Ismo Korhonen

Vesilahdessa valmiit suunnitelmat kunnan kuiduttamiseen

Nopea, katkoton nettiyhteys käy aina vain tärkeämmäksi niin kodeissa kuin yrityksissä. – Etenkin kansainvälistä kauppaa tekevät yritykset tarvitsevat hyvin toimivat verkkoyhteydet. Yritysten välillä siirretään isoja tiedostoja eikä silloin ole varaa katkoihin, sanoo Vesilahden kunnan kehitysjohtaja Ismo Korhonen. Vesilahden kunnassa on parhaillaan menossa koko kunnan aluetta koskeva valokuituhanke. – Teimme yhteistyössä Akaan, Urjalan ja Juupajoen kanssa…

Kunta purki Vesilahden kirjaston urakkasopimuksen

Vesilahden kirjastotyömaan urakkasopimus on päättynyt pääurakoitsija Vetur oy:n kanssa 30. elokuuta. Kunta ottaa työmaan haltuunsa ja toimii sen päätoteuttajana. Kehitysjohtaja Ismo Korhosen mukaan työmaalla suoritettiin 1.9. valmiusastekatselmus ja rakennustyöt jatkuvat viikolla 36. Työmaan vastaava mestari siirtyi kunnan palkkalistoille. Kirjaston urakka jaetaan pienempiin osaurakoihin ja sivu-urakoitsijat jatkavat omaa osuuttaan normaalisti. Korhonen kertoo, että kunta on tilannut myös…

Lisää valaistusta tulossa teiden varsille

Vesilahden nuoret tekivät Mediataitoviikolla juttuja Lempäälän-Vesilahden Sanomiin. He saivat itse ideoida ja toteuttaa juttunsa. Ohjausta tarjosivat Vesilahden nuoristotoimen väki ja toimittaja Katariina Onnela. Vesilahden teiden kunnossapito on aina suuri kysymysmerkki. Haastattelimme kehitysjohtaja Ismo Korhosta, tässä hänen vastauksensa. Onko Vesilahden Rautialantien hiekkaosuuksille tiedossa lähiaikoina päällystämisoperaatiota? – Ei tämän vuoden kuluessa, tai yleensäkään mitään mittavaa uudistusta. Missä…

Varikolle etsitään uusia tiloja Vesilahdessa

Vesilahden kunnan tekninen jaosto valtuutti kehitysjohtaja Ismo Korhosen kartoittamaan teknisen toimen tarvitsemat uudet toimitilat Lammasniementiellä sijaitsevan nykyisen varaston ja varikkoalueen tilalle. Hän tekee tekniselle toimelle esityksen soveltuvista vaihtoehdoista kunnan omista, vuorattavista tai hankittavista kiinteistöistä. Nykyiset toimitilat Lammasniementiellä ovat huonokuntoiset eikä niissä ole kunnollisia toimitiloja henkilöstölle. Tila on lisäksi kylmä, joten koneiden ja laitteiden kunnossapito ei…

Ismo Korhonen valittiin kehitysjohtajaksi

Kunnanvaltuusto valitsi maanantaina 27. kesäkuuta Vesilahden uudeksi kehitysjohtajaksi Ismo Korhosen. Ismo Korhonen on kotoisin Palokasta ja koulutukseltaan koneinsinööri. Varalle valittiin Otto Härkönen. Uusi kehitysjohtaja on teknisen vastuualueen päällikkö ja johtoryhmän jäsen. Lisäksi hän vastaa kunnan elinkeinotoimesta ja kehittämisestä. Nykyisessä organisaatiossa hän toimii sekä teknisen jaoston että maaseutu- ja elinkeinotyöryhmän esittelijänä. Kehitysjohtajan työaika jakaantuu elinkeinotoimen ja…

Korhonen ehdolla kehitysjohtajaksi Vesilahdessa

Vesilahden kunnanhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle, että uuteen kehitysjohtajan virkaan valitaan Ismo Korhonen Jyväskylästä (Palokka). Korhonen on koneinsinööri. Varalle kunnanhallitus ehdottaa DI Otto Härköstä Helsingistä. Kehitysjohtajan virkaan saapui 37 hakemusta. Heistä haastatteluun kutsuttiin kuusi ja edelleen soveltuvuusarviointeihin  kolme, joista kolmas oli vesilahtelainen yrittäjä, insinööri AMK Kristian Lella. Kehitysjohtajan virka perustetaan Vesilahden kuntaan 1. elokuuta 2016 alkaen. Kehittämispäällikön…