lastensuojelu

Lempäälässä vaikeuksia rekrytoida lastensuojeluun

Tilaajille

Lempäälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vuosien 2017–19 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jonka  tarkoituksena on edistää ja parantaa lempääläläisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja kasvuoloja sekä palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä raskaita lapsi- ja perhekohtaisia lastensuojelutoimia.   Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan Lempäälässä ei ole pystytty riittävästi panostamaan sosiaalihuollon asiakasperheiden ollut…

Lastensuojelun käsittelyajat venyneet

Sosiaaliasiamiehet ovat huolissaan Pirkkalan yhteistoiminta-alueen lastensuojelun käsittelyajoista. Sosiaaliasiamiehen selvityksessä vuodelta 2013 käy ilmi, että lastensuojeluilmoituksista 76 5% käsiteltiin seitsemän arkipäivän kuluessa ja lastensuojelutarpeen selvityksistä 74 % tehtiin lain vaatimassa kolmen kuukauden määräajassa. Vesilahden kunnanhallituksen tiedokseen merkitsemässä selvityksessä sosiaaliasiamiehet kiinnittävät huomiota laissa annettujen määräaikojen noudattamiseen ja toivovat, että kunnat varaavat lastensuojeluun tarvittavat resurssit sekä ryhtyvät muihin…

Lastensuojelu herättää yhä enemmän kysymyksiä

Sosiaaliasiamiehelle osoitettujen lastensuojelukysymysten määrä on noussut selvästi sekä Lempäälässä että Vesilahdessa. Vuonna 2013 lastensuojeluun liittyviä yhteydenottoja oli Lempäälässä yhteensä 13, kun vuonna 2012 niitä oli vain viisi. Vesilahdessa yhteydenottoja oli ainoastaan yksi vuonna 2012. Seuraavana vuonna määrä nousi kymmeneen. Tiedot käyvät ilmi maaliskuussa valmistuneesta sosiaaliasiamiehen selvityksestä. Kaiken kaikkiaan sosiaaliasiamiehen vuosi 2013 oli huomattavasti kiireisempi kuin…

Lastensuojelumenot kasvaneet odotettua enemmän

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle muutostalousarviota vuodelle 2013. Lisämäärärahatarpeen nettovaikutus kunnan käyttötalouteen on lähes puoli miljoonaa euroa. Lastensuojelun perhehoitoon esitetään varattavaksi 270 000 euroa jo aiemmin talousarvioon varatun 421 000 euron lisäksi, koska lastensuojelun perhehoitopalvelujen käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Samasta syystä toimeentulotukeen esitetään 150 000 euron lisämäärärahaa talousarvioon jo varatun 1,3 miljoonan euron lisäksi. Kunnan investointiosaan esitetään ulkoilualueiden…

Puolet lastensuojelutarpeen selvityksistä valmistuu Lempäälässä määräajassa

Sosiaaliasiamiehellä oli vuonna 2012 asiatapahtumia yhteensä 1 688 kappaletta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 1 575. Asiatapahtumista 37 oli Lempäälästä (51 vuonna 2011) ja kuusi Vesilahdesta neljä vuonna 2011). Valtaosa asiatapahtumista, 1 296, koski Tamperetta. Muut toimialueen kunnat ovat Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Valkeakoski ja Ylöjärvi. Sosiaaliasiamiehen toiminta-alueen väestömäärä on noin 393 000 asukasta. Ylivoimaisesti suurin yhteydenoton…

Lempäälä vahvistaa lastensuojelua

Lempäälä palkkaa uuden sosiaalityöntekijän lastensuojeluun. Uusi virka perustetaan helmikuun alusta alkaen. Sen myötä lastensuojelupalvelut paranevat Lempäälässä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän perustehtävään kuuluvat lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitaminen, kun perheestä on lastensuojelullinen huoli. Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt perustaa kuntaan myös aikuissosiaalityöhön sosiaaliohjaajan viran maaliskuun alusta lukien. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa vaikeassa elämäntilanteessa olevien lapsiperheiden ohjaaminen ja tukeminen arkiasioiden…