Kari Auvinen

Sote- ja maakuntauudistus eivät vielä näy kunnan taloussuunnitelmassa

Tilaajille

Lempäälän kunnan taloudellisena tavoitteena on kohottaa vuosikate tasolle, jolla Lempäälä pystyy rahoittamaan investointinsa. Yksittäiset tilivuodet olisivat ylijäämäisiä eikä kunta velkaantuisi lisää toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen ja siinä pysyminen ei vuosien 2017–19 taloussuunnitelmaa valtuustolle esitelleen talousjohtaja Kari Auvisen mukaan ole helppoa, vaikka inflaation mukanaan tuoma menojen kasvu pyritään mitoittamaan tulojen kasvun mukaiseksi. – Tulos on ensi…

Lempäälällä 4,8 miljoonaa alijäämää

Lempäälän kunnan tilikauden 2015 alijäämäksi muodostui noin 4,8 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen kokouksessaan 25. toukokuuta, mutta huoli taloudesta heijastui valtuutettujen puheenvuoroista. – Olemme huolestuneita Lempäälän velkaantumisesta ja työttömyyden kasvusta. Kunnan tulee käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta työttömyysaste ja siihen liittyvät kustannukset saataisiin pienenemään. Verojen korottaminen ei kuitenkaan ole ratkaisu tilanteen korjaamiseen ja lisävelkaantumistakaan…

Talouden tasapainottamista jatketaan Lempäälässä

Lempäälän kunnanhallituksen käsittelyssä ollut kunnan vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa viime vuoden alijäämäksi runsaat 4,8 miljoonaa euroa. Aiempien tilikausien yhteenlaskettu ylijäämä on taseessa vajaat 18 miljoonaa euroa. Lempäälän kunnan käyttötalouden nettomenot kasvoivat viime vuonna 2,3 prosenttia. Käyttötalouden toimintakulut olivat 133,3 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 2,9 prosenttia. Toimintakulujen taso ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 2,9 miljoonaa euroa….

Tiukka talousraami ensi vuodelle Lempäälään

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18. kesäkuuta yksimielisesti kokonaistalouden raamin ensi vuodelle. Nettomenojen kasvu rajoitetaan maksimissaan kahteen prosenttiin tämän vuoden talousarviosta. Vuosi-investointien enimmäismääräksi rajoitetaan 15 miljoonaa euroa. Kunnan henkilöstömenoihin on arvioitu ainoastaan prosentin korotus. Se kattaa vain voimassa olevat sopimuskorotukset. Lempäälän talousjohtaja Kari Auvinen toteaa tämän tarkoittavan käytännössä sitä, että kunnan henkilöstön määrää ei voida lisätä…

Lukiohanke etenee alkuperäisten suunnitelmien mukaan

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28. toukokuuta yksimielisesti hankesuunnitelman uuden lukion rakentamiseksi vuokratiloihin Tampereen seudun ammattiopiston Tredun yhteyteen Ahtialanjärven niemeen. Tilat on tarkoitus peruskorjata sekä tehdä niihin tarvittava laajennus. Pirko-kiinteistöt rakentaa uudet tilat, ja kunta tulee tiloihin vuokralle. Suunnitelmassa Lempäälän kunnan investointikustannus on noin 10,3 miljoonaa euroa, jonka kunta maksaa pääomavuokrana. Lempäälän keskustan kehittämisen yleissuunnitelmassa tuotiin…

Lippu liehui lähetekeskustelussa

Keskiviikkona 11. joulukuuta vuoden viimeiseen kokoukseensa kokoontuneen Lempäälän kunnanvaltuuston käsiteltävien asioiden listalla oli ensimmäiseksi varsinaiseksi asiakohdaksi merkitty valtuuston lähetekeskustelu ”Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu” -selvityksen kuntarakennevaihtoehdoista, mutta aihe ei herättänyt puheenjohtaja Juha Kuisman (kesk.) maanitteluista huolimatta ainoatakaan puheenvuoroa. Valtuusto merkitsi Rauno Saaren johtaman ja tulevaisuuden vaihtoehtoja tarkastelevan seutuselvityksen nykytilanteen kunnanhallituksen esittämällä tavalla tiedoksi. Omaehtoisella selvitystyöllä ennakoidaan kuntarakennelain…

Nettomenojen kasvua jarrutetaan Lempäälässä

Monet Suomen kunnat painivat tällä hetkellä suurien talousvaikeuksien kanssa. Hankala taloustilanne ja valtionosuuksien leikkaaminen laittavat kuntia koko ajan ahtaammalle. Esimerkiksi Vesilahdessa on juuri hyväksytty laajamittainen talouden tervehdyttämisohjelma, ja kunta on nostamassa veroprosenttiaan 21,50:een. Lempäälässäkin eletään haastavia aikoja, mutta veroprosenttiaan kunta tuskin on ensi vuonna nostamassa. Talousjohtaja Kari Auvinen sanoo, että usein veroprosentin nosto on viimeinen keino,…

Hyvinvointi saavutetaan harkiten

Lempäälän kunnan hyvinvointikertomus 2013–2016 on hyvä ja ansiokas lempääläisten  hyvinvoinnin kuvaaja.  Kunnanjohtajan perustama työryhmä on tehnyt laajan työn kokoamalla yhteen  tiiviin, suorastaan ”raskaan sarjan” raportin.  Kunnanvaltuusto tarvitsee työvälineitä tehdäkseen jotakin.  Hyvinvointikertomus palvelee informaation antajana. Jotta hyvinvointikertomus palvelisi hyvin, tarvitaan mielestäni  seuraavia parannuksia tuleviin kertomuksiin. Kertomuksen  pohjaviitteenä ja vertailutietona tulee olla kunnan ja seutukunnan strategioiden lisäksi…

Käykäämme työhön

Maanantain 21. tammikuuta L-VS:ssa oli isona  uutisena ja kahtena, kolmena kirjoituksena kannanottoa Lempäälän kunnanvaltuuston luottamuspaikkojen valintoihin liittyen. Eiköhän anneta tämän jutun nyt olla.  On aika tarttua toimeen ja lähteä kääntämään Lempäälän talouskurssia oikeaan suuntaan.  16. tammikuuta valtuustossa talousjohtaja Kari Auvinen kertoi selkeästi, mitkä asiat on hoidettu ja/tai ovat hoituneet huonosti joutuessamme veronkorotuksen ja kasvavan lainanoton…