Jaakko Hupanen

Hupasen valitus nurin hallinto-oikeudessa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 8. toukokuuta päättänyt hylätä Lempäälän kunnan teknisen toimen johtajan virasta irtisanotun Jaakko Hupasen hallinto-oikeudelle irtisanomisestaan tekemän  valituksen. Hallinto-oikeus määräsi Hupasen myös maksamaan Lempäälän  kunnan kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina 6 000 euroa. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Lempäälän kunnanhallitus päätti, ettei Lempäälän kunta käytä valitusoikeuttaan. Kunnanhallitus päätti 1. heinäkuuta 2016 irtisanoa Hupasen teknisen johtajan…

Hupanen valitti irtisanomisestaan hallinto-oikeuteen

Maanantaina 3. lokakuuta kokoontunut Lempäälän kunnanhallitus esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Lempäälän kunnan teknisen johtajan virasta erotetun Jaakko  Hupasen tekemän valituksen hylkäämistä sekä velvoittamaan hänet korvaamaan Lempäälän kunnalle asiasta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Lempäälän kunta on perustellut irtisanomista sillä, että Hupanen ei ollut tehnyt sivutoimi-ilmoitusta tai ilmoittanut sidonnaisuuksistaan yhtiöön tai esteellisyydestään käsiteltäessä asioita, joista on odotettavissa hyötyä Hupasen omistamalle…

Jaakko Hupanen valittaa irtisanomispäätöksestä

Lempäälän kunnan teknisen johtajan virasta erotettu Jaakko  Hupanen ihmettelee erottamispäätöstä ja kiistää kaikki esitetyt syytökset. Hän aikoo valittaa päätöksestä. – Olen toiminut aina Lempäälän kunnan etua ajatelleen, hän sanoo. Erottamispäätöksen tehneen Lempäälän kunnan mukaan  Hupanen ei ole tehnyt sivutoimi-ilmoitusta tai ilmoittanut sidonnaisuuksistaan yhtiöön tai esteellisyydestään käsiteltäessä asioita, joista on odotettavissa hyötyä Hupasen omistamalle JHKAKS Oy:lle….

Lempäälän tekninen johtaja irtisanottu

Lempäälän kunnan tekninen johtaja Jaakko Hupanen on irtisanottu virastaan. Kunnan teknisessä toimessa on meneillään sisäinen tarkastus, joka koskee teknisen sektorin toimintaa ja  ja taloutta sekä erityisesti esteellisyys- ja sivutoimikysymyksiä. Tarkastuksessa esille tulleiden asioiden johdosta Jaakko Hupasta on kuultu ja kuulemisen jälkeen Lempäälän kunnanhallitus päätti 1. heinäkuuta irtisanoa hänet teknisen johtajan virasta. Jaakko Hupanen omistaa JHKAKS-osakeyhtiön…

Kunta sitoutuu Lempäälä-talon toteutukseen

Lempäälä on päättänyt sitoutua Lempäälä-talon yhteissuunniteluun. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Lempäälän kunta osallistuu hankkeen rakennussuunnittelun  valmisteluun. Kunta pyytää lisäksi Lempäälän ev.-lut. seurakuntaa päättämään omalta osaltaan sitoutumaan yhteishankkeeseen ja nimeämään suunnitteluun osallistuvan yhteyshenkilönsä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kustannusten jaosta sovitaan erikseen toimijoiden välillä. Samalla kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Heidi Rämön ja teknisen johtaja Jaakko Hupasen neuvottelemaan ja allekirjoittamaan…

Hupasesta hankejohtaja keskustan kehittämiseksi

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä, että kunnan tekninen johtaja Jaakko Hupaselle myönnetään virkavapautta toukokuun loppuun 2017 saakka ja hänet siirretään Lempäälän Kehitys Oy:n palveluksen määräaikaiseksi hankejohtajaksi. Lempäälän keskustan kehittämiseksi on käynnistetty hanke ja ensimmäisten toteutettavien projektien joukkoon kuuluu kunnan uuden pääkirjaston toteuttaminen. Noin 8 000 kerrosneliömetriä käsittävään kiinteistöön on tarkoitus sijoittaa myös Lempäälän kunnan virastotilat vuokralle….

Uudella kirjastolla aikataulusuunnitelma

Lempäälän kunnan uuden pääkirjastohankkeen hankesuunnitelman mukainen hakemus perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan sekä valmis hankesuunnitelma täytyy palauttaa aluehallintovirastoon kesäkuun loppuun mennessä. Lempäälän uuden kirjaston hankesuunnitelma hyväksyttiin 2013 opetus- ja kulttuuriministeriön perustamishankkeidenrahoitussuunnitelmaan vuodelle 2017. Lempäälän hakemaan kirjastotilan saneeraukseen olisi luvassa valtionosuutta 1 426 000 euroa vuonna 2017. Uusi kirjasto ei Piippo-keskukseen Uuden kirjaston suunnittelu kytkeytyy keskustan kehittämisohjelmaan. Pääkirjaston suunnitteluun ja rakentamisen…

Lempoisten koulussa vaurioituneita rakenteita

Lempoisten koulun remontin toisen vaiheen purkutyöt ovat paljastaneet rakenteista yllätyksiä. Tekninen johtaja Jaakko Hupanen kertoo, että remontin yhteydessä löytyi kuudenkymmenen vuoden takaisen rakennustavan mukaisesti kaksi betonilaattaa, joiden väliin on jätetty puulaudoitus. Laudoitusten olemassaolosta on tiedetty, mutta yllätyksenä tuli niiden huono huonto. Koulun peruskorjattavassa osassa on jouduttu purkamaan kaikki välipohjat ja yläpohja. Lisäksi vaurioituneita rakenteita on…

Lempäälän kunnanvaltuusto haluaa seurata tiiviisti kuntataloutta

Valtuusto merkitsi osavuosiraportin muutoksitta tiedokseen, mutta valtuustoryhmien välisen neuvottelun tuloksena oli syntynyt ryhmien yhteinen toive, jonka mukaan valtuusto edellyttää saavansa jatkossa infotilaisuuksiensa yhteydessä tiiviimmin säännöllistä osavuosiseurantaa talouden toteutumisesta. Myös kunnan tekemiin ostopalvelusopimuksiin toivottiin enemmän läpinäkyvyyttä. Mistä rahat keskustan vision suunnitteluun? Heikki Hakalan (kok.) mukaan rakennushankkeiden kustannusten arvioinnissa olisi osuttava nykyistä tarkemmin maaliin. – Nyt on…

Maksaako Lempäälä Akaan osuuden Hulauden hankkeesta?

Akaa ei välttämättä lähde mukaan Hulauden vesialueen kunnostushankkeeseen. Hankkeesta luopumisesta keskusteltiin Akaan kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa. Asia nousi esiin, koska kunnostushankkeen kustannukset ovat nousseet suunnitelman tarkentuessa. Jos Akaa jättäytyy pois, saattaa vetovastuussa oleva Lempäälä joutua maksamaan Akaan osuuden hankkeesta. Tällä hetkellä Akaan osuus on 36 500 euroa vuotta kohti tälle ja ensi vuodelle. Kokonaisuudessaan hanke on…