Koskenkylä

Sysien syleilyä kuvattiin Koskenkylässä

Tilaajille

Koskenkylän sillan pielessä tapahtui lauantaina 16. huhtikuuta kummia. Mies makasi maassa ja vieressä seisoi nainen selvästi hädissään. Ympärillä hääri väkeä ja kaiken tämän yllä pörräsi kamerakopteri. Kyseinen kohtaus kuului Sysien syleily -elokuvaan, jota kuvataan Vesilahden lisäksi Lempäälässä, Tampereella ja Kangasalla. Elokuvan tekijöinä on pirkanmaalaisia harrastajateatterilaisia ja laulajia. Elokuvan ohjaa Jarmo Salo. Hän opiskelee parhaillaan Voionmaan opistolla ja Koskenkylässä…

Vesilahtelaiset vähenevät tänä vuonna

Vielä keväällä Vesilahden väestönkehitys oli positiivista, mutta syksyllä varmistui, että vuoden 2015 väestönkehitys jää negatiiviseksi. – Suunta on selvä. Syntyvyydessä huippuvuodet ovat takana. Tänä vuonna syntyy arviolta 40 vesilahtelaista, kun parhaaseen aikaan tahti oli 55–60, sanoo Vesilahden kunnanjohtaja Erkki Paloniemi. Vesilahden kunnanhallitus käsitteli maanantaina Vesilahden kunnan talousarviota ja talousarviosuunnitelmaa vuosille 2016–18. – Ahtaalla ollaan. Talouden…

Koskenkylän osayleis- ja Rantahovin asemakaava nähtäville

Vesilahden kunnanhallitus päätti asettaa nähtäville kauan, vuodesta 2009 vireillä olleen Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan ehdotuksen. Laajan kaavan tarkoituksena on ohjata yhdyskuntarakenteen rakentamista, turvata arvokkaat luontokohteet, säilyttää maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset, osoittaa alueita virkistykseen sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Osayleiskaavaehdotuksen mukaan uusien, rakentamiselle kaavoitettavien alueiden on oltava helposti liitettävissä kunnallistekniikkaan. Kaava-alueen rakennuspaikat liittyvät pääosin olemassa olevaan tieverkostoon. Uuden rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on…

Maapoliittinen ohjelma ohjaamaan kasvusuuntia

Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Vesilahden kunnan maapoliittisen ohjelmaluonnoksen. Erityisesti vuosille 2014–15 ajoittuvan ohjelman tarkoituksena on edistää kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vesilahden kunta omistaa noin 450 hehtaaria maa-alueita. Kirkonkylän ensivaiheen kasvusuunta on ollut lounaaseen nykyiseltä asemakaavoitetulta alueelta osayleiskaavoituksen mukaisesti. Kunnalla oli omistuksessaan raakamaata Kirkonkylän osayleiskaavassa osoitetuilla uusilla asuinalueilla Ämmänhaudanmäen alueella, ja asemakaavoitus voitiin aloittaa…

Koskenkylän ympäristöön osoitetaan uusia rakennuspaikkoja

Vesilahden tekninen lautakunta toteaa 185 uutta rakennuspaikkaa sisältävästä Koskenkylän ympäristön osayleiskaavaluonnoksesta, että kaavan toteutuksesta ei saa tulla kunnalle lisäkustannuksia. Lautakunta myös edellyttää, että alueen kiinteistönomistajia on kuultava alueen luontoarvojen suojelussa. Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueella siten, että osayleiskaavalla osoitetaan laajenemisalueet Koskenkylään. Uusia rakennuspaikkoja on kaavaluonnoksessa osoitettua 185 kappaletta. Suunnittelussa on…

Koskenkylässä kasvattaa koko kylä

– Koskenkyläläiset ovat kuin pieni hiljainen kansa, joka on vähään tyytyväinen. Ei turhaan valiteta mistään, pohtii Virpi Laitinen koskenkyläläisyyden syvintä olemusta. Lähes koko ikänsä kylällä asuneet Laitinen ja Ekku Eskola pitävät Koskenkylän maaseutumaisuudesta. Kylässä on tilaa olla omassa rauhassa. Kyläläiset morjestavat raitilla, vaikka väki on lisääntynyt uudisrakentamisen myötä. Myös koko kylä kasvattaa –ajatus toimii Koskenkylällä hyvin,…

Kukko ja kana Koskenkylässä

Keskellä Koskenkylää kuuluu eräästä pihasta määkimistä ja lasten ääniä. Portista sisään kurvattaessa näkyy ensimmäiseksi tulijaa tervehtivä koira, sitten  lampaita, hevosia laitumella ja lauma iloisia lapsia. On saavuttu Kristiina Ristell-Niemisen kotiin Vesilahdelle. Hän asustaa miehensä Mikko Niemisen kanssa vuonna 1874 rakennettua sukutaloa Koskenkylässä. Lapsia löytyy pikaisella laskemisella pihapiiristä viisi. Tosin muutamaa päivää aiemmin luku oli yksitoista, kun kesän kolkutellessa ovelle…

Koskenkylän osayleiskaava syntyy yhteistyössä

Vesilahden Koskenkylän osayleiskaavan yleisötilaisuus houkutti tiistaina 28. toukokuuta Ylämäen koululle kymmenittäin kaavoituksesta kiinnostuneita. Tilaisuudessa kerrottiin kaavoituksen etenemisestä ja tulevista suunnitelmista. Puheenvuoron käyttivät Vesilahden kunnanjohtaja Erkki Paloniemi, aluearkkitehti Leena Lahtinen ja kaavoittajaksi valitun AIRIX Ympäristö Oy:n arkkitehdit Marjut Lund-Rahkola ja Maritta Heinilä. Koskenkylän osayleiskaava on ollut vireillä jo pitkään ja kunnanjohtaja Paloniemi korosti tilaisuuden alussa kaavoituksen…