kunnanhallitus

Aloite: koirapuisto Vesilahden torialueen läheisyyteen

Tilaajille

Vesilahden Kirkonkylälle toivotaan koirapuistoa. Kunnanhallitus käsitteli maanantaina koirapuiston perustamista koskevaa aloitetta. Koirapuiston perustamisesta jätettiin edellisen kerran aloite vuonna 2015, jolloin Vesilahden kunnanhallitus katsoi, ettei tontti sovi koirapuiston käyttöön sen keskeisen sijainnin vuoksi. Tuolloin myös alueen asukkaat viestittivät vastustavansa koirapuiston perustamista. Aloitteessa koirapuistoa esitetään perustettavaksi Kirkonkylälle ns. torialueen läheisyyteen. Aloitteessa perustellaan, että edellisen koirapuistoaloitteen jälkeen torialuetta…

Kokoomuksella valtuuston ja hallituksen puheenjohtajuus

Kuntavaalien Lempäälän suurin puolue Kokoomus johtaa sekä Lempäälän kunnanvaltuustoa että -hallitusta alkaneella uudella valtuustokaudella. Maanantaina 5. kesäkuuta järjestäytynyt kunnanvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen toisen kauden valtuutettu Riina Aspilan, joka keräsi puolueensa toiseksi muhkeimman äänisaaliin. Hän oli edellisen, Keskustan Juha Kuisman johtaman valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Valtuuston puheenjohtajistossa on nyt neljä henkilöä aiemman kolmen sijasta. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Aspilan…

Tekniselle toimelle tilaa Kaakilasta

Teknisen toimen nykyinen varasto ja varikkoalue sijaitsevat Lammasniemen alueella. Nyt valmisteilla olevassa Lammasniemen kaavassa aluetta on suunniteltu VL alueeksi. Tämä edellyttää varikkoalueen tyhjentämistä ja Vesilahden kunnan teknisen toimen toimintojen siirtämistä pois alueelta. Kunnanhallitus päätti 21. marraskuuta esittää kunnanvaltuustolle, että se ostaa Kaakilasta Mittarihuolto Pertti Järvenpää Ky:ltä 314 neliöisen kiinteistön kunnan teknisen toimen käyttöön. Osoitteessa Mäntytie…

Kurkiniityn päiväkoti puretaan

Vesilahden kunnalla on tällä hetkellä kolme kiinteistöä Ristiveräjän päiväkodin lisäksi, joilla ei ole mitään toimintaa. Kiinteistöt ovat pääosin pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Kunnanhallitus päätti 21. marraskuuta purkaa tyhjillään olevan Kurkiniityn päiväkodin uuden kaavan tieltä. Alue kaavoitetaan asuinrakennuskäyttöön. Tuulikallion päiväkodin vanha puurakennus on myytävänä purettavaksi. Tontilla sijaitsevaa Sorvalan mökkiä on esitetty museoyhdistykselle, jotta he siirtäisivät sen…

Teknisen johtajan oikaisuvaatimus hylättiin

Lempäälän kunnanhallitus hylkäsi irtisanotun teknisen johtajan Jaakko Hupasen oikaisuvaatimuksen. Hylkäyksen perusteluna käytettiin vastinetta, jonka kunnanjohtaja Heidi Rämö ja henkilöstöjohtaja Auli Nevantie laativat 10. elokuuta. Vastineen mukaan Hupasen oikaisuvaatimuksessa esittämät seikat ovat ristiriidassa kirjallisten vastineiden ja kuulemistilaisuuksien kanssa. Jaakko Hupanen teki 8. heinäkuuta oikaisuvaatimuksen irtisanomisestaan. Hänet irtisanottiin 1.7.2016 teknisen johtajan virasta, koska hän ei ollut tehnyt sivutoimi-ilmoitusta….

Kunta sijoittaa perinnön liikuntaan

Antti Kalevi Laakson kuolinpesä käytetään liikunnan edistämiseen kunnassa. Laakson omaisuus siirtyi valtiolle, koska hänellä ei ollut perintöön oikeutettuja sukulaisia. Vapaa-aikalautakunta päätti liikuntapaikkoihin suunnattavista varoista 12. toukokuuta. Laakson perinnöllä kunnostetaan Paunun uimarantaa, Lempoisten uimalaa ja Rantalan saunaa 40 000 eurolla. Jatkossa remontoidaan vuosittain yhden uimarannan laituri ja tehdään muita korjauksia uimarannoille. Laakson kuolinpesän nettoarvo on noin…

Lausunto: lastenvaunuilla päästävä ilmaiseksi kaikilla vyöhykkeillä

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen lipputuotteet ja hinnat aiotaan laittaa uuteen uskoon. Vuonna 2016 voimaan tulevalla maksujärjestelmäuudistuksella joukkoliikenteeseen halutaan yhtenäiset lipputuotteet ja asiakasryhmäkäytännöt. Suunnitelmasta on pyydetty sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksilta lausunnot, ja Lempäälän kunnanhallitus hyväksyi maanantaina 1. kesäkuuta joukkoliikennelautakunnalle annettavan lausunnon uudesta lippu- ja tariffijärjestelmästä. Vyöhykerajojen sijainnista, lipputyypeistä ja asiakasryhmistä sekä hinnoitteluperiaatteista ei kunnalla ole huomautettavaa, mutta…

Lempäälä yrittää taas säästää palkattomilla vapailla

Lempäälä aikoo hakea säästöjä palkattomista vapaista myös ensi vuonna. Säästökeino on tuttu tältä vuodelta. Vapaaehtoisista palkattomista vapaista on tänä vuonna kertynyt säästöä noin 202 000 euroa. Ostovapailla kuukausipalkkainen työntekijä voi pitää palkattomia vapaita ylimääräisiä palkallisia päiviä vastaan. Viiden päivän palkatonta vapaata kohden työntekijä saa kaksi ylimääräistä päivää, lauantain ja sunnuntain, palkallisena. Näiden lisäksi työntekijä saa…

Vesilahti sijoittaa Kantriin

Vuodesta 1997 lähtien Kantri ry on tukenut Tampereen seutukunnan kehittämistä ja rahoittanut erilaisia maaseudun hankkeita ja yrityksiä. Toiminta-alueen 365 000 asukkaasta 103 000 katsotaan asuvan maaseudulla. Yhdistyksen uusi strategia sisältää kolme päätavoitetta. ”Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä 2014 − 2020” -teema painottaa ympäristövastuullista asumista, yhteisöllisyyttä ja nuorisoa sekä paikallisen yrittäjyyden edistämistä. Määrärahat jaetaan tasan strategiaan sitoutuneiden…

Henkilöstösäästöjä haetaan yt-neuvotteluilla

Vesilahden kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut Vesilahdessa. Neuvotteluissa tullaan käsittelemään ainakin ensi vuoden lomarahojen leikkaamista tai  muuttamista vapaapäiviksi ja harkinnanvaraisista palkantarkistuksista pidättäytymistä. Jatkossa myös sijaisten ja muun määräaikaisen henkilöstön käyttöä vähennetään. Yt-neuvotteluissa käsitellään lisäksi palkattomia virka- ja työvapaita sekä luonnollisen poistuman hyödyntämistä. Kunta kannustaa henkilöstöään palkattomiin vapaisiin niin kutsutuilla ostovapailla. Ostovapaa sitä…

Sateenkaaren päiväkoti myydään

Vesilahden kunta myy Sateenkaaren päiväkodin rakennuksen ja tontin. Myynti tapahtuu tarjousmenettelyllä. Myytävä päiväkoti sijaitsee Kirkonkylässä. Rakennus on alun perin ollut omakotitalo, ja se on 133 neliön suuruinen. Tontilla on myös pieni talousrakennus. Kaava mahdollistaa nykyisen rakennuksen laajentamisen paritaloksi. Sateenkaaren päiväkodin toiminta on siirtynyt tänä syksynä Posteljoonin päiväkotiin K-market Karamellin viereen.  Sivistysjohtaja Tiina Kivisen mukaan uudet tilat ovat sopivammat päiväkotitoimintaan…

Konsulteillekin on paikkansa

Varatuomari Markku Leino kysyi viime viikon lehdessä (L-VS 5.8.), mihin kunnanhallitus tarvitsee konsultteja. Esimerkeiksi hän nosti Silta tulevaisuuteen -hankkeen ja lähidemokratiaillan. Molemmat ovat hyviä esimerkkejä siitä, että konsulttejakin tarvitaan. Minulle lähidemokratiaillan luennot tarjosivat ihan sopivasti uutta. Siv Sandeberg Åbo Akademista toi tutkimustietoa siitä, miten lähidemokratia on toiminut muualla Suomessa. Vertailukohdat muihin kuntiin ovat tärkeitä, jotta…

Lempäälä ei näe mieltä palvelurakenneuudistuksessa

Lempäälän kunta katsoo olevansa väestöpohjaltaan vahva peruskunta niin, että se kykenee tuottamaan tai järjestämään kuntalaisten näkökulmasta tarpeelliset sosiaali- ja terveyspalvelut pääosin omana tuotantonaan kuten tähänkin asti. Näkemyksensä palvelurakenteen uudistamisesta Lempäälän kunta ilmaisee vastauksena selvityshenkilöiden palvelurakenneuudistuksen kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa 24.–25. tammikuuta esittämiin kysymyksiin. Kysymykseen, miten Lempäälän kunta aikoo tulevaisuudessa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen esitettyjen linjausten…