ja keväällä hankkeen tiimoilta järjestettiin kunnan yhteinen talkoopäivä. Lähidemokratia teoriasta käytännöksi -hanke on päättymässä syyskuun alussa. Mikä meni hyvin ja…

Salikengät kassiin ja menoksi

Liikkumattomuuden riskit ovat terveydelle suuret. Lempäälässä tehdään nyt käytännössä liikkumisen eteen töitä. Käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on saada liikkeelle ne työikäiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän tai eivät lainkaan. Liikkumattomia houkutellaan mukaan erilaisiin matalan kynnyksen liikuntaryhmiin. Luovasti liikkuva Lempäälä -hanke on juuri julkaissut liikuntatarjottimen ensi kevääksi, ja tarjottimelta löytyy niin hiihto- ja juoksukoulua,…