Lempäälän Energia

Siemens tuottaa älykkään ja energiaomavaraisen järjestelmän Marjamäkeen

Energiajärjestelmän näkyvimmät osat ovat kaksi aurinkopaneelikenttää, joissa on yhteensä 15 000 paneelia Siemens Osakeyhtiö ja Lempäälän Energia Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen älykkään hajautetun energiantuotantoprojektin suunnittelusta Lempäälän Marjamäkeen. Projekti alkaa suunnitteluosuudella, joka sisältää älykkään verkon automaatiojärjestelmän ja projektin eri osien yksityiskohtaisen suunnittelun. Projektin tavoitteena on kustannustehokas energiajärjestelmä, joka on ympäristöystävällinen ja takaa samalla sähkönjakeluvarmuuden. Järjestelmään käytetään uusinta…

Lempäälän Energialle kunnalta takaus lähes 10 miljoonan lainalle

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää Lempäälän kunnan energiapoliittisen hankkeen investointia varten Lempäälän Energia Oy:lle enintään 9,7 miljoonan euron rahoituslaitoslainan takauksen enintään 20 vuoden laina-ajalle. Kunnan takausta hakenut Lempäälän Energia Oy kuuluu Lempäälän kuntakonserniin. Yhtiö on Lempäälän kunnan omistaman Lempäälän Lämpö Oy:n tytäryhtiö.  Lainaa yhtiö ottaa energiaomavaraisuushankkeen edellyttämiä investointeja varten. Energiaomavarainen Lempäälä -hankkeessa…

Lempäälän kunta uudistaa konserniohjeensa

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle kunnan tytäryhtiöiden toimintaa koskevan konserniohjeen päivitystä. Konserniohje halutaan päivittää kuntalain muuttuneiden säännösten mukaiseksi. Lempäälän aiempikonserniohje on vuodelta 2005. Valmisteluyön ohjeena on ollut Kuntaliiton konserniohjeluonnos, jolla pyritään saavuttamaan Lempäälän kuntakonsernin kokonaisetua ja saamaan kuntakonsernin ohjaukseen  kuntalain henkeä aktiivisella omistajaohjauksella. Konserniohjeen mukaan omistajapolitiikasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta päättää kuntastrategiastakin päättävä kunnanvaltuusto. Päivitetyissä ohjeissa…

Ei lämmöntuotantoyksikköä tässä vaiheessa Herralaan

Pitkään valmisteltu ja alueeltaan laaja Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaava on vihdoin  tulossa voimaan. Lempäälän kunnanhallitus on merkinnyt korkeimman hallinto-oikeuden asiaa koskevan päätöksen tiedokseen ja valtuutta kunnan teknisen toimen tiedottamaan kaavan voimaantulosta. Kaavan valmistelusta tehdyt valitukset toivat siihen kaksi muutosta. Kaavasta jäivät tässä vaiheessa pois Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Hääkiveä vastapäätä sijaitseva tilakeskus, joka ei olisi ollut osayleiskaavassa…

Lämpöä ja läheisyyttä

Kuokkala-Hakkari-Herralan kaavaluonnoksia on kaksi. Ensimmäisessä Lempäälän Energian uusi tuotantolaitos on merkitty Herralaan, toisessa Ahtialatien itäpuolelle Turuntien varteen. Uusi laitos nostaisi tuotettavan lämpöenergian määrän 60:een gigawattituntiin nykyisestä Sääksjärvellä tuotetusta 20:stä. Luonnonsuojelusyistä Herralan suunnitelma on siirtynyt taka-alalle, ja nyt selvitetään mitä edellytyksiä hankkeen toteuttamiseen on B-vaihtoehdon mukaisesti. Lempäälän Lämpö on kutsunut Ahtialan asukkaat mukaan suunnitteluun. Esiin on…