kysely

Digikysely: valtaosa vastaajista koki, että omistajan on saatava itse päättää talonsa väristä

Lempäälän-Vesilahden Sanomien internetsivuilla ollut kysely talonomistajan oikeudesta päättää talonsa väristä keräsi reilun viikon aikana yhteensä 738 vastausta. Kysely liittyi Vesilahdessa kohua herättäneeseen vaaleanpunaiseen taloon, jonka omistajaa uhkaa 5000 euron sakko talon maalaamisesta ohjeistuksesta poikkeavalla värillä. Nettikäyttäjille osoitetun kyselyn kysymys kuului: ”Saako omistaja päättää talonsa värin?”. Valtaosa vastaajista, 45 prosenttia, valitsi vaihtoehdon. ”Kyllä. Oma tupa, oma…

Kysely: Saako omistaja päättää talonsa värin?

LVS uutisoi viime viikolla vesilahtelaisesta talonomistajasta, joka on maalannut talonsa vaaleanpunaiseksi. Väri on kunnan mielestä huomiota herättävän kirkas, ja se poikkeaa alueella rakennustapaohjeessa suositelluista väreistä. Kunta on nyt velvoittanut 5000 euron uhkasakolla talonomistajan maalaamaan talonsa toisella värillä.     Nyt puhuu vaaleanpunaisen talon omistaja: ”Talon väri ei vaihdu”   Kirkas vaaleanpunainen ei käynyt Vesilahdessa –…

Lempäälän keskustaan halutaan lisää palveluja ja McDonalds

Tilaajille

Lempäälän keskustasta on tyhjentynyt liiketiloja huolestuttavaan tahtiin. Esimerkiksi kirjakauppa lopetti toimintansa pari vuotta sitten ja Nordea on siirtänyt konttorinsa Ideaparkkiin. Myös poliisi on siirtynyt Tampereelle. Kysyimme ohikulkijoilta mitä uudistuksia keskusta heidän mielestään kaipaisi.   Sini Kantola, 35, Kuokkala – Sellainen kohtaamispaikka, johon voisi mennä lapsen kanssa hengailemaan. Niin kuin kirjasto tai sellainen tori missä voisi…

Kysely: toimivatko sote-palvelut?

Millaisia kokemuksia sinulla on sote-palveluista? Pirkanmaalaisia pyydetään kyselyllä kertomaan, kuinka sote-palvelut toimivat ja millainen maakuntaan muodostettavan sote-yhtymän pitäisi olla. Kysely löytyy otakantaa.fi-palvelussa ja siihen voi vastata helmikuun loppuun asti. Kyselyssä tiedustellaan muun muassa, mitä sote-palveluja vastaaja on käyttänyt kuluneen vuoden aikana, onko vastaajaa pompoteltu paikasta toiseen vai onko yhteistyö palvelun tarjoajien välillä sujunut mutkattomasti. Kyselyn toteuttavat Pirkanmaan…

Oppilaat hyödyntäisivät omia laitteitaan kouluopetuksessa

Lempäälässä lokakuussa toteutetussa kyselyssä arvioitiin koulujen toimintaa. Tulokset ovat nyt valmistuneet. – Kehittämisalueista saatiin tärkeää palautetta ja ideoita oppilailta, opettajilta ja vanhemmilta. Kyselyn tarkoituksena on arvioida koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin tarkoituksena on turvata perusopetuslain toteuttamista, tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä, toteaa Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 1 515 vastausta…

Koulun toimintaa arvioidaan kyselyllä

Kohdellaanko kaikkia koulussa tasa-arvoisesti? Onko koulussa hyvä oppimis- ja kasvamisilmapiiri? Entä tukeeko opetusryhmien koko oppimista? Näihin ja yhteensä 27 Lempäälän kunnan perusopetusta koskevaan kysymykseen odotetaan nyt runsaasti vastauksia. Lempäälän kunta pyytää 4.–9.-luokkien oppilaita, heidän huoltajiaan ja henkilökuntaa arvioimaan oman koulun toimintaa. Perusopetuksen tilaa koskeva kysely lähetettiin vastaajille maanantaina 3. lokakuuta, ja vastausaikaa on 23. lokakuuta…

Näkemyksiä kaivataan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista

Tampereen kaupunkiseutu käynnistää kyselyn, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden näkemyksiä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksista ja niiden kehittymisestä. Lempäälän ja Vesilahden ja asukkaiden näkemyksiä oman kunnan kävelyn ja pyöräilyn sujuvuudesta selvitetään kaupunkiseudulla nyt ensimmäistä kertaa. Kehyskuntien asukkaat pääsevät arvioimaan myös Tampereen keskustan olosuhteita. – Työmatkapyöräilijöiden lisäksi toivomme myös varttuneemman väen sekä nuorten kokemuksia kävelystä ja pyöräilystä. Tämän vuoksi…

Häiritseekö liikennemelu vai hiveleekö hiljaisuus?

Iso Kausjärvellä hiljaisuus on lähes rikkumaton: pilkkimies istuu jäällä, kevätaurinko tiputtaa lunta navetan katolta, tintit visertävät. Moottoritiellä Sääksjärven paikkeilla raskas liikenne jylisee korvia huumaavasti: tasaiseen huminaan lisämausteen tuo panssarivaunua kuljettava lavetti. Lempäälässä on äänimaisemaa joka lähtöön. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu kartoittaa tänä keväänä kuntalaiskyselyllä tietoja meluhaitoista ja arvokkaiksi koetuista ns. hiljaisista alueista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan…

Kuinka lapsiperheiden palvelut toimivat? Kysely käynnissä

Lempäälässä kerätään tietoa varhaiskasvatuspalveluista. Vanhempia pyydetään kyselyllä arvioimaan muun muassa lastensa päivähoitotarvetta ja kunnan tarjontaa. Kysely löytyy kunnan nettisivuilta ja siihen voi vastata sunnuntaihin 14. helmikuuta saakka. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskyselyssä perheet arvioivat, kuinka tyytyväisiä he saamiensa varhaiskasvatuspalveluiden laatuun ovat ja miten he kehittäisivät niitä. Ajatuksia kaivataan myös siitä, millaisia palveluita perheet toivovat lapsen, vanhemmuuden tai perhe-elämän tueksi….

Missä ovat koulumatkan pulmapaikat?

Kuinka turvalliseksi tunnet koulumatkan? Miten kuljet talvella kouluun? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin lapsilta ja nuorilta toivotaan vastauksia hiljattain avatussa koulumatkakyselyssä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toteuttamalla koulumatkakyselyllä kerätään tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta koulumatkalla. Lisäksi selvitetään heidän mielestään ongelmallisia paikkoja koulumatkalla. Ongelmapaikat on kyselyssä mahdollista merkitä kartalle. Tuloksia käytetään seudun kunnissa lähtötietoina kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisessä, liikenneturvallisuustyössä…

Lempääläläiset luottavat päättäjiinsä

Lempääläläiset uskovat oman kotikuntansa vetovoimaan. Kuntaliiton tekemässä kyselyssä kuntalaisia pyydettiin arvioimaan oman kotipaikkakuntansa kilpailukykyä kysymyksellä: ”Kuvittele tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa tai kaupungissa on hyvä asua ja elää. Miten arvioisit nykyisen kotikuntasi sijoittuvan kilpailussa?” Viisi parasta arviota saivat Lempäälä, Hollola, Hattula, Espoo ja Tampere. Asukkailta tiedusteltiin myös arvioita koskien päättäjien sitoutumista kunnan kehittämiseen….

Vanhuskyselyyn ehtii vielä osallistua

Vielä on aikaa osallistua Lempäälän kunnan  ikääntyneille kuntalaisille suuntaamaan kyselyyn. Kunnassa on valmisteilla suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Nyt kerätään tietoa ja palautetta kuntalaisilta kyselyn avulla. Kuntalaiskyselyyn toivotaan runsaasti vastauksia. Kunnassa toivotaan, että kyselyyn vastaisi mahdollisimman moni ikääntynyt kuntalainen tai palveluja käyttävän läheinen tai omainen ikääntyneen puolesta. – Olisi tärkeää…

Kysely: millainen uuden kirjaston pitäisi olla?

Vesilahden kunta pyytää kuntalaisia mukaan uuden kirjaston suunnitteluun. Kuntalaisia rohkaistaan kertomaan ideansa, millaiselta uuden kirjaston tulisi näyttää ja mitä toimintoja siellä pitäisi olla. Ideoita uuden kirjaston ulkonäköön, palveluihin ja toimintoihin kerätään kunnan internetsivuilla osoitteessa www.vesilahti.fi maaliskuun loppuun asti. Ideat julkaistaan nimettöminä kunnan nettisivulla ja niitä hyödynnetään Tampereen Teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoille järjestettävässä suunnittelukilpailussa. Uuden kirjaston rakentamisesta…