kolmas yläkoulu

Lempäälän kunnan alueella otetaan vuonna 2019 pysäköinnin valvonta käyttöön

Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt esityksen kunnan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019–21 taloussuunnitelmaksi sekä investointiohjelmaesityksen jatkovalmistelua varten. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy asemanseutujen kasvattaminen ja kaavoituksenkeskittäminen lähijuna-asemien sekä joukkoliikennereittien varteen.   Kolmas yläkoulu on määrä rakentaa laadittavan aikataulun ja 14,6 miljoonan euron kustannusarvion mukaisesti mahdollisimman paljon puuta käyttäen. Vuodenvaihteessa 2018–19 on tarkoitus purkaa Kanavan koulu….

Kolmas yläkoulu rakennetaan huputettuna

Lempäälän kunnanvaltuusto päätti 13. kesäkuuta, että Lempäälän uusi, kolmas yläkoulu entisen Kanavan koulun tontille rahoitetaan kiinteistöleasingilla lukuun ottamatta liikuntasalia, jonka toteutukseen kunta hakee valtionosuutta. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Jocka Träskbäckan (kok.) esittämän ponsiesityksen, jonka mukaan rakennettavan koulukiinteistön rakenteiden kuivaketjun  ja kosteudenhallinnan varmistamiseksi uuden yläkoulun rakennustyöt on toteutettava kokonaisuudessaan sääsuojattuna eli huputettuna. Lempäälän aiemmat kaksi yläkoulua…

Lempäälän oppilaille voi tarjota myös empatiaa ja terveelliset koulutilat

Kirjautuneille

Empatia tarkoittaa kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Politiikassa empatia on ollut vähemmän arvostettu asia, mutta silläkin on kyllä paikkansa päätöksenteossa. On ehdotettu, että Lempäälään vanha lukio säilytettäisiin osittain. Ja uuden rakennuksen kohdalla tehtäisiin halpoja ratkaisuja. Miltähän tuntuu oppilaista, jotka joutuvat käymään halvassa, homeisessa ja vanhanaikaisessa koulussa. Vanha koulu voi olla terveydelle vaarallinen koulu. Miltä minusta…

Lempäälään tulee uusi puukoulu

Kirjautuneille

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 28. maaliskuuta käynnistää kunnan uuden yläkouluhankkeen. Uusi yläkoulu on tarkoitus rakentaa nykyiselle Kanavan koulun tontille purettavan entisen lukiorakennuksen paikalle. Kunnan kolmas yläkoulu toteutetaan puurakennuksena, sillä Lempäälä varautuu hankkeessa 14,6 miljoonan euron kustannuksiin, mikä mahdollistaa koulun rakentamisen pääosin puusta. Kustannuksiin sisältyvät mm. kalusteet ja iso liikuntahalli. Tarve uudelle yläkoululle havaittiin palveluverkkoselvityksen myötä. Uusia…

Kolmas yläkoulu pääosin puurakenteisena?

Kirjautuneille

Lempäälän kunnanvaltuusto päättää keskiviikkona 28. maaliskuuta, rakennetaanko kunnan kolmas yläkoulu entisen lukion tontille puurakennuksena. Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että purettavan kanavan koulun paikalle toteutettavassa uudisrakennushankkeessa varaudutaan 14,6 miljoonan euron kustannuksiin. Summa sisältää kalustukset ja noin 800 neliön kokoisen liikuntasalin. Kustannuksiin varautuminen 14,6 miljoonalla mahdollistaa kiinteistön rakentamisen pääosin puurakentamisena. Sekä liikuntahalliin että puurakentamiseen on tarkoitus hakea…

Kanavan koulun rakennus esitetään purettavaksi

Kirjautuneille

Lempäälän kunnanhallitus asettaa nähtäville ja lausuntoja varten Kanavan koulun asemakaavan muutoksen muodossa, jossa Kanavan koulu ei säilyisi, vaan se purettaisiin ja paikalle rakennettaisiin uusi kaksiosainen, syvärunkoinen koulurakennus. Koulurakennukselle ei osoiteta suojelumerkintää. Kaavanmuutoksen  tarkoituksena on osoittaa Kanavan tontille paikka Lempäälän kolmannelle yläkoululle parantamaan erityisesti kunnan eteläosissa asuvien yläkouluikäisten palvelutarjontaa. Kunnan  yhdyskuntalautakunta on todennut suojelumerkityn vanha Kanavan…

Kolme vaihtoehtoa uudelle yläkoululle

Lempäälän yhdyskuntalautakunta on päättänyt asettaa nähtäville keskustan  asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena on osoittaa paikka kolmannen yläkoulun sijoittamiseksi entisen lukion alueelle Kanavan koulun tontille. Uuden yläkoulun toteuttamiseksi on kolme asemakaavaluonnosvaihtoehtoa. Niitä esitellään yleisötilaisuudessa ns. Ideahuoneessa OP-Centerillä 30. marraskuuta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa esitetään, että Kanavan koulurakennus säilyisi pääosin nykyisen kaltaisena ja rakennus korjattaisiin niin, että se vastaisi pääosin…