kiinteistövero

Veroja ei esitetä nostettaviksi Vesilahdessa

Kunnan tuloveroprosentti on pysynyt samana vuodesta 2014 Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentti säilyy ennallaan. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 21,50 prosenttia. Verohallinnolta saadun ennakkotiedon mukaan Vesilahden vuoden 2016 kunnallisverotulot kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia. Valtakunnallisesti kunnallisverotulot nousivat keskimäärin 0,8 prosenttia. Vuonna 2018 Suomen Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen mukaan Vesilahden kunnallisverotulot laskevat 1,5 prosenttia….

Lempäälä jatkaa nykyisellä 20,5 %:n tuloveroprosentilla vuonna 2018

Lempäälän kunnan tuloveroprosenttiin ei ole olla esittämässä muutosta vuodelle 2018. Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta jatkaa nykyisellä 20,5 prosentin tuloveroprosentilla myös ensi vuonna. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2018 yleisenä kiinteistöveroprosenttina peritään 1,03 prosenttia nykyisen 0,95 prosentin asemasta. Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia kunnanhallitus esittää pidettäväksi ennallaan 0,45 prosenttina. Nousua tulisi muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin…

Valtuusto piti veroprosentit entisellään

Vesilahden kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 27. lokakuuta puoltaa kunnanhallituksen ehdotusta ja säilyttää vuoden 2015 tuloveroprosentin ja kiinteistöverot vuoden 2014 tasolla. Täksi vuodeksi 20,50:sta nostettu tuloveroprosentti pysyy 21,50 prosentissa. Yleinen kiinteistöveroprosentti pysyy 1,00 prosentissa, vakituisten asuinrakennusten 0,55 prosentissa ja muiden kuin vakituisten asuntojen 1,15 prosentissa. Yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä veroa, vaan näiden kohdalla sovelletaan normaaleja kiinteistöveroprosentteja. Korkean…

Verot nousevat Vesilahdessa

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sekä tuloveron että kiinteistöveron nostamista ensi vuodelle. Tuloveron korotuksi esitetään yhtä prosenttiyksikköä, 20,5 prosentista 21,5 prosenttiin. Vuonna 2015 tuloveroprosentti pysyisi samana, mutta vuonna 2016 vero nousisi vielä 0,5 prosenttiyksikköä 22,00 prosenttiin. Yhden prosenttiyksikön veronkorotus lisää kunnan verotuloja noin 650 000 euroa. Yleistä kiinteistöveroa esitetään nostettavaksi 0,80 prosentista yhteen prosenttiin ja vakituisten…

”Älkää tehkö sitä virhettä, että liitytte Tampereeseen”

Vesilahden kunnan alueella on noin 800 vapaa-ajanasuntoa. Mikäli mökkiläisiä on kuuleminen, Vesilahti ei kuuna päivänä ole osa Suur-Tamperetta. Kesäasukkaiden mielestä sellaiseen paikkakuntaan ei ole syytä liittyä, missä kunnalliset palvelut toimivat huonosti. Vesilahti järjesti kesäasukkailleen viime lauantaina 8. kesäkuuta tapahtuman, jossa kuntaa ja sen yritystoimintaa tuotiin monipuolisesti esiin. Kunnanjohtaja Erkki Paloniemen vakaa vastaus kunnan itsenäisyyttä puolustaville…