kirjastoauto

Tilastonikkari puntaroi – poimintoja vuoden 2015 tilastoista Lempäälän kirjastossa

Kirjastojen uudet tunnusluvut on nyt julkaistu internetissä osoitteessa Kirjastot.fi. Tilastojenkin mukaan Lempäälän kirjasto on suosittu palvelu – lainat ja käynnit ovat edelleen nousussa. Lisäksi Lempäälä vei vuonna 2015 kärkisijan Piki-kirjastojen taloudellisuusvertailussa! Kokonaislainaus on Lempäälässä kasvanut edellisvuoteen verrattuna n. 2,3 %. Lainoja oli 445 306 kpl, mikä on noin 10 000 lainaa enemmän kuin edellisvuonna. Kirjastossa käyntejä Lempäälässä oli 170 513 kpl, mikä on…

Walle ei tuo kirjoja viikonloppuisin

Lempäälän kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt Lempäälän ja Valkeakosken välisen uuden yhteistoiminta- ja ostopalvelusopimuksen kirjastoautopalveluiden tuottamisessa. Sopimusta on tarkistettu niin, että kahden kunnan alueella operoivan kirjastoauto Wallen seitsenpäiväinen ajoviikko muuttuu vuodenvaihteesta viisipäiväiseksi. Lempäälässä kirjastoauto kiertää kolmena arkipäivänä viikossa. Valkeakosken kaupunginkirjastolta jää ensi vuonna toinen kirjastoautovirkailijoista eläkkeelle eikä toimea säästösyistä täytetä. Kirjastoautopalvelut tuotetaan vuodesta 2014 alkaen kahden…

Lempäälään valittu kirjasto- ja kulttuurijohtaja

Lempäälän kuntaan on valittu uuteen kirjasto- ja kulttuurijohtajan virkaan Sarri Nykänen. Hän toimii tällä hetkellä Pöytyän kirjastotoimenjohtajana. Valinnan teki keskiviikkona 29. toukokuuta sivistystoimenjohtaja Nina Lehtinen. Sivistyslautakunta haastatteli viittä hakijaa, joista kolme kutsuttiin testeihin. Virkaa haki yhteensä 14 henkilöä. Lempäälässä kirjastotoimen johtajan virka muutetaan 1. elokuuta alkaen kirjasto- ja kulttuurijohtajan viraksi. Virka on tällä hetkellä täytetty…