Iso Kausjärvi

Pirkanmaan Ely-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin

Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä. Honkaniemen Kyläyhdistys ry Lempäälässä sai 18 276 euroa pienen, matalan ja voimakkaasti rehevöityneen Ahostenjärven vesistökunnostukseen. Ahtialan osakaskunta Lempäälässä sai 4 800 euroa Iso Kausjärven kunnostukseen. Vesilahdessa Onkemäen kyläkerho ry sai 9 600 euroa Onkemäenjärven…

Moottorikieltoa haetaan pienille järville

Ahtialan osakaskunta päätti vuosikokouksessaan 26. helmikuuta kieltää polttomoottoriajoneuvoilla ajamisen kokonaan hallinnoimillaan vesialueilla Lempäälässä eli Iso Kausjärvellä, Kyynäröjärvellä sekä Vähä Kausjärvellä. Yhdistys hakee osakaskunnan puheenjohtaja Jorma Rintalan mukaan Ely-keskukselta viranomaispäätöstä kieltää niin polttomoottorikäyttöisillä moottoriveneillä, moottorikelkoilla kuin mönkijöilläkin ajaminen ko. vesialueilla. Sähkökäyttöisten perämoottorien käyttö on sallittua, samoin työ- jaa latukoneiden. Osakaskunnan vesialueisiin kuuluvalla Ahtialanjärvellä on jo vuosia…

Iso Kausjärvi saa pohjapadon

Pirkanmaan Ely-keskuksen evästämä vesistönkunnostus on alkanut Iso Kausjärvellä kahdeksan kilometriä itään Lempäälän keskustasta. Kaivuri seisoo järvestä lounaaseen virtaavan nimettömän laskuojan verralla tulevan pohjapadon paikkeilla noin sadan metrin päässä avovedestä. Puro yhtyy jonkin matkan päässä Myllyojaan, joka puolestaan johtaa valumat moottoritien ali Ahtialanjärveen. Kolmisen kilometriä pitkän järven vedenpinnan vaihtelua hillitsemään aiottua patoa on hankittu jo parinkymmenen…

Ahtialan osakaskunnalle väliaikaisrahoitus

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt myöntää Ahtialan osakaskunnalle sen hakeman 30 000 euron väliaikaisrahoituksen Iso-Kausjärven kunnostushankkeen käynnistämiseksi. Osakaskunta on saanut tarkoitukseen Pirkanmaan Ely-keskuksen rahoituspäätöksen. Rahoituspäätöksen mukainen hankkeen rahoitussuunnitelma on suuruudeltaan noin 75 000 euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 50 prosenttia. Kunnanhallitus myönsi väliaikaisrahoituksen sillä ehdolla, että osakaskunta sitoutuu maksamaan väliaikaisrahoituksen takaisin välittömästi julkisen rahoituspäätöksen maksatuksen jälkeen.

Tampereen helluntaiseurakunta myi kesäpaikkansa

Lempäälän kunnanhallitus päätti, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry on kesäkuussa myynyt yksityishenkilöille omistamansa tilan Iso Kausjärven rannalta Lastusten kylässä. Kooltaan 18,5 hehtaarin tila sijaitsee vastapäätä kunnan omistamaa Uudentalon tilaa järven vastakkaisella rannalla. Tila on toiminut yhdistyksen leirikeskuksena, ja tilan päärakennus tuhoutui tulipalossa muutama vuosi sitten. Päärakennus on noin 200 neliömetrin…