Lekitek Oy

Luistelujäät vahvistuivat erittäin hitaasti

Samaan aikaan kun järvenjäät alkoivat jäätyä, alkoi pakkasten tultua Lempäälässä myös kenttämiesten ahkerointi jääkenttien jäädyttämiseksi luistelukuntoon. Joulun jälkeisenä maanantaina jo aamuvarhaisesta alettiin Lempäälässä jäädyttää viittä kenttää. Ne kaikki sijaitsevat kunnan nauhataajama-alueella: Sääksjärven koulun luistelualue ja kaukalo, Kuljun Asemakylän luistelualue ja kaukalo Rauhalantiellä, Hakkarin jäähallin viereinen luistelualue ja kaukalo, Keskuskenttä Kenttätiellä sekä Lempoisten koulun luistelualue ja…

Palvelusopimus Lekitek Oy:n kanssa

Lempäälän kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan ja Lekitek Oy:n välisen palvelusopimuksen, jonka mukaan kunnalle palvelusopimuksella hankittavien kiinteistöpalvelujen vuosihankinta-arvo on runsaat viisi miljoonaa euroa. Lempäälän kunnanvaltuusto päätti vuonna 2014, että kunnan kiinteistöpalveluihin liittyvät resurssit keskitetään Kiinteistö Oy Sirkkavuoren alaisuuteen perustettavaan tytäryhtiöön Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka Lekitek Oy:öön. Kiinteistö Oy Sirkkavuori omistaa yhtiön koko osakekannan. Uudessa toimintamallissa kunta…

Kunnan kiinteistöhuolto Lekitek Oy:lle

Jatkossa Lempäälän kunnan kiinteistöpalvelut tuottaa Kiinteistö Oy Sirkkavuoren tytäryhtiö Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka Lekitek Oy, jonka palvelukseen tuotantohenkilöstö siirtyy. Kunnan  tarvitsema kiinteistöpalveluihin liittyvä työ hankitaan jatkossa palveluostosopimusostona Lekitek Oy:ltä. Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalvelut on organisoitu uudelleen ja muutokset astuneet voimaan tytäryhtiöiden osalta marraskuun alussa ja astuvat voimaan kunnan kiinteistöpalvelujen osalta 1. tammikuuta 2016. Muutos koskee myös…