korkein hallinto-oikeus

KHO hylkäsi kompostitoiminnasta Vesilahdessa tehdyn valituksen

Korkein hallinto-oikeus on 13. kesäkuuta tekemällään päätöksellä hylännyt Vesilahdessa harjoitettavan kompostointitoiminnan ympäristöluvasta tehdyn valituksen ja pysyttänyt hallinto-oikeuden asiasta tekemän päätöksen entisellään. KHO hylkäsi muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Muutoksenhakijoiden asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 300–500 metrin etäisyydellä kompostointikentästä. Kolme valittajaa näkee olosuhteiden olevan naapuruston kannalta kohtuuttomat hajuhaittojen takia.   Pirkanmaan ympäristökeskus oli vuonna 2005 myöntänyt…

Vesilahti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Vesilahden kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kunta valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen tehtiin jätehuoltojaoston päätöksestä. Vesilahden kunnalle haettiin poikkeuslupaa päätökseen siten, että kunta voisi jatkaa kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa 1. tammikuuta 2017 alkaen.  

KHO hylkäsi Pimara Oy:n valituksen

Korkein hallinto-oikeus on tiistaina 13. joulukuuta kumonnut valituksen päätöksestä, joka koskee Lempäälän kunnan katujen kunnossapitokalusto hankintaa. Lempäälän kunta oli 5. syyskuuta 2015 ilmoittanut avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta katujen kunnossapitokalustohankinnasta ajalle 1.1.2016–31.12.2017 ja kahdelle mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle. Lempäälän kunnan tekninen lautakunta oli 10. marraskuuta 2015 valinnut ylöjärveläisen Pimara Oy:n katujen kunnossapitokalustohankintojen toteuttajaksi kolmiakselisen tienhoitoauton osalta….

Kunnossapitokaluston kilpailutusta puidaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kilpailutus Lempäälän katujen kunnossapitokaluston hankinnasta on päätynyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tekninen lautakunta päätti kokouksessa 10. marraskuuta 2015 hankinnoista vuosille 2016-2017 ja mahdollisille kahdelle optiovuodelle. Tarjoukset, jotka eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia, hylättiin. Vertailuun ei otettu koneita tai kuljetusvälineitä, joita ei pyydetty eikä vuosimallia 2000 vanhempia koneita. Tekninen lautakunta päätti tehdä puitesopimukset Pimara Oy:n kanssa kolmiakselisesta tienhoitoautosta, tienhoitotraktorista ja…

KHO hylkäsi kalliolupavalituksen

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Ikkala Trade Oy:n Vesilahdessa suoritettavan kallion louhintaa ja murskauksen ympäristölupaa koskevan valituksen. Asiaa tutkinut KHO hylkäsi myös vaatimuksen katselmuksen toimittamisesta. Hallinto-oikeuden antamaa päätöstä ei muuteta. Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta oli vuonna 2012 myöntänyt Ikkala Trade Oy:lle ympäristöluvan Korpiniemen kylässä sijaitsevalla tilalla harjoitettavaan kallion louhintaan ja murskaukseen hankkeen ottosuunnitelmaan merkitylle ykkösvaiheelle. Rakennus- ja…

KHO markkinaoikeuden päätöksestä: Siskonlinnan päiväkotihankinnasta ei seuraamuksia

Korkein  hallinto-oikeus on päättänyt kumota markkinaoikeuden syksyllä 2013 tekemän päätöksen seuraamusten osalta koskien Lempäälän kunnan Siskonlinnan päiväkotihankintaa rakennusurakassa. Kilpailutuksen teettänyt Lempäälän kunnan tekninen lautakunta oli alkuvuodesta 2013 valinnut Siskonlinnan KVR-urakoitsijaksi Eteläpuu Oy:n ja sulkenut tarjouskilpailusta kahden muun yrityksen tarjoukset. Kyseessä oli ennakkoarvion mukaan 2–3 miljoonan euron suuruinen hankinta. Markkinaoikeus oli kumonnut Lempäälän kunnan  teknisen lautakunnan …