Lempäälän Lämpö Oy

Lempäälän Lämpö sai EU-rahaa tekoälypohjaiseen energiayhteisöön

Tilaajille

Pirkanmaan maakuntahallitus on suunnannut Lempäälän Lämpö Oy:n ”Edelläkävijyys energiayhteisössä” -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta sekä valtion rahoituksena yhteensä 86 175 euroa. EU-rahalla käynnistyvässä selvityshankkeessa ovat Lempäälässä keskiössä uudet toimintatavat hajautetun sekä uusiutuvan energian ratkaisuissa. Asumisen, viihtymisen ja palvelujen tueksi halutaan rakentaa lähienergiaratkaisuja, joissa käytetään apuna tekoälyä. Hankkeen tavoite on kehittää jakamistalouteen perustuvien energiayhteisöjen syntymistä. Vuoden 2021 helmikuun loppuun kestävästä…

Sote- ja maakuntauudistus eivät vielä näy kunnan taloussuunnitelmassa

Tilaajille

Lempäälän kunnan taloudellisena tavoitteena on kohottaa vuosikate tasolle, jolla Lempäälä pystyy rahoittamaan investointinsa. Yksittäiset tilivuodet olisivat ylijäämäisiä eikä kunta velkaantuisi lisää toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen ja siinä pysyminen ei vuosien 2017–19 taloussuunnitelmaa valtuustolle esitelleen talousjohtaja Kari Auvisen mukaan ole helppoa, vaikka inflaation mukanaan tuoma menojen kasvu pyritään mitoittamaan tulojen kasvun mukaiseksi. – Tulos on ensi…

Tavoitteena energiaomavarainen Lempäälä

Tilaajille

Mikäli Lempäälän Lämmön omistaman Lempäälän Energia Oy:n 31,4 miljoonan euron suuruinen energiaomavaraisuushanke saa työ- ja elinkeinoministeriöltä myönteisen rahoituspäätöksen, Lempäälän  kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen kuntatakauksen myöntämisen hankkeen tarvitsemalle pääomalle. Tuen osuus on 40 prosenttia kokonaisrahoituksesta eli investointituki on 12,5 miljoonaa euroa. ”Energiaomavarainen Lempäälä” -hankkeen myötä Lempäälän Energia Oy mukana kahdessa eri tutkimushankkeessa. Hankkeessa on mukana useita yrityksiä…

Viialantielle lämpökeskus

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto asettaa Viialantien lämpökeskuksen asemakaavan muutoksen nähtäville. Lempäälän Lämpö Oy suunnittelee biopohjaisilla polttoaineilla toimivan 5–10 megawatin lämpölaitoksen rakentamista Lempäälän kunnan omistamalle alueelle, joka sijaitsee rautatien Lempäälän  kanavan ja Viialantien välisellä alueella. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus osoittaa lämpölaitokselle tontti ja uusi, Piippupolun korvaava kulkuyhteys Tampereentieltä kaavamuutosalueen eteläpuolella oleville tonteille.

Ydinvoima on poliittinen valinta

Onko tarpeen ja fiksua, kysyy lempääläläinen kunnanvaltuutettu tarkoittaen Lempäälän kunnan kokonaan omistaman tytäryhtiö Lempäälän Lämpö Oy:n mukanaoloa Fennovoiman Hanhikivi-ydinvoimalahankkeen rahoituksessa. Lempäälän Lämpö Oy ja kolme muuta kunnallista energiayhtiötä ovat antaneet rahoitussitoumukset SF Kaukolämpövoima Oy -yrityksenä. Ilmeisestikään kunnanvaltuustoilta ei ole asiasta kyselty. Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Virkkusen mukaan kunnallinen energiayhtiö on mukana hankkeessa tavoitteenaan tarjota…

Lempäälän Lämpö mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa

Kroatialaisen energiayhtiö Migrit solarna energia d.o.o.:n mukanaolo  Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoshankkeen rahoituksessa on ollut runsaasti esillä julkisuudessa, mutta myös Lempäälän kunnan  tytäryhtiö  Lempäälän Lämpö on antanut samaiseen hankkeeseen rahoitussitoumuksen. Fennovoiman omistajayhtiön Voimaosakeyhtiö SF:n tekemä selvitys yhtiön omistuksesta Fennovoima Oy:stä on liitetty kesäkuun lopussa  Fennovoiman valtioneuvostolle jättämään rakentamislupahakemukseen. Omistajapohjaselvitys täydentää Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemusta ja sen…

Kiinteistöjen huoltoa ollaan keskittämässä

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalveluihin liittyvät resurssit keskitetään Kiinteistö Oy Sirkkavuoren alle ensi vuodenvaihteeseen mennessä perustettavaan tytäryhtiöön. Uuden tuotantoyhtiön järjestämä palvelu perustuu asianomaisten lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltaviin palvelusopimuksiin, joissa tilaajia edustavat Lempäälän kunnan tilapalvelu ja kuntakonsernin yhtiöistä Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Energia Oy ja Kiinteistö Oy Sirkkavuori. Tuotannon on määrä käynnistyä viimeistään…

Huoli demokratian tilasta ja kunnan henkilöstön asemasta

Kunnan taloussuunnitelmaan 2014–16 tilatoimen tehtäväalueelle kirjattu aie: ”Kunta tekee/teettää yhteistyössä Lempäälän Lämpö Oy:n ja Kiinteistö Oy Sirkkavuoren kanssa selvityksen kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tarvitsemista resursseista ja tulevasta toimintamallista vuoden 2014 alkupuoliskolla. Selvityksen tulokset tuodaan valtuuston käsittelyyn syksyllä ennen talousarviokäsittelyä.” Kunnanjohtaja Viitasaari nimesi alkuvuodesta 2014 asiaa valmistelevan työryhmän, johon kuuluvat tekninen johtaja, talousjohtaja, Kiinteistö Oy Sirkkavuoren toimitusjohtaja…

Sääksjärven biolämpölaitos vihittiin käyttöön

Lempäälän Energia Oy:n Sääksjärven lämpölaitoksen ja kaasutankkausaseman vihkiäispäivän juhlatilaisuudessa 19. marraskuuta juhlapuheen pitäneen Lempäälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hultin (sd.) mukaan juhla oli merkittävä myös Lempäälän kunnalle, joka omistaa kokonaisuudessaan Lempäälän Lämpö Oy:n, jonka tytäryhtiö Lempäälän Energia Oy puolestaan on. Yhtiön toiminta-ajatuksena on yhteisverkostoineen kehittää ja tuottaa asiakkaidensa kiinteistöjen ja toiminnan hoitamiseen tarvitsemia palveluita kilpailukykyisesti ja…