Kiviaho

Kiviahossa kaavoitusta jarruttanut kalasääsken pesä on pudonnut

Tilaajille

Kalasääsken pesä on jarruttanut kunnan aikeita kaavoittaa Lempäälän Kiviahon pohjoisosissa. Pesän on kuitenkin kesäkuussa havaittu pudonneen. Kiviahon pohjoisosan asemakaavan hyväksymispäätöksestä oli valitettu keväällä 2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti viime joulukuussa hylätä valituksen, mistä tänä vuonna valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunta oli vuonna 2015 asemakaavan muutoksella aikeissa laajentaa Kiviahon pohjoisosan aluetta matkaviestinliikenteen tukimastolle. Samalla pääosin…

Kunnan metsähakkuissa olisi ollut tiedottamisen varaa

Sääksjärvi, Hirvi-Simunan luolan maasto: ”Lempäälässä Sääksjärvellä on kaadettu mahdollisesti lainvastaisesti metsää luonnonsuojelualueella.” Kiviaho, Leinikkitien pää: ”Ilmeisesti tuhoavat metsätien, jota pitkin Birgitan polku menee”. ”Lempäälän kunta tuntuu tuhoavan kaiken luonnon”. ”Avohakkuun tekeminen Birgitan ympäristöön ei edistäne metsän  eikä muutoinkaan luonnon monimuotoisuutta.”   Kuntalaiset ovat havahtuneet ilmaisemaan huolensa meneillään olevista hakkuista Lempäälän kunnan omistamissa metsissä. Myös somessa…

Lukevatko pöllötkin paikallislehteä?

Kun pakallislehdessä oli juttu uudesta kalasääksen keinopesästä, heti parin päivän päästä huuhkaja huhuili aivan pesäpuun lähellä ja ilmoitti sen olevan reviirinsä sisäpuolella. Aiemmin huuhkaja asusti monta vuotta Kiviahossa, mutta muutti metsätöiden jälkeen vanhan sääksen keinopesän läheiselle kalliolle. Sääksi hylkäsi varmaan pesän huuhkajan vuoksi ja rakensi uuden Kiviahoon. Kiviahon sääksille olisi ollut parikin hyvää keinopesän paikkaa…

Kiviahon sääksiparin pesärauha turvattiin

Lempäälän kunta ansaitsee kiitokset huomioituaan kalasääksen pesinnän Kiviahossa. Alueen kaavalaajennuksen vuoksi kunta rakensi yhdessä sääksirengastaja Keijo Ruuskasen kanssa tälle kalakotkalle uuden pesän hieman etäämmälle asutuksesta pesintärauhan turvaamiseksi. Vanha pesä oli jo muutenkin rapakunnossa. Sääksen tekopesän tekeminen ei onnistu joka pojalta. Vaatii kuntoa, jotta kykenee kapuamaan männyn latvaan putoamatta. Vaatii lisäksi tietotaitoa tehdä vaikeassa asennossa puun…

Kiviahon asemakaava laajenee pohjoisessa

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle Kiviahon pohjoisosan asemakaavan laajennuksen hyväksymistä. Asemakaavan toteuttamisen vaikutuksista kalasääsken pesintään on teetetty sääksiselvitys. Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon perusteella alueelle osoitettiin suojelumerkintä historiallisen ajan kivirakenteelle. Kaavaehdotuksen vaihtoehtona on ollut kaavaluonnoksista vaihtoehto, jossa kulku uudelle alueelle on Vätäräistentien kautta. Kaavan laajennuksen tarkoituksena on osoittaa Kiviahon asuntoalueen pohjoisosaan paikka…

Elisa paransi pientalojen laajakaistayhteyksiä Kiviahossa

Elisa on laajentanut huippunopean kiinteän netin saatavuutta osin Pirkanmaata Tampereella ja Lempäälässä. Kuituverkon laajentaminen ja käyttöönotettu VDSL2-yhteystekniikka mahdollistavat jopa 100 Mbit/s nopeuden nykyisiä kuparijohtoja hyödyntäen. Huippunopeiden yhteyksien hyödyntämiseksi liittymäsopimus on päivitettävä ja varmistettava modeemin soveltuvuus uuteen yhteystekniikkaan. Useat ADSL-yhteydet ovat nyt korvattavissa nopeammilla VDSL2-yhteyksillä. Lempäälässä entistä nopeampia yhteyksiä on saatavilla Kiviahon alueella. Entistä nopeammat yhteydet tekevät surffailusta, etätöistä…

Tontteja myyntiin Kiviahossa

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto asettaa haettavaksi kahdesta korttelista yhteensä 10 omakotitalotonttia Kiviahon luteiskulman asemakaava-alueelta. Tontit sijaitsevat Ruusurinteen molemmin puolin. Tonttien koot ovat noin 1 100–1 300 neliömetriä ja hinnat noin 53 000–80 000 euroa. Tontit voidaan myös vuokrata 50 vuodeksi. Kiviahon luoteiskulman asemakaava-alueen kadut ja muu kunnallistekniikka valmistuvat kuluvan kevään aikana, jonka jälkeen alueen…

Kaksi asuntomurtoa keskellä päivää

Lempäälän Kiviahossa murtauduttiin omakotitaloon keskellä kirkasta päivää torstaina 28. tammikuuta. Talossa ei ollut tekohetkellä asukkaita paikalla. Rikosta tutkitaan törkeänä varkautena. Saman päivän aikana lähistöllä murtauduttiin myös toiseen asuinkiinteistöön. Tekijöitä ei olla tavoitettu. Tutkinnanjohtajana toimivan rikoskomisario Joni Länsipuron mukaan Lempäälän murtotapaukset liittyvät todennäköisesti laajempaan asuntomurtosarjaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. – Lempäälän asuntomurtojen yhteyttä toisiinsa tutkitaan. On mahdollista,…

Satakunta kiinteistöä alkaa maksaa hulevesimaksua

Reilu sata lempääläläistä kiinteistön omistajaa on saanut marraskuussa Lempäälän Vesi -liikelaitokselta kirjeen, jossa kerrotaan, että heiltä aletaan ensi vuodenvaihteesta alkaen periä hulevesimaksua. Maksun suuruus on 1,58 euroa kuukaudessa sisältäen arvonlisäveron. Huleveden perusmaksu on hieman alle 20 euroa vuodessa omakotitalolta. Asiakaskirjeitä on lähetetty ympäri Lempäälää huleveden toiminta-alueella, eniten Kiviahon alueelle. – Huleveden toiminta-alue on päivitetty viimeksi…

Kiviaho laajenemassa kalasääsken maille

Asemakaavaa ollaan muuttamassa Moisio-Hakkarissa metsässä Kiviahon asuntoalueen pohjoislaidalla joko viidellä tai seitsemällä uudella erillispientalotontilla. Lempäälän ympäristöjaoston mukaan kaavavaihtoehdoista on valittava se, joka aiheuttaa vähiten häiriötä kalasääsken pesinnälle alueella. Suunnittelualueen lähettyvillä on käytössä oleva kalasääsken pesä. Pesä sijaitsee noin 250 metrin päässä suunnittelualueesta. Koska kalasääsken pesäpuut ovat rauhoitettuja, ympäristöjaosto painottaa, että kalasääskelle on taattava pesintärauha ja…

Kaava: tukiasema ja omakotitontteja Kiviahoon

Kiviahon asemakaavan laajentamissuunnitelmat hyväksyttiin Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaostossa. Jaosto päätti 5. maaliskuuta Kiviahon pohjoisosan laajennuksen asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmien asettamisesta nähtäville. Kunnanvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaan Kiviahon pohjoisosan laajennuksen asemakaavaa on vuoden 2015 aikana kaikissa tilanteissa vietävä eteenpäin. Suunnitelmissa on, että Kiviahon asuntoalueen pohjoisosaan tulisi matkaviestintukiasema sekä omakotitontteja.