kalakuolema

Pyhäjärven Vakkalanselän kalakuoleman syy monen tekijän summa

Muutama viikko sitten Vesilahdelta Pyhäjärven Vakkalanselän ympäristöstä löydetyistä kuolleista 3–4 senttimetrin pituisista ahvenen poikasista otettujen näytteiden tulokset ovat selvinneet. Pirkanmaan ELY-keskus otatutti kaloista näytteet ja ne toimitettiin Elintarviketurvallisuusvirastoon Eviraan tutkittavaksi. – Kalanäytteistä todettiin kalojen huono vastustuskyky ja ulkoloisen aiheuttama kidusärsytys. Vastustuskyvyn heikkenemisen todennäköinen syy on vedenlaadun heikkeneminen, kuten levien lisääntyminen, korkea veden lämpötila ja muutokset…

Pyhäjärven hätähuuto

Eri puolilla eteläistä Pyhäjärveä havaittujen kalakuolemien syyksi on todettu erityisen nopeasti lämmenneen veden, sen ph-arvon muutoksen sekä happitilanteen aiheuttama stressi pikkukaloille. Niin kalakuolemien kuin sinilevienkin tilanne saattaa pahentua elokuulla. Kalakannalle kuolemilla tuskin on suurta merkitystä. Haittaa niistä on ihmisille järven virkistys- ja hyötykäytössä. Sinilevät ovat myrkyllisiä niin ihmiselle kuin järven eliöstöllekin. Ammattikalastaja Pekka Rintamaa Lempäälän…

Kalakuolemia Pyhäjärvellä Vesilahdessa

Pirkanmaan ELY-keskus on saanut havaintoja kalakuolemista. Ilmoitukset ovat tulleet Pyhäjärveltä Vesilahden Vakkalanselältä, Kaakilanniemestä, Toutosen Ilmosenniemeltä, Palhonnokan pohjoisrannalta sekä Sorvanselältä. – Kyseessä on ollut nuoria ahvenia, kiiskiä sekä kuhia, jotka kalalajeista helpoimmin kärsivät järviveden lämmitessä. Havainnot kuolleista kaloista ovat olleet kymmenien tai reilun sadan kalan parvia, kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Tavallisin kalojen kuolinsyy kesähelteellä on veden…

Kuolleita kuhanpoikasia Toutosenselän alueella

Pyhäjärven Vesilahden Kirkonkylän lähivesillä sekä Toutosenselän ja Kierimonsalmen alueelta on löydetty kuolleita kuhanpoikasia. – Kuolleita kuhanpoikasia ei ole havaittu suuria määriä, mutta laajalla alueella. Ilmoituksia on viikon aikana tullut niin Vesilahden Kaakilanniemestä kuin Hinsalasta, kertoo Pauli Sorri Säijän osakaskunnasta. Kalakuolemien syystä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Kaloja on toimitettu Elintarviketurvallisuusvirastoon syyn selvittämiseksi. Tuloksia odotellaan muutaman viikon sisällä. – Vielä on…

Ei uusia havaintoja kalakuolemista Pyhäjärvellä

Pyhäjärven Toutosenselän-Kierimonsalmen alueella Lempäälän-Vesilahden alueella havaittiin useammassa paikassa kuolemaisillaan olevia kaloja.  Kalat olivat havaitsijalta saadun tiedon mukaan kiiskiä ja tämän kesäisiä kuhanpoikasia.  Alueelta oli sovittu kerättäväksi näytteet jatkotutkimuksiin, mikäli kuolevia kaloja vielä havaitaan. – Heikkokuntoisia kaloja ei enää löytynyt havaintopaikoilta. Kalakuolema jäi ilmoitustietojen perusteella määrällisesti melko vähäiseksi. Edellisen perusteella aihetta suurempaan huoleen ei tällä hetkellä…

Pyhäjärvellä havaittu kuolevia kaloja

Pyhäjärven Toutosenselän-Kierimonsalmen alueella Lempäälässä ja Vesilahdessa on havaittu viime viikolla kuolemaisillaan olevia kaloja.  Kalat ovat havaitsijalta saadun tiedon mukaan kiiskiä ja tämän kesäisiä kuhanpoikasia.  Syyn selvittämiseksi alueelta pyritään hankkimaan mahdollisimman nopeasti edustavat kalanäytteet analysoitaviksi Elintarviketurvallisuusvirastoon. Alustavia tutkimustuloksia saataneen tällä viikolla. Kalakuolemien rajoittuminen vain kahteen lajiin ja pienikokoisiin yksilöihin viittaisi johonkin näillä lajeilla puhjenneeseen kalojen yleiskuntoa…