Lempäälän kanava

Tarkkaavaisuutta kanavassa kulkiessa

Tilaajille

Lempäälän kanava on kesäkuussa reunamuurien korjaustöiden vuoksi rajoitetusti auki. Kanava on kesäkuussa auki vesiliikenteelle arkisin kello 11-12 ja kello 18-24 sekä viikonloppuisin klo 7-24. Kanavassa kulkijoilta pyydetään erityistä tarkkaavaisuutta. Liikennevirasto tiedottaa, että yläkanavan leveyttä joudutaan rajoittamaan ajoittain myös aukioloaikoina muun muassa työlautoin ja yläkanavan turvapuomia osittain sulkemalla, jolloin silta-aukoista vain toinen on käytössä.

Kanavasta pääsee päivällä vain tunnin ajan

Lempäälän kanavalla tehdään yläkanavan reunamuurien korjauksia. Samalla säännöstellään Vanajavettä. Töillä on vaikutusta kanavan aukioloaikoihin; Lempäälän kanava on auki vesiliikenteelle toukokuussa palvelusulutuksena kello 11–12 ja itsepalveluna kello 18–21 välillä. Muina kellonaikoina kanavaa ei avata vesiliikenteelle. Myös kesäkuussa Lempäälän kanavalla on näillä näkymin normaalista poikkeavat aukioloajat, joista Liikennevirasto tiedottaa myöhemmin.

Kanavan kunnostustyöt näkyvät vedenkorkeuksissa

Tilaajille

Lempäälän kanavan betonitukimuurien kunnostus jatkuu. Liikennevirasto on viime vuodesta lähtien kunnostanut kanavan betonitukimuureja ja työ jatkuu tämän vuoden osalta maanantaista 23. huhtikuuta alkaen. Kunnostustöitä tehdään arviolta heinäkuun alkuun asti. Koska kunnostuksessa käytetään sukeltajia ja lauttoja, ei kunnostustyön aikana voida päiväsaikaan käyttää kanavaa Vanajaveden säännöstelyjuoksutuksiin, Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa. Kanava on kunnostustöiden aikana normaalissa vesiliikennekäytössä. – Kunnostus…

Purjehduskaudella 1 500–2 000 sulutusta Lempäälän kanavassa

Tilaajille

Vaikka viime kesä ei kovin aurinkoinen ja lämmin ollutkaan, Lempäälän kanavassa sulutettiin viime purjehduskaudella sentään 1 495 sulutusta. Tarkastaja Arttu Vasara Liikennevirastosta toteaa, että useimmiten sulutettavana oli yksi alus, joskus useampikin. Myös edellisellä, vuoden 2016 purjehduskaudella kanavassa oli vain 1 500 sulutusta. Vesiliikennöintiä kanavassa haittasivat silloin alkaneet kunnostustyöt, jotka kestivät syksyllä kaksi kuukautta. Kanavan kunnostuksella…

Olisiko mahdollista saada kanavanvartijan taloon elämää?

Lempäälän kunnan maanantaina 11. syyskuuta järjestämässä kuntalaisten avoimessa keskustelutilaisuudessa visioitiin, miltä Lempäälän halutaan näyttävän vuonna 2025. Tilaisuudessa esiteltiin kunnanvaltuuston alustavasti hahmottelemat Lempäälän neljä tulevaisuuskuvaa, joiden pohjalta tarkoituksena on innostaa kuntalaisia tuomaan esiin omat ideansa ja toiveensa. – Haluamme luoda yhdessä koko yhteisön kanssa uutta Lempäälää, kannusti kunnanjohtaja Heidi Rämö. Lempäälän keskustaa kehitetään. Hankkeilla on Nova Lempäälä…

Mies joka sai äänensä kuuluviin

On vuosi 1984. Lempääläläinen Hannu Aholaita käy lukiota kanavan vieressä. Äidinkielen tunneilla hän haluaa kirjoittaa musiikista ja saa sitä käsittelevistä aineistaan aina kiitettäviä arvosanoja. Muut aiheet eivät kiinnosta Aholaitaa, joka soittaa bändeissä kitaraa ja kuuntelee radio Luxembourgia. Lopulta hän jättääkin opinnot kesken. Yli 30 vuotta myöhemmin Aholaita seisoo kanavan reunalla ja katselee entisen opinahjonsa ikkunoita. Hän valitsi…

Kanavan sillan ja rautatiesillan korjaustyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle

Lempäälän kanavan ylittävä Viialantien kanavan sillan ja rautatiesillan korjaukset alkavat pääsiäisen jälkeen. Rakennustöiden aikana alueella liikkuvien pitää huomioida poikkeavat ja muuttuneet työmaajärjestelyt. Erityisesti lähellä sijaitsevan koulun henkilökunnan, oppilaiden ja heidän vanhempiensa toivotaan huomioivan rakennustöistä aiheutuneet liikennejärjestelyt ja niiden vaikutukset. Maantiesillan korjaustyöt aiheuttavat haittaa ajoneuvo-, vesi- ja kevyelle liikenteelle. Korjaustyöiden aikana maantiesillalla on käytössä vain yksi ajokaista….

Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusta rajoitetaan

UPM-Kymmene Oyj ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet Valkeakosken voimalaitoksen juoksutuksen rajoittamisesta helmikuun alusta alkaen Mallasveden ja siihen liittyvien järvien vedenkorkeuksien liiallisen alenemisen estämiseksi. Voimalaitoksen lupa mahdollistaa juoksutuksen rajoittamisen, jos Mallasveden vedenkorkeus uhkaa laskea luvassa esitetyn raja-arvon alapuolelle. Juoksutusta rajoitetaan siten, että luonnonmukaista purkautumiskäyrää vastaavasta juoksutuksesta vähennetään 10 kuutiota sekunnissa. Juoksutusrajoitus on voimassa toistaiseksi, kunnes raja-arvon…

Destia urakoi Lempäälän kanavasiltojen peruskorjauksen

Destia on allekirjoittanut urakkasopimuksen Lempäälän kanavasiltojen peruskorjauksesta Liikenneviraston kanssa. Destian siltasuunnitteluyksikkö toteutti peruskorjauksen suunnittelun syksyllä 2016. Uuden sopimuksen myötä tositoimet hankkeella alkavat maaliskuussa. Urakka sisältää kahden Lempäälän kanavan ylittävän sillan pintarakenteiden korjauksen, joista toinen on rautatiesilta ja toinen maantiesilta. Työt aloitetaan elementtien valmistuksella rautatiesillan pintarakennetta varten. – Oman haasteensa urakkaan tuo vilkas junaliikenne, joka ei…

Lempäälän kanava pumpattiin tyhjäksi

Tilaajille

Kolme pumppua, yksi iso ja kaksi pienempää alkoivat tyhjentää Lempäälän kanavaa torstaina iltapäivällä. Veneily on tältä purjehduskaudelta ohi Lempäälän kanavassa ja jatkuu taas ensi toukokuulla. Lempäälän kanava on suljettu ja sen kunnostus on alkanut 12. syyskuuta. Työ jatkuu kahden  kuukauden ajan 13. marraskuuta saakka. Kunnostukseen varautumiseksi Vanajaveden vedenkorkeutta on jouduttu alentamaan noin 15–25 cm tavanomaisista…

Lempäälän kanava tyhjennetään

Lempäälän kanavaa kunnostetaan syksyllä 12.9. – 13.11.2016. Kunnostuksen aikana kanava suljetaan ja tyhjennetään. Vanajaveden vedenkorkeus on jo tällä hetkellä 10 cm ajankohtaa alempana. Kunnostukseen varautumiseksi vedenkorkeutta alennetaan jatkossa noin 5 cm viikossa. Kunnostuksen alkaessa Vanajaveden vedenkorkeus tulee olemaan noin 15-25 cm tavanomaisia syyskorkeuksia alempana. Vaikutus vedenkorkeuksiin näkyy Lempäälästä Hämeenlinnaan saakka. Tietoa kanavakunnostuksesta ja sen vaikutuksista…