Ilari Rasimus

Sote- ja maakuntauudistus eivät vielä näy kunnan taloussuunnitelmassa

Tilaajille

Lempäälän kunnan taloudellisena tavoitteena on kohottaa vuosikate tasolle, jolla Lempäälä pystyy rahoittamaan investointinsa. Yksittäiset tilivuodet olisivat ylijäämäisiä eikä kunta velkaantuisi lisää toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen ja siinä pysyminen ei vuosien 2017–19 taloussuunnitelmaa valtuustolle esitelleen talousjohtaja Kari Auvisen mukaan ole helppoa, vaikka inflaation mukanaan tuoma menojen kasvu pyritään mitoittamaan tulojen kasvun mukaiseksi. – Tulos on ensi…

Ei lämmöntuotantoyksikköä tässä vaiheessa Herralaan

Pitkään valmisteltu ja alueeltaan laaja Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaava on vihdoin  tulossa voimaan. Lempäälän kunnanhallitus on merkinnyt korkeimman hallinto-oikeuden asiaa koskevan päätöksen tiedokseen ja valtuutta kunnan teknisen toimen tiedottamaan kaavan voimaantulosta. Kaavan valmistelusta tehdyt valitukset toivat siihen kaksi muutosta. Kaavasta jäivät tässä vaiheessa pois Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Hääkiveä vastapäätä sijaitseva tilakeskus, joka ei olisi ollut osayleiskaavassa…

Monitoimitalo tuo Kuljuun omatoimikirjaston ja liikuntasalin

Kuljuun suunniteltu ”pienten lasten talo” on muotoutumassa monitoimitaloksi. Lempäälän kunnanvaltuusto päätti 22. kesäkuuta muuttaa talon alkuperäistä suunnitelmaa. Kylmäaseman taakse sijoittuva tontti todettiin palveluverkkoselvityksessä liian pieneksi rakennukselle, johon sijoitettaisiin päiväkoti, eskari-ikäiset ja 1. sekä 2. luokan oppilaat. Jos taloon sijoitettaisiin vain eskari-ikäiset, ei ratkaisu tue joustavaa siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. Myös kuntalaisilta saadussa palautteessa pidettiin tärkeänä, ettei…

Kaavoittajalle esteettömyystekopalkinto

Lempäälän kunnan vammaisneuvosto on myöntänyt vuoden 2015 esteettömyystekopalkinnon Lempäälän kaavoituspäällikkö Ilari Rasimukselle kiitokseksi työstä, jonka hän on tehnyt Lempäälän kunnan  esteettömyyden edistämiseksi kaavoituksellisilla ehdotuksilla ja ratkaisuilla. – Esteettömyyden edistäminen asuin- ja toimintaympäristöjen kaavoitustyössä on haastavaa. mutta hyvällä tahdolla ja hyvän työtiimin kanssa se on mahdollista, neuvosto lausuu perusteluissaan. Vammaisneuvoston Rasimukselle ojentamassa kunniakirjassa todetaan myös, että…

Maapolitiikkaa uusituilla pelisäännöillä

  Uusi maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin keskiviikkona äänestyksen jälkeen Lempäälän valtuustossa  Lempäälä uusii maapolitiikkansa pelisääntöjä. Kunnanvaltuusto hyväksyi viime keskiviikkona maapoliittisen ohjelman, jonka mukaan maanhankintaa tehdään ensisijaisesti vapaaehtoisilla kaupoilla kunnan keskeisiltä alueilta. Maan saannin turvaamiseksi voidaan käyttää myös lunastusta. – Kunta käyttää maanhankinnassa ensisijaisuuden periaatetta, mutta on valmis käyttämään kaikkia lain suomia maapoliittisia keinoja, kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus…

Säijän osayleiskaava valmisteluvaiheessa

Säijän koululla keskiviikkona 11. maaliskuuta järjestetty Säijän osayleiskaavan yleisötilaisuus herätti kylän asukkaat talviuniltaan. Autoilijoilla oli vaikeuksia saada autonsa mahtumaan koulun parkkipaikoille ja ruokailutila oli tupaten täynnä ihmisiä. Lempäälän kunnan kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus pahoitteli, etteivät kunnan virkamiehet olleet osanneet varautua niin isoon väkimäärään. – Toisaalta olen oikein ilahtunut, että kiinnostusta aiheeseen on näin paljon, hän sanoi….

Maankäyttö kuntastrategian mukaiseksi

Lempäälän kunnanhallitus päätti 29. syyskuuta käynnistää maapoliittisen ohjelman laatimisen ja antoi Lempäälän kunnan kaavoituspäällikkö Ilari Rasimukselle tehtäväksi sen valmistelun. Kunnanhallitus nimesi työn seurantaryhmään itsensä lisäksi edustajat kaikista valtuustoryhmistä. Valmista pitäisi tulla toukokuun 2015 loppuun mennessä. Rasimuksen mukaan maapoliittisen ohjelman tavoitteena on täsmentää ja jalkauttaa uuden, vuosien 2014–20 kuntastrategian tähän aiheeseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Lempäälässä…

Lempäälän ja Tampereen välille puolen tunnin vuoroväli

Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 19.3. esiteltiin suunnitelmia raideliikenteen kehittämiseksi Lempäälässä. Jutussa haastateltiin Lempäälän kaavoituspäällikköä Ilari Rasimusta, joka painotti suunniteltujen lisäraiteiden rakentamista. Kolmannen raiteen jatkaminen Sääksjärveltä Lempäälän asemalle asti on toki lähes välttämättömyys, kun halutaan perustaa kokonaan uutta lähiliikennettä, joka pysähtyisi Moisiossa, Kuljussa ja Sääksjärvellä. Tämä siintää kuitenkin vasta ensi vuosikymmenen puolella, joten ennen sitä kannattaa kehittää raideliikennettä…

Tampere kiirehtisi Vuores-keskusta

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta toteaa tiistaina 18. maaliskuuta Lempäälän kunnalle Vuoreksen Anniston asemakaavan ehdotuksesta antamassa lausunnossaan, että alueelle osoitetut kerrostalorakentamisen alueet tulisi ottaa ensi vaiheessa asemakaavoituksen kohteeksi. Se mahdollistaisi lautakunnan mukaan tuetun asuntotuotannon sijoittumisen tasapainoisesti kuntien alueelle. Lautakunta on todennut jo Anniston kaavaluonnoksista, että Lempäälä ei ota alueen kehittämisessä alusta alkaen huomioon Vuoreksen alueella jo valmista…

Lempäälä on kiskoissa kiinni

Kuinkas sattuikaan, että keskustasuunnittelu on ajankohtaista kahdessa vierekkäisessä radanvarren asukastaajamassa, Tampereella ja Lempäälässä. Molemmissa suunnitelmissa painottuu vahvasti junaliikenne ja asemien välitön ympäristö. Lempäälässä kehitteillä olevaan Hakkarin alueen osayleiskaavaan on jopa varattu optio lisäpysäkille, vaikka tällä hetkellä junia pysähtyy Lempäälässä harvakseltaan. Mitä tulevaisuudesta ajattellaan kunnan teknisessä toimessa, VR-konsernissa, Liikennevirastossa? Toimittajan kysymyksiin vastasivat Lempäälän kunnasta kaavoituspäällikkö Ilari…

Asemakaava ja liikenneturvallisuus puhuttivat Kiviahoillassa

Lempäälän kunta suunnittelee Kiviahoon lisää pientalotontteja, vaikka alueen asukkaiden mielestä liikenneverkon toimivuus on jo nyt koetuksella, ja Moision koulu pullistelee. Kiviahon asukasyhdistyksen järjestämässä Kiviahoillassa 30. syyskuuta keskusteltiin Kiviahon luoteiskulman kaavaluonnoksesta. Aihe kiinnosti asukkaita, sillä Kivitaskun päiväkotiin saapui nelisenkymmentä asukasta eri puolelta Kiviahoa. Lempäälän kunnan kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus esitteli asemakaavaa ja vastasi asukkaiden kysymyksiin. – Maankäytön…

Demokratia, talous ja hyvinvointi

Miten meillä menee?  Meneekö niin hyvin, että selvitysmies Rauno Saaren sanoin ”ajatellaan, että nykyhetken voi pysäyttää”? Tässä muutama hälyttävä esimerkki lähiviikoilta valaisee nykyhetkeä. Hiljattain Suomessa oli ensimmäisen kerran päivä, jolloin kerätyt eläkemaksut eivät enää riittäneet sen päivän ulosmaksettuihin eläkkeisiin.  Toisaalla yksi kansainvälinen luottoluokittaja sanoi kuukausi sitten, että jos Suomi jatkaa nykymenoilla, sen valtionvelka ylittää 200prosenttia…

Valtuusto muisti entisiä puheenjohtajiaan

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2013 kaavoituskatsauksen, jossa on runsaat 20 eri puolilla kuntaa parhaillaan toteutuvaa tai lähiaikoina käynnistyvää kaavoitushanketta. Asiaa esitellyt kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus totesi kunnan alueella olevan tulevien vuosien varalle huomattava reservi tonttimaata asuntotuotantoon. Väestönkasvun tuomat haasteet liittyvätkin hänen mukaansa palvelutuotannon tarjontaan. Kuntaa tarvitaan lisää koulu- ja päiväkotipalveluja. Vain osa tonttivarannosta on Lempäälän…

Lempäälä ei sammaloidu

Lempäälän kaavoituspäälliköllä Ilari Rasimuksella on huikea tehtävä. Hän miettii esikuntineen ne alueet, joista asuinkuntana houkutteleva seutu voi osoittaa kodin paikan tänne halajaville. Tehtävän huikeus piilee siinä, että jokainen tulijaperhe ja -asukas tarvitsee myös palveluita. Rasimuksen mukaan Lempäälään pitää tällä menolla pian rakentaa viisi uutta päiväkotia. Lempäälä ei sammaloidu, kun se hoitaa kunnialla kasvukipunsa. Näin toimimalla…