härkälintu

Järvillä riittää nähtävää: Lempäälän Mäyhäjärvellä 122 kalatiiraa ja 10 härkälintua – Vesilahden Mantereenjärvellä 1700 arktista hanhea.

Tilaajille

Vesilahden Mantereenjärvellä on saatu seurata komeita arktisten hanhien parvia. Tundran hanhet ovat olleet kevään todellisia yllättäjiä. Hannu Koskinen on kiertänyt ahkerasti Lempäälän ja Vesilahden lintupaikkoja ja laskemista lintumäärissä on riittänyt. Vesilahden Mantereenjärvelle oli kokoontunut 9. toukokuuta tiheänä lauttana 1000 tundrametsähanhea, 600 tundrahanhea sekä 70 valkoposkihanhea, joilla on vielä pitkä matka Koillis-Venäjän ja Siperian tundralle. Myös…

Vesilahden ”Merikotkat” havaitsi 48 eri lintulajia

Järjestyksessään 24.  ”Tornien Taisto” oli jälleen suuri menestys, sillä lintutapahtumassa 2 500 ihmistä tarkkaili lintuja yli 320 lintutornissa ympäri maan. Vesilahdessa kisattiin maineikkaan Vähäjärven lintutornissa. Säännöt olivat  yksinkertaiset. Lauantaina 6. toukokuuta kello 5–13 pyrittiin havaitsemaan mahdollisimman monta eri lintulajia. Tapahtumalla tehtiin lintuharrastusta tunnetuksi ja osallistumismaksuilla tuettiin äärimmäisen uhanalaisen heinäkurpan suojelua.  Kaksi heinäkurppaa oleskeli Lempäälän Ahtialanjärvellä…

Lempäälästä ja Vesilahdesta viisi aluetta

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen tekemä kartoitus Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaista lintualueista on valmistunut. Vapaaehtoisvoimin toteutetussa MAALI-hankkeessa nimettiin yhteensä 75 arvokasta lintualuetta Pirkanmaalta. Valitut kohteet ovat tärkeitä pesimäalueita sekä muutonaikaisia kerääntymäalueita. Lempäälästä tärkeän lintualueen statuksen saivat Ahtialanjärvi sekä Mäyhäjärven Koivistonjärvi-peltoalue. Vesilahdesta listalle valittiin pieni alue Laukossa, Onkemäenjärvi ja Vähäjärvi. Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin toteaa, että…