Kulju

Uutta päiväkotia aletaan suunnitella Kuljuun

Linnajärven alueelle Kuljuun rakennetaan uusi päiväkoti. Päiväkodin rakentaminen vahvistui, kun kunnanhallitus hyväksyi Linnajärven asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 20. toukokuuta. Kaava-alueessa on mukana kaksi uutta julkisten lähipalvelujen korttelialuetta, joista eteläisemmälle Lempäälän kunta alkaa ensi tilassa suunnitella uutta päiväkotia. Linnajärventien asemakaavaluonnos oli nähtävillä 30.8–3.10.2012. Tuolloin kaava-alue ulottui Tampereentieltä moottoritien reunaan saakka. Ongelmakohdiksi osoittautuivat erityisesti Linnajärventien alueen rajaaminen ja moottoritien…

”Vt 3:n meluntorjunta toteutettava alkuperäisessä laajuudessaan”

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle, että kolmostien meluntorjunta Sääksjärvellä pitää toteuttaa vuosien 2008–12 toimintasuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Siinä melueste oli nyt esitettyä pidempi ulottuen tien länsipuolella etelämmäksi, Sääksjärven ramppiin asti. Uuteen, vuosien 2013–18 meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan sisältyy Lempäälän kunnasta kolme kohdetta torjuntatoimenpide-ehdotuksineen. Kohteista kaksi, valtatie kolme Sääksjärvellä ja rautatie Ryynikässä, on sijoitettu torjuntatoimien kiireellisyysjärjestyksessä korkealle….

Murtoja rakenteilla oleviin taloihin

Rakenteilla oleviin asumattomiin omakotitaloihin on helmikuun aikana murtauduttu Lempäälässä ja Valkeakoskella. Tekijät ovat vapaalla jalalla. Lempäälässä tapauksia on ollut lyhyen ajan sisällä kaksi Kuljussa uudella Kiimakallion asuinalueella. Toisesta talosta anastettiin torstain ja sunnuntain 21.24. välisenä aikana uusia kodinkoneita. Toisessa kohteessa anastus jäi yritykseksi. Valkeakosken seudulla murtotapauksia on ollut viisi. Poliisi kehottaa rakentajia varovaisuuteen ja suojaamaan…

Kuljun Palomäkeen nousee vuokrarivitaloasuntoja

Kevään tullen lumien sulaessa paljastuu talvikuukausien aikana tehtyjä töitä: tuolla on kaadettu puuta ja metsää, tuonnekin on alettu rakentaa taloa. Lenkillään Kuljun Palomäessä kulkevaa lehden lukijaa askarruttaa, kuka rakentaa Palomäenpolulle, jossa on jo noussut kolme rivitaloa ja uusiakin pohjia on tehty. Kuljun Kartanon taakse Palomäenpolku 1 ja 2:n vuokrarivitalokohteeseen tulee yhteensä 29 asuntoa. Lempäälän kunnanhallitus…