Höytämönjärvi

Uusi luonnonsuojelualue Koipitaipaleen ja Höytämönjärven alueelle

Lempäälään tulee Höytämönjärven koillispuolelle, Koipitaipaleen alueelle uusi 44,9 hehtaarin luonnonsuojelualue. Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt Honkaniemi-nimisen METSO-kohteen rahoituksen ja päättänyt, että alue rauhoitetaan luonnonsuojelualueeksi.  Alue sijaitsee Höytämönjärven koillispuolella, Höytämönjärven ja Koipijärven välissä. Kirskaanniemen retkeilyalueelle kuljetaan luonnonsuojelualueen läpi ja polku on osa Birgitan polun verkostoa. Kirskaanniemen retkeilyalueella on useita laavu- ja nuotiopaikkoja. Koipitaipale sijaitsee lähellä Tampereen rajaa….

Laituri poistettu Paunun uimarannasta

Pihla Korpelainen, 7, huoahtaa syvään saapuessaan yhdessä kaverinsa, isänsä ja pikkusiskonsa kanssa Paununniementie 8:ssa sijaitsevaan pieneen ja idylliseen uimarantaan. – Missä laituri on? Enää tytöt eivät voi hyppiä Höytämönjärveen laiturilta jalatkaan edellä. Viikolla 28. eli kesken uimakauden uimarannasta oli jouduttu kokonaan poistamaan terveystarkastajan vaaralliseksi toteama laituri. Houkuttelee hyppäämään kiellosta riippumatta Lempäälän kunnalle noottia antanut terveystarkastaja…

Ruoppauslupa myönnetty umpeenkasvavalle Merunjärvelle

Aluehallintovirasto on 26. helmikuuta myöntänyt Lempäälässä sijaitsevalle Merunjärvelle ruoppausluvan. Lupaa oli hakenut Merunjärvi ry. Tutkimusten mukaan heikoin veden laatu Lempäälän järvissä on rehevöityneessä ja matalassa Merunjärvessä. Merunjärven käyttö on virkistyskäyttöä, jota järven umpeenkasvu haittaa. Tästä syystä Merunjärvi ry on päättänyt aloittaa toimet järven kunnostamiseksi. Kunnostustoimilla pyritään auttamaan Merunjärven lisäksi koko Höytämönjärven vesialueen tilaa. Yhdistys on…

Lähteestä ruokavesi, järvestä talousvesi

Raikasta. Hyvä ja pehmeä maku. Vesi on kylmää ja kirkasta. Infotaulukin sen todistaa: E. Coli-, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit näyttävät talousvedelle vuosi sitten tehdyssä mikrobiologisessa testausselosteessa puhdasta nollaa. Rautaa ja mangaania on reilusti alle ohjearvojen. Rengaskaivoksi tehdystä Laasonportin lähteestä voi huoletta juoda. Se on tutkitusti hyvää talousvettä. Lähde sijaitsee Lempäälässä Laasonportin asuinalueella Nousionrinteen päässä….

Haja-asutusalueen valumissa humuspitoisuutta

Lempäälän kunnan alueella vuonna 2013 tutkitut virtavedet olivat lievästi happamia (pH 6,1–6,4) ja humuspitoisia. Virtavesissä oli selvästi näkyvissä ihmistoiminnan vaikutus luonnontilaisiin vesiin verrattuna. Ravinteisuus oli koholla sekä typpi- että fosforipitoisuuksissa. Korkeimmat fosforipitoisuudet olivat Säijoessa ja Ahtialan Myllyojassa. Korkeimmat typpipitoisuudet olivat Ahtialan Myllyojassa. Ojavedet olivat samentuneita, mutta tutkitut virtavedet olivat hygieenisesti puhtaita. Kahdessa ojassa oli kohonneita…

Ilkivaltaa lasten liikennepuistossa

Lasten liikennepuistossa Katepalintien varressa Lempäälässä vieraili tiistain ja keskiviikon 9.–10. heinäkuuta välisenä yönä ilkivallantekijöitä. Liikennepuiston seinää ja ikkunaa oli töhritty mustalla spraymaalilla. Liikennepuiston huoltorakennukseen oli murtauduttu vääntämällä polkuautovaraston lukon kiinnikkeet irti. Liikennepuiston ohjaajat ja kunnan väki poistivat ilkivallan jäljet jo keskiviikkona. Vuorokautta aikaisemmin maanantain aja tiistain 8.–9. heinäkuuta välisenä yönä Lempäälän kunnan uimaranta Höytämönjärven rannalla…

Höytämönjärvellä ja Koipijärvellä runsaasti levää

Pirkanmaalla on havaittu useita sinileväesiintymiä. Ely-keskuksen mukaan sinilevää on löytynyt Pirkanmaalla kymmeneltä viralliselta seurantapaikalta. Myös yleisöhavaintoja levästä tulee koko ajan enemmän. Lempäälässä yleisöhavaintoja on tullut Koipijärveltä ja Höytämönjärveltä. Kummassakin järvessä on havaittu runsaasti levää. Vesilahden Ameenjärvellä on havaittu levää, mutta ainoastaan vähäisiä esiintymiä. Runsaista levämääräistä havaintoja on tullut myös Kangasalta, Nokialta, Pälkäneeltä, Kukkialta, Orivedeltä, Hämeenkyröstä ja…