Lempäälä-talo

Luottamustehtävissä reilusti yli 40 vuotta

Vaikka ensi vuonna 80 vuotta täyttävä ja vuodesta 2002 eläkkeellä ollut vanhempi lehtori Usko Gullstén ei enää asetu ehdolle ensi kevään kuntavaaleissa, hän aikoo vielä viedä ainakin yhden asian kokoomuksen valtuustoryhmässä eteen päin. Hän on saanut kuntalaisilta palautetta, jonka mukaan VR:n on luopunut työssä kävijöiden suosiman junavuoron pysähdyksestä Lempäälässä. Helsingin suunnasta työpäivän päätteeksi kulkeva juna…

Seurakunta varautuu Lempäälä-taloon 2,6 miljoonalla eurolla

Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvosto kokouksessa 29. marraskuuta äänestettiin Lempäälä-talon kustannusten sisällyttämistä talousarvioon. Neuvoston päätös oli, että seurakunta varautuu Lempäälä-talon seurakuntatilojen rakentamiseksi 2,6 miljoonan euron investointiin talousarvion 2017 investointiosassa, mutta samalla etsitään kokonaistaloudellisesti edullisinta rahoitusvaihtoehtoa yhdessä kunnan kanssa hankkeen toteuttamiseksi suunnitteluvaiheen jälkeen. Kirkkovaltuusto päättää lopullisesta rahoitusmuodosta, on  se sitten osakkeiden ostoa tai muuta rahoitusjärjestelyä, vuoden 2017…

Valtuusto äänesti: Lempäälä-talon toteuttaminen jatkuu

Lempäälän kunnanvaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan keskiviikkona 14. joulukuuta, että kunta jatkaa Lempäälä-talon toteuttamista. Kiinteistön kirjaston ja palveluaulan sisältävä rakennusosa rahoitetaan kokonaan  kunnan omaan  taseeseen. Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään hankkeen toimisto- ja liiketilat sisältävälle rakennusosalle rahoitusmuodon joko hankintana kunnan omaan taseeseen tai leasingrahoituksena. Päätös syntyi valtuustossa äänestyksellä. Vähemmistöön jäänet viisi valtuutettua, Markku K. E. Mikkola…

Lempäälä-talon hankintamenettely valmisteluun

Lempäälä-talon toteutuksessa otettiin konkreettisia askelia, kun Lempäälän kunnanhallitus päätti keskiviikkona 7. joulukuuta esittää valtuustolle Lempäälä-talo hankkeen jatkamista. Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle Lempäälä-talo hankkeen jatkamista siten, että Lempäälän kunta ja seurakunta aloittavat valmistelut Lempäälä-talon hankintamenettelyn käynnistämiseksi. Kunnanhallitus on tehnyt myös esityksen valtuustolle Lempäälä-talon rahoituksesta.  Lempäälän kunnan uutta kirjastoa esitetään rakennettavaksi kunnan omaan taseeseen, mikä on valtionavustuksen…

Seurakunnan virastot ja nuorisotila Lempäälä-taloon

Lempäälän ev.-lut. seurakunta rakentaa uudet toimisto- ja hallintotilat Lempoisten keskustaan nousevaan Lempäälä-taloon. Lisäksi taloon valmistuu muuntautuvia kokoontumistiloja seurakunnan nuorisoa varten. Yhteensä Lempäälä-taloon tulee seurakunnan käyttöön 1 028 neliömetriä. Asiasta päätti seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan tiistaina 25. lokakuuta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 19–6. Kirkon vieressä sijaitsevan Lempoisten seurakuntatalon seurakuntasalit, keittiö sekä alakerrassa olevat lasten ja perheiden…

Pysäköintitalo osittain Lempäälä-talon alle

Tilaajille

Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee päätöksen pysäköintihallin rakentamisesta kunnan uuteen keskustaan kokonaisuutena ja yhdellä kertaa  rakennettuna  ja varautuu kunnan vuosien 2017–19 taloussuunnitelmassa pysäköintilaitoksen liiketoiminnan  suunnittelussa vähintään 60 prosentin sijoituksiin hankkeen investointikustannuksista. Pysäköinti sijoitetaan radan itäpuolelle rautatien ja Manttaalitien väliin kolmiosaiseen rakennukseen ja kahteen tasoon. Osista yksi sijoittuu rakennettavan Lempäälä-talon alle, yksi Lempäälä-talon pohjois-…

Lempäälä selvityttää pysäköinnin uudessa keskustassa

Lempäälän kunnan tekninen toimi hankkii selvityksen Lempäälän uuden kuntakeskustan alueella toimivan pysäköintilaitoksen liiketoimintamalleista. Kunnanhallitus valtuutti kunnan teknisen toimen teettämään selvityksen ulkopuolisella toimijalla siten, että selvitys pysäköinnin liiketoimintamalleista aikatauluttuu yhteen Lempäälä-talon rakentamisen kanssa. Lempäälän keskustan asemakaavassa on vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa ns. rakenteellinen pysäköinti. Pysäköintilaitoskokonaisuus rakentuisi kolmesta osasta, joista yksi olisi Lempäälä-talon alla, yksi Lempäälä-talon pohjoispuolella ja…

Lempäälän palvelupiste yhden tiskin malliin

Tilaajille

Viranhaltijan pakeille ajanvarauksella: ajanvaraukset pääsääntöisesti viranhaltijoilta itseltään puhelimitse, yhteystiedot löytyvät nettisisivuilta jos asiakas ei löydä mielestään oikeata henkilöä, voi soittaa vaihteen kautta ei käytössä nettiajanvarausta eikä palvelupiste varaa aikoja Lempäälän kunnan  palvelupiste on viime hiihtolomien aikaan tehdyssä remontissa uudistanut toimintatapojaan uuteen muottiin jo hyvissä ajoin ennen kuin piste muuttaa Lempäälä-taloon valmistuviin  uusiin tiloihin. Palvelupiste palvelee jo nyt…

Tampereentie 6 puretaan aukioksi

Lempäälän uuden kuntakeskustan Telkäntaipaleeseen 110 000 euron taideteos Tampereentie 4:n, jossa sijaitsee mm. Ravintola Villihanhi, ja Tampereentie 8:n, jossa sijaitsee muun muassa kunnan palvelupiste, välissä sijaitseva ja kunnan virastotalokäytössä oleva Tampereentie 6 puretaan pois uuden kuntakeskustan tieltä. Poistuvan rakennuksen tilalle tulee tapahtumien tori, aukio, joka mahdollistaa avaran näkymän toisaalta kirkon sekä radan itäpuolelle kävelysillan toisella…

Ydinkeskustakortteille valittu kaavavaihtoehto

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Lempäälän keskustan Ryynikän ja Lempoisten ydinkeskustakortteleiden asemakaavan muutoksen nähtäville. Alueelle sijoittuu kirjasto-virastotoimitilahanke eli ns. Lempäälä-talo. Rakennusoikeutta on osoitettu 34 230 kerrosneliömetriä., josta asumiselle noin 16 400 kerrosneliömetriä. uusia asuntoja tulisi hieman yli 200 ja noin 350 asukasta. Uudet rakennukset olisivat kerrosluvultaan 2–6. Pysäköintipaikkoja tulisi noin…

Seurakunta mukana Lempäälä-talossa

Lempäälän seurakunta suunnittelee uusia hallinto- ja osin toimitiloja Lempoisten keskustaan kaavailtuun Lempäälä-taloon. Kirkkoneuvosto tutki alustavaa, seurakunnan työntekijöiden ehdotusten pohjalta tehtyä tilankäyttösuunnitelmaa kokouksessaan 22. maaliskuuta Seurakunnan osalta uudisrakennukseen olisi tulossa seurakunnan hallinto- ja toimistotiloja sekä lapsi- ja nuorisotyön tiloja. Mahdolliset muut toiminnot ovat avoinna, ja myös nämä suunnitelmat voivat muuttua. Seurakunnan ylin päätöksentekoelin, kirkkovaltuusto, teki periaatepäätöksen…

Kunta sitoutuu Lempäälä-talon toteutukseen

Lempäälä on päättänyt sitoutua Lempäälä-talon yhteissuunniteluun. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Lempäälän kunta osallistuu hankkeen rakennussuunnittelun  valmisteluun. Kunta pyytää lisäksi Lempäälän ev.-lut. seurakuntaa päättämään omalta osaltaan sitoutumaan yhteishankkeeseen ja nimeämään suunnitteluun osallistuvan yhteyshenkilönsä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kustannusten jaosta sovitaan erikseen toimijoiden välillä. Samalla kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Heidi Rämön ja teknisen johtaja Jaakko Hupasen neuvottelemaan ja allekirjoittamaan…

Lempäälä-talo ja tori

Lempäälän  kunnan keskustan kehittämiseen liittyen kunnan  tekninen toimi on laatinut hankesuunnitelman Lempäälän keskustaan suunnitellusta ns. ”Lempäälä-talosta”. Rakennettavaan kiinteistöön  sijoittuisivat niin Lempäälän kunnan uusi kirjasto, Lempäälän kunnan ja Lempäälän ev.-lut. seurakunnan virastotilat kuin ravintola- ja liikehuoneistoja. Samalla kun kunnanvirastot vaihtaisivat paikkaa Tampereentien varresta uudisrakennukseen – eikä suinkaan tyhjillään lojuvaan entiseen S-marketiin – radan itäpuolelle, kiinteistöjen nykysijainnille…

Keskustan kehittämisestä olivat ovet avoinna

Lempäälän keskustan kehittämishanke on edennyt sellaiseen konkreettiseen vaiheeseen, jossa kuntalaisille on  mahdollista järjestää avoimien ovien tilaisuus asemakaavamuutoksista. Kuntakeskustan asemakaavoitusta koskeva avoimien ovien päivä keräsi viime viikon tiistaina kello 14–19 viiden tunnin aikana kunnanhallituksen kokoushuoneeseen yhteensä 20 osallistujaa. Paikan päällä olleet suunnittelusta vastaavat viranhaltijat olivat saadusta palautteesta tyytyväisiä. Pöydillä oli esillä kohteiden luonnosmateriaaleja ja viitesuunnitelmia. Seinälle…