Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kunnat varautuvat informaatiosotaan

Pirkanmaan kunnissa on maaliskuusta alkaen muhinut ongelmia. Viime tiistaina kuntien edustajat kuulivat, etteivät pätkivän sähkön tai netin kaltaiset hankaluudet ole ohi, vaan tilanne on pikemminkin pahenemassa. Marraskuussa niskaan vyöryy lisää entistä suurempia vaikeuksia. Yhdessä kunnassa saattavat pimentyä perustoiminnot pankkiautomaatteja myöten, toisessa romahtaa silta ja kolmannessa lakata vedentulo. Kansainvälisen tilanteen kiristyminen tuo mukanaan myös sotilaallisen voimankäytön…

Valtiolta rahaa nuorten eteen tehtävään työhön

Lempäälä on saanut valtiolta rahaa etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt etsivään nuorisotyöhön 57 375 euroa ja työpajatoimintaan 40 000 euroa. Myös Vesilahdelle on myönnetty etsivään nuorityöhön avustusta, joka on suuruudeltaan 28 500 euroa. Aluehallintovirasto myönsi yhteensä 3,4 miljoonaa euroa 59 etsivää nuorisotyötä tekevälle organisaatiolle Länsi- ja Sisä-Suomessa. Työpajatoimintaan avustuksia myönnettiin yhteensä 2,1 miljoonalla…

Uusi isompi paineviemäri Kirkkojärveen

Lempäälän Vesi -liikelaitos on rakennuttamassa Kirkkojärven Kirkkolahden alitse uutta paineviemäriä. Nykyinen Hemminkilän pumppaamolta lähtevä muovinen 180 millimetrin paineviemäri on huonokuntoinen ja kapasiteetiltaan riittämätön. Lempäälän Vesi -liikelaitos hakee lupaa paineviemärin rakentamiseksi vesistöön sekä siihen liittyvään ruoppaukseen. Lausunnossaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Lempäälän ympäristöjaosto esittää, että hakijalta tulee edellyttää riittävät pohjatutkimukset suunnitteluvaiheessa. Erityisesti on tutkittava ruopattavan alueen…

Lempäälään 19 000 euroa aikuisten terveyden edistämiseen

Lempäälän kunta on saanut aluehallintovirastolta 19 000 euron avustuksen ”Luovasti liikkuva Lempäälä” -hankkeelleen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on jakanut veikkausvoittovaroista yhteensä 92 000 avustusta aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen. Pirkanmaan, Keski-Suomen ja pohjalaismaakuntien alueille avustuksia haettiin yhteensä 13 kehittämishankkeelle. Avustusta sai yhteensä 10 kuntaa. Määrärahalla tuetaan aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisia edistämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen aikuisväestön…

Maahanmuuttajanaisille itämaista tanssia

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 215 000 euroa kehittämisavustusta kunnille maahanmuuttajien liikunnan harrastamiseen. Kehittämisavustusta myönnettiin kahdeksalle kunnalle Keski-Suomen, Pirkanmaan ja pohjalaismaakuntien alueella. Kehittämisavustuksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Erityishuomiota on kiinnitetty siihen, että hankkeet mahdollistavat maahanmuuttajien osallistumisen koko väestölle tarkoitettuun liikuntaan. Avustuksen myöntämisessä painotus on erityisesti maahanmuuttajataustaisissa naisissa ja tytöissä. Pirkanmaan…