kirkkoneuvosto

Taas takapakkia Lempäälä-talon tilojen vuokraamisessa seurakunnalle – Kirkkovaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen

Tilaajille

Lempäälän seurakunnan tie Lempäälä-taloon on ollut kuoppainen ja nyt on tullut uusi mutka matkaan lisää. Lempäälä-taloon siirtymisestä on kinasteltu seurakunnan elimissä moneen otteeseen. Nahistelu jatkui kirkkovaltuuston kokouksessa 24. syyskuuta. Kokouksessa vahvistettiin päätös tilojen vuokraamisesta seurakunnalle. Samalla hanketta vastustavat ilmaisivat ryhtyvänsä vastatoimiin. Nyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on lähetetty päätöstä koskeva valitus.  Hallinto-oikeudesta vahvistetaan, että asia on vireillä….

Kirkkoneuvoston päätettäväksi 3,2 miljoonan euron Sääksjärven seurakuntatalon rakentaminen

Tilaajille

Kirkkoneuvosto kokoontuu syyskuun kokoukseensa 10. syyskuuta. Kokous on Sääksjärven seurakuntatalon rakentamisen kannalta tärkeä, sillä neuvosto päättää Sääksjärven seurakuntatalon kustannusarvion hyväksymisestä ja toimista, jotka tähtäävät rakennusluvan ja talon rakentajan hankkimiseen. Sääksjärven uuden 550 neliömetrin suuruisen seurakuntatalon kustannusarvio on 3 200300 euroa. Hinta sisältää arvonlisäveron osuuden mutta ei kalustusta. Kokouksessaan kirkkoneuvosto päättää myös valtakirjan myöntämisestä seurakuntatalon pääsuunnittelijalle…

Ristiriitaisia päätöksiä – Seurakunta menee Lempäälä-taloon, ei mene…

Tilaajille

  Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkovaltuusto teki vuoden 2018 joulukuun 20. päivä seurakunnan uusien toimitilojen valmistelusta päätöksen, jossa se yhtyi kirkkoneuvoston äänestyksen jälkeen syntyneeseen päätösesitykseen valita uusien toimitilojen ratkaisuksi vaihtoehdon kaksi. Päätöksen mukaan Lempäälä-talon tilat yhteensä 841,5 neliömetriä ovat ainoa vaihtoehto, jossa on tarpeeksi tilaa sekä seurakunnan nuoriso- ja lapsityölle että hallinnolle. – Seurakuntalaisten voimakas tahtotila…

Seurakunnan vahtimestari-siivoojan tehtävät täytettiin

Tilaajille

Lempäälän seurakunnan kirkkoneuvosto täytti 20. helmikuuta pidetyssä kokouksessa kaksi kevään aikana vapautuvaa vahtimestari-siivoojan tehtävää. Toinen tehtävistä on vakituinen ja toinen määräaikainen. Vakituiseen vahtimestari-siivoojan tehtävään valittiin koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella Piia Lehtinen Lempäälästä. Varalle tuli valituksi Minna Puranen, myös Lempäälästä. Kahden vuoden määräaikaiseen siivooja-vahtimestarin tehtävään valittiin haastatteluryhmän esityksen mukaisesti Mirva Matikka ja varalle…

Esitys kirkkovaltuustolle: seurakunta mukaan Lempäälä-talo -hankkeeseen

Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 21. helmikuuta esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän seurakunta lähtee uusien seurakuntatilojen siirtämiseksi toteuttamaan Lempäälä-talo -hanketta yhdessä Lempäälän kunnan kanssa. Tarkoituksena on  siirtää nykyisen seurakuntatalon virasto- ja toimistotilat uusiin Lempäälä-talon tiloihin ja samalla luoda nuorisotoimelle uudet, nykyistä isommat tilat. Samoihin tiloihin Lempäälä-taloon on tarkoituksena myös siirtää kahvila Olkkari. Samalla seurakunta luopuisi kahdesta…

Kirkkoneuvosto palautti Lempäälä-talon uudelleen käsiteltäväksi

Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10. tammikuuta antaa uusien seurakuntatilojen rakentamisen Lempäälä-taloon talousjohtajan valmisteltavaksi ja esiteltäväksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuuston 25. lokakuuta tekemä päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja asia on syytä palauttaa käsiteltäväksi uudelleen valtuustossa. Kirkkoneuvoston mukaan asian valmisteluun oli mahdollisesti osallistunut esteellisiä henkilöitä. Valmisteluaineistosta puuttui kirkkovaltuuston pöytäkirjan liite eikä pöytäkirja sisältänyt…