kiinteistöveroprosentti

Lempäälä jatkaa nykyisillä prosenteilla

Tuloveroprosenttiin ei olla Lempäälässä esittämässä korotuksia vuodelle 2019. Myös vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit esitetään pidettäväksi ennallaan. Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 20,5. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi se esittää 0,95. Yleisen kiinteistöprosentin vaihteluväli on 0,93 %–2,00 %. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi esitetään 0,45. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöprosentin vaihteluväli on 0,41 %–1,00 %. Lempäälään esitetään muun muiden kuin vakituisen…

Veroja ei esitetä nostettaviksi Vesilahdessa

Kunnan tuloveroprosentti on pysynyt samana vuodesta 2014 Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentti säilyy ennallaan. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 21,50 prosenttia. Verohallinnolta saadun ennakkotiedon mukaan Vesilahden vuoden 2016 kunnallisverotulot kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia. Valtakunnallisesti kunnallisverotulot nousivat keskimäärin 0,8 prosenttia. Vuonna 2018 Suomen Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen mukaan Vesilahden kunnallisverotulot laskevat 1,5 prosenttia….

Lempäälä jatkaa 2017 nykyisillä veroprosenteilla

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kunnan verotuloprosentiksi 20,5 vuodelle 2017. 20,5 on myös nykyisen tuloveroprosentin suuruus. Myös kiinteistöveroprosenttien ja muiden veroperusteiden määräämistä vuodelle 2017 kunnanhallitus esittää valtuustolle pysytettäväksi nykyisellään. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentiksi 0,45 ja muiden asuntojen kiinteistöveroprosentiksi 1,00 vuodelle 2017 sekä päättää asuntotarkoitukseen kaavoitetun…

Veroprosentit ennallaan

Mikäli kunnanvaltuustot niin hyväksyvät, säilyttävät sekä Lempäälä että Vesilahti veroprosenttinsa ennallaan vuonna 2016. Lempäälän kunnanhallitus esittää vuoden 2016 tuloveroprosentin pidettäväksi ennallaan 20,5 prosentissa. Kunnanhallitus ei esitä muutoksia myöskään kiinteistöveroprosentteihin ensi vuodelle. Yleinen kiinteistöveroprosentti säilyisi 0,95:ssä, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,45:ssä ja ja muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,00 prosentissa. Asuntotarkoitukseen kaavoitetun  rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti pysyisi sekin ennallaan 3,00…

Vesilahti jatkaa nykyisillä veroprosenteilla

Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Vesilahden kunnan vuoden 2015 tuloveroprosentti on 21,50. Nykyinen tuloveroprosentti on tuo sama 21,50, johon se nostettiin 20,50 prosentista vuodelle 2014. Verohallinnolta saadun ennakkotiedon mukaan Vesilahden kunnallisverotulot kasvavat edellisvuoteen verrattuna noin 745 000 euroa eli 5,9 prosenttia. Vuosi 2014 muodostunee kuitenkin alijäämäiseksi kuten myös vuoden 2015 talousarvio. Maksuvalmius on heikko. Vesilahden kunta…

Kiinteistöveroihin esitetään korotuksia

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lempäälän vuoden 2015 tuloveroprosentti pidetään ennallaan 20,5 prosentissa. Vakituisten asuntojen kiinteistövero nousisi esityksen mukaan 0,45 prosenttiin (0,43 % vuonna 2014) ja yleinen kiinteistövero 0,95 prosenttiin (0,90 %). Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti säilyisi ennallaan 1,00 prosentissa. Lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitetuille, rakentamattomille rakennuspaikoille esitetään edellisvuosien mukaisesti korotettua 3,0 prosentin kiinteistöveroprosenttia. Lempäälän kiinteistöveron tuottoarvio korotusesityksen…