Lempäälä-talo

Paavilainen haluaa kulttuuria kaikille

+ Kulttuuripersoona, teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Heikki Paavilainen määrittelee kulttuurin laajasti. Kulttuuri käsittää hänen mukaansa ihmisten kaiken vapaa-ajan työn ja perhe-elämän ulkopuolella – niin urheilun kuin abien penkkariajelunkin. – Kulttuuri vaikuttaa ihmisten identiteettiin antaen tuntuman, mistä  juureutuu, sanoo vuodesta 1996 perheineen Lempäälässä asunut Paavilainen. Silloin parikymmentä vuotta sitten Lempäälän väkiluku oli huomattavasti nykyistä pienempi, mutta Paavilainen…

Lempäälä-taloon muuttaa 131 työntekijää

Lempäälän kunnassa valmisteilla olevan tilaohjelman mukaan Lempäälä-taloon muuttaa kuntakonsernin henkilöstöstä yhteensä 131 henkilöä. Kuntakonsernin toiminnoista Lempäälä-taloon muuttavat sen valmistuttua teknisen toimen toimisto (39 henkeä), sivistystoimi (21), sosiaali- ja terveystoimen perhetupatoiminta (10), henkilöstöprosessi (19), hallintoprosessi (15), talousprosessi (7), Lempäälän Kehitys Oy (4), Lempäälän Vesi (5), Lempäälän Lämpö Oy (4), Kiinteistö Oy Sirkkavuori (5) ja Lekitek Oy:n…

Seurakuntatalo säilyy

Vastine yleisönosastokirjoitukseen (LVS 18.1.2017) Seurakunnan päättäjät ovat vahvan enemmistön turvin olleet suunnittelemassa uusien seurakuntatilojen rakentamista Lempäälä-taloon. Tämä tahtotila on edelleen selkeä. Demokratiaan tietysti kuuluu oikeus olla eri mieltä, mutta kirkkovaltuuston tuki hankkeelle sen eri vaiheissa on ollut vahva. Tarve seurakuntatilojen uudistamiseksi on ollut keskustelunaiheena jo vuosia. Nykyinen seurakuntatalo alkaa olla monin tavoin vanhentunut. Täysremontin tarve…

Demokratia edellyttää sääntöjen noudattamista

Kirkkovaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Maikki Hämäläinen-Ylikahri väittää kirjoituksessaan ”Seurakunta katsoo tulevaisuuteen”, että Lempäälän seurakunta ei ole niin sanotussa kahden asunnon loukussa, vaikka se ostaisi uudet tilat Lempäälä-talosta ja kunnostaisi suojellun seurakuntatalon. Lempäälä-talon tiloihin seurakunta on varautunut 2,6 miljoonalla eurolla, kun siihen lisätään seurakuntatalon kunnostaminen, liikutaan ainakin 4 – 5 miljoonan euron kustannuksissa, todennäköisesti tarvitaan enemmän….

Lempäälän seurakuntatalo sijaitkoon kirkon vieressä

Käyn Lempäälässä Rantalan avantouinnissa. Saunan lauteilla on miehiltä kuulunut nyt runsaasti keskustelua ja palautetta minulle siitä, että mitä järkeä on seurakunnan omalta tontilta siirtyä pois ja siirtää srk talo muualle. Olen painottanut , että syksyn aikana on ollut neuvostossa minun nähdäkseni yksimielisyys siihen, että nk. kahden asunnon loukkuun ei seurakunnan hallinto taloasiassa aja. Kaikki seurakuntalaiset,…

Seurakunta katsoo tulevaisuuteen

Kiitos Asko Ojakoskelle keskustelun avaamisesta koskien seurakunnan mukaan lähtemistä Lempäälätalo hankkeeseen. Olenkin ihmetellyt, miksi kolme miestä äänestyttää niin kirkkoneuvostoa kuin kirkkovaltuustoakin uudelleen ja uudelleen. Ei olekaan kyse muotoseikoista, joista voi valittaa, vaan koko hankkeen jarruttamisesta ja periaatteellisesta vastustamisesta. Seurakunta lähti Lempäälätalo hankkeeseen mukaan siksi, että tarvitaan uudet toimisto- ja nuorisotilat. Samalla tavoitellaan yhteistoiminnallisuutta kunnan ja…

Kirkkoneuvosto palautti Lempäälä-talon uudelleen käsiteltäväksi

Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10. tammikuuta antaa uusien seurakuntatilojen rakentamisen Lempäälä-taloon talousjohtajan valmisteltavaksi ja esiteltäväksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuuston 25. lokakuuta tekemä päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja asia on syytä palauttaa käsiteltäväksi uudelleen valtuustossa. Kirkkoneuvoston mukaan asian valmisteluun oli mahdollisesti osallistunut esteellisiä henkilöitä. Valmisteluaineistosta puuttui kirkkovaltuuston pöytäkirjan liite eikä pöytäkirja sisältänyt…

Seurakuntatalon puolesta

Meidän mielestämme Lempäälän seurakunnan tulisi seurakunnan toimitiloissa keskittyä nykyisen seurakuntatalon peruskorjaukseen ja uudistamiseen ja jättäytyä pois Lempäälä-talo hankkeesta, kun kaavaillusta Sopimusvuori-yhteistyöstä ei tullut mitään. Alun perin seurakunnassa oli yhteisesti hyväksytty lähtökohta Lempäälä-taloon siirtymisen pohtimisessa, että niin sanottuun kahden asunnon loukkuun seurakunta ei lähde eli ennen mahdollista Lempäälä-talo päätöstä piti olla selkeä ratkaisu nykyisten tilojen käytöstä….

Luottamustehtävissä reilusti yli 40 vuotta

Vaikka ensi vuonna 80 vuotta täyttävä ja vuodesta 2002 eläkkeellä ollut vanhempi lehtori Usko Gullstén ei enää asetu ehdolle ensi kevään kuntavaaleissa, hän aikoo vielä viedä ainakin yhden asian kokoomuksen valtuustoryhmässä eteen päin. Hän on saanut kuntalaisilta palautetta, jonka mukaan VR:n on luopunut työssä kävijöiden suosiman junavuoron pysähdyksestä Lempäälässä. Helsingin suunnasta työpäivän päätteeksi kulkeva juna…

Seurakunta varautuu Lempäälä-taloon 2,6 miljoonalla eurolla

Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvosto kokouksessa 29. marraskuuta äänestettiin Lempäälä-talon kustannusten sisällyttämistä talousarvioon. Neuvoston päätös oli, että seurakunta varautuu Lempäälä-talon seurakuntatilojen rakentamiseksi 2,6 miljoonan euron investointiin talousarvion 2017 investointiosassa, mutta samalla etsitään kokonaistaloudellisesti edullisinta rahoitusvaihtoehtoa yhdessä kunnan kanssa hankkeen toteuttamiseksi suunnitteluvaiheen jälkeen. Kirkkovaltuusto päättää lopullisesta rahoitusmuodosta, on  se sitten osakkeiden ostoa tai muuta rahoitusjärjestelyä, vuoden 2017…

Valtuusto äänesti: Lempäälä-talon toteuttaminen jatkuu

Lempäälän kunnanvaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan keskiviikkona 14. joulukuuta, että kunta jatkaa Lempäälä-talon toteuttamista. Kiinteistön kirjaston ja palveluaulan sisältävä rakennusosa rahoitetaan kokonaan  kunnan omaan  taseeseen. Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään hankkeen toimisto- ja liiketilat sisältävälle rakennusosalle rahoitusmuodon joko hankintana kunnan omaan taseeseen tai leasingrahoituksena. Päätös syntyi valtuustossa äänestyksellä. Vähemmistöön jäänet viisi valtuutettua, Markku K. E. Mikkola…

Lempäälä-talon hankintamenettely valmisteluun

Lempäälä-talon toteutuksessa otettiin konkreettisia askelia, kun Lempäälän kunnanhallitus päätti keskiviikkona 7. joulukuuta esittää valtuustolle Lempäälä-talo hankkeen jatkamista. Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle Lempäälä-talo hankkeen jatkamista siten, että Lempäälän kunta ja seurakunta aloittavat valmistelut Lempäälä-talon hankintamenettelyn käynnistämiseksi. Kunnanhallitus on tehnyt myös esityksen valtuustolle Lempäälä-talon rahoituksesta.  Lempäälän kunnan uutta kirjastoa esitetään rakennettavaksi kunnan omaan taseeseen, mikä on valtionavustuksen…

Seurakunnan virastot ja nuorisotila Lempäälä-taloon

Lempäälän ev.-lut. seurakunta rakentaa uudet toimisto- ja hallintotilat Lempoisten keskustaan nousevaan Lempäälä-taloon. Lisäksi taloon valmistuu muuntautuvia kokoontumistiloja seurakunnan nuorisoa varten. Yhteensä Lempäälä-taloon tulee seurakunnan käyttöön 1 028 neliömetriä. Asiasta päätti seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan tiistaina 25. lokakuuta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 19–6. Kirkon vieressä sijaitsevan Lempoisten seurakuntatalon seurakuntasalit, keittiö sekä alakerrassa olevat lasten ja perheiden…

Pysäköintitalo osittain Lempäälä-talon alle

Tilaajille

Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee päätöksen pysäköintihallin rakentamisesta kunnan uuteen keskustaan kokonaisuutena ja yhdellä kertaa  rakennettuna  ja varautuu kunnan vuosien 2017–19 taloussuunnitelmassa pysäköintilaitoksen liiketoiminnan  suunnittelussa vähintään 60 prosentin sijoituksiin hankkeen investointikustannuksista. Pysäköinti sijoitetaan radan itäpuolelle rautatien ja Manttaalitien väliin kolmiosaiseen rakennukseen ja kahteen tasoon. Osista yksi sijoittuu rakennettavan Lempäälä-talon alle, yksi Lempäälä-talon pohjois-…