Jukka T. Helin

Vesilahdesta havainto vaeltavasta hiiripöllöstä

Hiiripöllöillä on meneillään voimakas vaellus. Syyskuun alusta alkaen Pirkanmaalta on ilmoitettu Tiira-lintutietopalveluun 84 hiiripöllöä. Eniten ilmoituksia on tullut Ruovedeltä, josta on ilmoitus ainakin 14 eri pöllöstä. Orivedeltä on havaintoja ainakin 13 pöllöstä ja Hämeenkyröstä 11 pöllöstä. Vesilahdesta on tehty yksi hiiripöllöhavainto. Rengastustietojen mukaan suuri osa pöllöistä on l nuoria lintuja. Vaelluksia syntyy, kun pesintätulos on…

Vuoden lintu pikkutylli

BirdLife Suomen vuoden lintu on pikkutylli. Pikkutylli on Suomessa silmälläpidettävä laji ja Pirkanmaalla vaarantunut laji. Pikkutyllin kanta on vähentynyt vuosikymmenten kuluessa. Pikkutyllejä pesii Suomessa 4 000–6 000 paria. Pirkanmaalla pikkutyllejä pesii 50– 100 paria. Pikkutyllin löytää pesivänä sorakuopilta, somerikkopohjaisilta teollisuusalueilta, maankaatopaikoilta ja vastaavilta joutomaa-alueilta. Pikkutyllin kannan vähentymiseen ovat osaltaan vaikuttanut myös sopivien pesimäpaikkojen tuhoaminen. Pikkutyllin…

Maaliskuu toi kiurun ja töyhtöhyypän Pirkanmaalle

Pirkanmaalle saapui maaliskuun ensimmäisen päivän kosteissa ja lämpimissä keleissä töyhtöhyyppiä ja kiuruja. Jos sää jatkuu keväisen lämpimänä, ensiksi etelärannikolle saapuvat muuttolinnut etenevät nopeaa tahtia vähälumiseen tai lumettomaan sisämaahan. Takatalven sattuessa töyhtöhyypät ja kiurut muuttavat takaisin sinne, missä olosuhteet ovat suopeat. Ne palaavat takaisin nopeasti olosuhteiden parannuttua. Sastamalasta ilmoitettiin Pirkanmaan Lintutieteelliselle Yhdistykselle 1. maaliskuuta Pirkanmaan ensimmäiset…

Muuttava hiirihaukka havaittu jo Lempäälässä

Poikkeuksellisen lämpimät säät käynnistävät lintujen muuttoa. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen mukaan maakotkia ja hiirihaukkoja muuttaa. Myös uuttukyyhky ja pulmunen on jo havaittu. Helmikuun puolenvälin aikoihin on ollut selvästi havaittavissa lintujen muuton käynnistymistä Pirkanmaalla. Muuttava hiirihaukka havaittiin Pälkäneellä 13. helmikuuta ja Lempäälässä Pyhällönvuoren tornista 15. helmikuuta  Nuori maakotka muutti Nokialla 13. helmikuuta. Uuttukyyhkystä tuli havainto 12. helmikuuta…

Havaintoja koskikarasta kaivataan tänä kesänä

BirdLife Suomen vuoden lintu on virtavesien tyrskyissä viihtyvä koskikara. Sen pesimäkanta ja kesäaikainen esiintyminen tunnetaan puutteellisesti, ja siksi BirdLife toivoo suomalaisten havaintoja koskikarasta tänä kesänä. Koskikara on suunnilleen kottaraisen kokoinen ja muistuttaa sitä myös väritykseltään. Se on pääosin harmaanmusta, mutta on helppo tuntea valkeasta rinnastaan ja lajityypillisestä käyttäytymisestä. Koskikara seisoskelee virtavesien äärellä rantakivillä ja hyppää…

Pirkanmaalla pääskyt kiikarissa

Ensimmäiset haara-­ ja räystäspääskyt ovat saapuneet eteläiseen Suomeen. Pian pääskyjä alkaa näkyä myös Pirkanmaalla. Räystäs­ja haarapääsky ovat BirdLife Suomen vuoden lintuja. Vuoden lintu -projektin päätavoitteena on kerätä tietoa varsin huonosti tunnetusta räystäspääskystä. – Lajin kannankehitys ja tärkeimmät pesimäpaikat tunnetaan puutteellisesti. Yhdyskuntina pesivän lajin kannasta ei perinteisin seurantamenetelmin saada luotettavaa kuvaa. Haarapääskyä ei kuitenkaan unohdeta –…

Nyt voit tavata pähkinänakkelin omalta ruokintapaikaltasi

Pähkinänakkeleita tuntuu olevan hyvin vaelluksella Suomessa ja Pirkanmaalla. Idästä tulevat vaellusnakkelit saapuvat maahamme hyvin vaihtelevasti. Joinakin syksyinä havaitaan Suomessa vain joitakin nakkeleita, kun taas parhaimpina nakkelisyksyinä lintuja on havaittu tuhansittain. Pirkanmaalta on tänä syksynä ilmoitettu Tiira-lintutietopalvelun mukaan syyskuun alusta ainakin 16 eri nakkeliyksilöä lähinnä lintujen ruokintapaikoilta. Koko Suomesta havaintoja on ilmoitettu samalta ajalta  lähes 900…

Pirkanmaalla viivyttelee 7 000 laulujoutsenta

BirdLife Suomen valtakunnallinen joutsenlaskenta järjestettiin 25.–26. lokakuuta. – Keliolosuhteet aiheuttivat sen, että joutsenilla ei ollut suurtakaan muuttohalua, vaan havaitut linnut olivat pääosin pelloilla ruokailevia tai lepäileviä lintuja, sanoo Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin. Suuri osa nyt Pirkanmaan pelloilla viihtyvistä linnuista ei pesi Pirkanmaalla tai Suomessa, vaan ne saapuvat itärajan takaa ja pysähtyvät lepäilemään…

Lempäälästä ja Vesilahdesta viisi aluetta

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen tekemä kartoitus Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaista lintualueista on valmistunut. Vapaaehtoisvoimin toteutetussa MAALI-hankkeessa nimettiin yhteensä 75 arvokasta lintualuetta Pirkanmaalta. Valitut kohteet ovat tärkeitä pesimäalueita sekä muutonaikaisia kerääntymäalueita. Lempäälästä tärkeän lintualueen statuksen saivat Ahtialanjärvi sekä Mäyhäjärven Koivistonjärvi-peltoalue. Vesilahdesta listalle valittiin pieni alue Laukossa, Onkemäenjärvi ja Vähäjärvi. Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin toteaa, että…

Lämmin kevät on saanut lintukirput liikkeelle

Lempäälän-Vesilahden Sanomien lukija kertoo, että tänä keväänä monen lempääläläisen iho on ollut paukamilla. Ihmisten riesana ovat nimittäin viheliäiset lintukirput. Kirppuja on tavattu ympäri Lempäälää, esimerkiksi Hakkarin ja Vanattaran seuduilla. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin kertoo, että lintukirppuja, virallisesti kanakirppuja, esiintyy eniten keväällä. – Ihminen joutuu lintukirppujen kanssa tekemisiin yleensä puutarhatöiden parissa, mutta niitä voi…