kaavoitus- ja rakennusjaosto

Omistaja valitti talousrakennuksen purkupäätöksestä

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää Hämeenlinnan  hallinto-oikeudelle jaoston tekemästä päätöksestä jätetyn valituksen hylkäämistä kaikilta osin. Päätös koski jaoston vuosi sitten tekemää päätöstä teettämisuhkan asettamiseksi Lahdenkylässä sijaitsevan kiinteistön  omistajalle. Kiinteistöllä sijaitsee saunarakennuksen lisäksi autotalli-varastorakennus. Päätöksessään jaosto velvoitti kiinteistön omistajaa purkamaan keskeneräisen, vaurioituneen talousrakennuksen sekä siistimään kiinteistön rakennustarvikkeista, käytöstä poistetuista autoista ja muista epäsiististi varastoidusta tavarasta. Toimenpiteet…

Kaava: tukiasema ja omakotitontteja Kiviahoon

Kiviahon asemakaavan laajentamissuunnitelmat hyväksyttiin Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaostossa. Jaosto päätti 5. maaliskuuta Kiviahon pohjoisosan laajennuksen asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmien asettamisesta nähtäville. Kunnanvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaan Kiviahon pohjoisosan laajennuksen asemakaavaa on vuoden 2015 aikana kaikissa tilanteissa vietävä eteenpäin. Suunnitelmissa on, että Kiviahon asuntoalueen pohjoisosaan tulisi matkaviestintukiasema sekä omakotitontteja.

Lempäälä myy tontteja Moisiosta omakotitalorakentamiseen

Lempäälä toi marraskuussa myyntiin viisi omakotitonttia Moisiosta. Kaksi tonteista on vaihtamassa omistajaa, kun kaavoitus- ja rakennusjaosto päätti torstaina 15. tammikuuta myydä tontit Tuulivallantieltä ja Puntarpäänpolulta. Varaamatta jääneet kolme tonttia on asetettu jatkuvaan hakuun. Tontit myydään tarjousten perusteella korkeimman tarjouksen tehneelle. Kooltaan tontit ovat 1 133–1 378 neliömetriä ja neliöhinnaltaan 16 euroa, mihin lisätään rakennusoikeuden hinta,…