Karhumäki

Varas haluaa Joposi

Lukija varoittaa Lempäälän Sääksjärveä piinaavista pyörävarkaista. Hänen mukaansa Karhumäen bussipysäkin vieressä olevasta pyörätelineestä on viime ja sitä edellisellä viikolla varastettu etenkin Jopo-merkkisiä pyöriä. – Varkaat tietävät, mitä tekevät, sillä liikennettä on siinä paljon ja varkaudet tapahtuvat kello 16–19 välisenä aikana. – Harmittaa kovasti kahden nuoren puolesta, joiden pyörät varastettiin. He todella tarvitsevat niitä, kun kulkevat noin kahden…

Hallinto-oikeus äänesti: Kuljun murskaamo voitti 3–2

Tilaajille

Kuljun Karhumäen murskaamohankkeen ympäristölupaa koskeva valitus on hylätty Vaasan hallinto-oikeudessa. Äänten mennessä tasan 2–2 puheenjohtajana kanta ratkaisi ja valitukset kumottiin. Päätöksessä hallinto-oikeus toteaa suurimman osan muutoksenhakijoista asuvan Kylmäkorventiellä tai sen läheisyydessä, ja että merkittävä osa kuljetuksista kulkee Kylmäkorventien kautta. Oikeus toteaa myös, että louhinta- ja murskaushankkeesta aiheutuu ajoittain merkittävä raskaiden kuljetusten määrän lisääntyminen. Hallinto-oikeus katsoo,…

Mikä on päätöksen tekijän vastuu?

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Karhumäen murskaamohankkeeseen. Maa-ainesluvasta tuli Korkeimman oikeuden päätös ja valitukset hylättiin. Ympäristölupa on käsittelyssä Vaasan hallinto oikeudessa ja päätöstä on lupailtu lokakuussa. Pirkanmaan Ely-keskus päätti aikanaan,  että kyseiseen hankkeeseen sovellettaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hakija valitti päätöksestä, ja asiaa käsitellyt Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ely-keskuksen päätöksen ja vaati liikenneturvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista…

Kuljun Asemakylään hengenvaarallinen tie

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto on kokouksessaan 16.6.2015 tehnyt käsittämättömän päätöksen ja antanut luvan kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoimintaan Asemakylässä (Karhumäki) vaikka hanketta vastusti adressilla yli 300 allekirjoittajaa. Lupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi. Ympäristöjaoston tekemän päätöksen perusteluissa todetaan, että teiden ja katujen käyttäjien liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen, eikä liikenneturvallisuutta voida tämän vuoksi ottaa huomioon lupaharkinnassa….