Hiiroksentie

Hiiroksentien puolesta

Tilaajille

Hiiroksentien eteläpuolella on vireillä asemakaavan muutos, jonka pääasiallisena tarkoituksena on kolmen omakotitontin muuttaminen kerrostalotontiksi. Käytännössä se tarkoittaa, että hyväkuntoisia omakotitaloja aletaan purkaa ja alueelle rakennetaan kerrostaloja ilman kokonaissuunnittelua tilkku tilkulta kulloisenkin rakennusyhtiön ehdotuksen mukaisesti. Lempäälän kunta järjestää keskustelutilaisuuden Hiiroksentien asemakaavan muutoksesta. Tilaisuus pidetään torstai-iltana 19. huhtikuuta kello 17–19 Pesäpuu-talon takkahuoneessa. Me alueen kerrostalorakentamista, varsinkin esitetyillä…

Lempäälä – puutarhakylä

Lempäälän keskustaa kehitetään. Lempäälän ”Silta tulevaisuuteen” -kuvauksessa Lempäälän kehitystä kuvataan mm. sanoilla viherkattoja, köynnöksillä luotuja seiniä, pääraaka-aineena puu, oma talo -tyyppi, pienkerrostalomaisuus, puutarhamainen, kuntalaiset mukaan suunnittelun alkuvaiheessa. Keskustaa siis kehitetään, mikä on hyvä asia, mutta muutamia ajatuksia herää, kuinka ja missä päätökset kehittämisestä tehdään. Lempäälän-Vesilahden-Sanomissa oli 29.11. kirjoitus puutarhakylästä. Jarmo Saarinen kirjoitti Hiiroksentien alueen kaavoitusasiasta….

Kerrostaloasutusta Hiiroksentielle

Lempäälän yhdyskuntalautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Lempoisten asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena on kolmen erillispientalon tontin muuttaminen osayleiskaavan mukaisesti asuinkerrostalojen korttelialueeksi Hiiroksentielle kuntakeskustassa. Hiiroksentien asemakaavan muutos koskee kolmea nykyistä omakotitalotonttia. Alueesta on laadittu kaksi kaavanmuutosvaihtoehtoa, joissa Hiiroksentien varressa sijaitsevan asunkerrostalon tontin kerrosluvut ja rakennusoikeudet poikkeavat toisistaan. Toisessa vaihtoehdossa kerrostalotontille tuli kaksi rakennusta, toinen kuusi- ja toinen…