lämpökeskus

Sote- ja maakuntauudistus eivät vielä näy kunnan taloussuunnitelmassa

Tilaajille

Lempäälän kunnan taloudellisena tavoitteena on kohottaa vuosikate tasolle, jolla Lempäälä pystyy rahoittamaan investointinsa. Yksittäiset tilivuodet olisivat ylijäämäisiä eikä kunta velkaantuisi lisää toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen ja siinä pysyminen ei vuosien 2017–19 taloussuunnitelmaa valtuustolle esitelleen talousjohtaja Kari Auvisen mukaan ole helppoa, vaikka inflaation mukanaan tuoma menojen kasvu pyritään mitoittamaan tulojen kasvun mukaiseksi. – Tulos on ensi…

Viialantien lämpökeskuksen kaava-alue laajeni

Viialantielle suunnitellun Lempäälän Lämmön lämpökeskuksen kaava-aluetta on laajennettu. Kaava-alueeseen on otettu mukaan Viialantien liikennealue ja osoitettu se katualueeksi. Lisäksi Piippupolun eteläpää on otettu mukaan kaava-alueeseen, jotta sen nimi  voidaa muuttaa Majalantieksi. Biopohjaisilla polttoaineilla toimiva 5-10 MW:n lämpölaitos on suunniteltu kunnan omistamalle Rautatien, Lempäälän kanavan ja Viialantien väliselle alueelle.

Viialantielle lämpökeskus

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto asettaa Viialantien lämpökeskuksen asemakaavan muutoksen nähtäville. Lempäälän Lämpö Oy suunnittelee biopohjaisilla polttoaineilla toimivan 5–10 megawatin lämpölaitoksen rakentamista Lempäälän kunnan omistamalle alueelle, joka sijaitsee rautatien Lempäälän  kanavan ja Viialantien välisellä alueella. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus osoittaa lämpölaitokselle tontti ja uusi, Piippupolun korvaava kulkuyhteys Tampereentieltä kaavamuutosalueen eteläpuolella oleville tonteille.