lausunto

Luonnoksessa linja 55 päättyy Hervantaan – Vesilahti: ”Monien työmatka pidentyy”

Tilaajille

Tampereen tulevaa raitioliikennettä ollaan sovittamassa yhteen kaupunkiseudun bussiliikenteen kanssa. Tampereen seudun joukkoliikenteen Linjasto 2021 -luonnoksessa on esitetty muun muassa, että bussilinja 55 kulkisi tulevaisuudessa välillä Vesilahti–Hervanta. Hervannasta matkan olisi tarkoitus jatkua esimerkiksi raitiovaunulla Tampereen keskustaan. Linjasto 2021 -luonnoksesta on pyydetty kunnilta lausuntoja. Vesilahti toteaa lausunnossaan työmatkapendelöinnin suuntautuvan Hervannan lisäksi voimakkaasti Tampereen keskustaan. – Mikäli linja…

Lempäälä osallistuu Tavasen lupavalitukseen

Lempäälän kunta osallistuu omalla lausunnollaan Tavase Oy:n valitukseen hallinto-oikeudelle. Lempäälän kunnanhallitus käsitteli Tavase-asiaa 29. kesäkuuta. Varsinainen lausunto valmistuu kesän aikana. Tavase Oy on hakenut tekopohjavesihankkeelleen lupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Aluehallintovirasto on 18. kesäkuuta hylännyt hakemuksen. Tavase Oy on  pyytänyt lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle Kangasalla ja Pälkäneellä sekä pohja- ja tekopohjaveden ottamiseen sekä lupaa…

Lausunto: lastenvaunuilla päästävä ilmaiseksi kaikilla vyöhykkeillä

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen lipputuotteet ja hinnat aiotaan laittaa uuteen uskoon. Vuonna 2016 voimaan tulevalla maksujärjestelmäuudistuksella joukkoliikenteeseen halutaan yhtenäiset lipputuotteet ja asiakasryhmäkäytännöt. Suunnitelmasta on pyydetty sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksilta lausunnot, ja Lempäälän kunnanhallitus hyväksyi maanantaina 1. kesäkuuta joukkoliikennelautakunnalle annettavan lausunnon uudesta lippu- ja tariffijärjestelmästä. Vyöhykerajojen sijainnista, lipputyypeistä ja asiakasryhmistä sekä hinnoitteluperiaatteista ei kunnalla ole huomautettavaa, mutta…

Valtuusto hyväksyi kuntarakennelausunnon

Lempäälän kunnan mielestä kuntaliitosselvityksiin velvoittava lainsäädäntö ei ole tarkoituksenmukainen eikä kuntarakennelakia pidä säätää esitetyssä muodossa. Kunnanvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 6. maaliskuuta kunnanhallituksen esittämän lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta. Lausunnossa todetaan, että yli 21 000 asukkaan Lempäälä on optimaalinen niin lähipalvelujen tuottamisen kuin kuntalaisdemokratian toteuttamisen kannalta. Lausunnon mukaan työpaikkaomavaraisuutta ja pendelöintiä ei pitäisi käyttää kuntarakennelakiluonnoksen kriteereinä. Lisäksi mainitaan, että kuntauudistusvalmistelun taloustarkasteluaineisto…

Vesilahden lausunto: Ongelmia ei ratkaista rajoja siirtämällä

Vesilahden kunta viestittää valtiolle, että kunta- ja palvelurakennemuutokset tulee toteuttaa vapaaehtoisesti paikallisilla päätöksillä. Suurin ongelma ovat kunnille kasatut tehtävät ja kuntien riittämättömät resurssit. Ongelmaa ei Vesilahden kunnan mukaan ratkaista kuitenkaan rajoja siirtämällä. Vesilahti edellyttää valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa, että kuntarakenneuudistuksen jatkovalmistelun yhteydessä kuntien tehtävämäärää on vähennettävä tai valtion rahoitusta kasvatettava, jotta kuntien tehtävät ja resurssit saadaan…

”Ongelmia ei poisteta kuntien rajoja siirtämällä”

Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaisi lausunnossaan kuntarakennelakiluonnoksesta, ettei kuntalakiluonnoksessa esitettävillä keinoilla tai kuntien rajoja siirtämällä ratkaista palvelutarvekasvun aiheuttamia ongelmia. Vaihtoehdoksi se esittää, että kuntien tehtävämäärä vähennettäisiin tai valtion rahoitusta kasvatettaisiin. Kunnanjohtaja Erkki Paloniemen mukaan lausunto palvelurakenneluonnoksesta keskustelutti kunnahallitusta, mutta esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lakiluonnoksen kriteerien mukaan Vesilahdessa täyttyy useampikin peruste selvitysvelvollisuudelle. Vesilahden kunnanhallitus katsoo…