Lempäälän Lämpö

Kuljun siirtoviemäri vie jätevedet keskuspuhdistamolle

Tilaajille

Uusi keskuspuhdistamo Tampereen Sulkavuoressa valmistuu aikataulun mukaan 2023–24. Lempäälän ja Vesilahden jätevedet johdetaan sinne siten, että Kuljun ja Vanattaran suuntien jätevedet ohjataan Sulkavuoreen heti keskuspuhdistamon valmistuttua ja vuoteen 2026 mennessä molempien kuntien jätevedet ohjataan sinne kokonaisuudessaan. Uuden siirtoviemärin rakentaminen Kuljussa Tampereen suuntaan alkoi maanantaina 12. maaliskuuta puuston poistolla Tampereentien varressa sen itäpuolella Honkaniementien liittymän kohdalla….

Lempäälän Energialle kunnalta takaus lähes 10 miljoonan lainalle

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää Lempäälän kunnan energiapoliittisen hankkeen investointia varten Lempäälän Energia Oy:lle enintään 9,7 miljoonan euron rahoituslaitoslainan takauksen enintään 20 vuoden laina-ajalle. Kunnan takausta hakenut Lempäälän Energia Oy kuuluu Lempäälän kuntakonserniin. Yhtiö on Lempäälän kunnan omistaman Lempäälän Lämpö Oy:n tytäryhtiö.  Lainaa yhtiö ottaa energiaomavaraisuushankkeen edellyttämiä investointeja varten. Energiaomavarainen Lempäälä -hankkeessa…

Lempäälän kunta uudistaa konserniohjeensa

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle kunnan tytäryhtiöiden toimintaa koskevan konserniohjeen päivitystä. Konserniohje halutaan päivittää kuntalain muuttuneiden säännösten mukaiseksi. Lempäälän aiempikonserniohje on vuodelta 2005. Valmisteluyön ohjeena on ollut Kuntaliiton konserniohjeluonnos, jolla pyritään saavuttamaan Lempäälän kuntakonsernin kokonaisetua ja saamaan kuntakonsernin ohjaukseen  kuntalain henkeä aktiivisella omistajaohjauksella. Konserniohjeen mukaan omistajapolitiikasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta päättää kuntastrategiastakin päättävä kunnanvaltuusto. Päivitetyissä ohjeissa…

Ei lämmöntuotantoyksikköä tässä vaiheessa Herralaan

Pitkään valmisteltu ja alueeltaan laaja Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaava on vihdoin  tulossa voimaan. Lempäälän kunnanhallitus on merkinnyt korkeimman hallinto-oikeuden asiaa koskevan päätöksen tiedokseen ja valtuutta kunnan teknisen toimen tiedottamaan kaavan voimaantulosta. Kaavan valmistelusta tehdyt valitukset toivat siihen kaksi muutosta. Kaavasta jäivät tässä vaiheessa pois Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Hääkiveä vastapäätä sijaitseva tilakeskus, joka ei olisi ollut osayleiskaavassa…

Viialantien lämpökeskuksen kaava-alue laajeni

Viialantielle suunnitellun Lempäälän Lämmön lämpökeskuksen kaava-aluetta on laajennettu. Kaava-alueeseen on otettu mukaan Viialantien liikennealue ja osoitettu se katualueeksi. Lisäksi Piippupolun eteläpää on otettu mukaan kaava-alueeseen, jotta sen nimi  voidaa muuttaa Majalantieksi. Biopohjaisilla polttoaineilla toimiva 5-10 MW:n lämpölaitos on suunniteltu kunnan omistamalle Rautatien, Lempäälän kanavan ja Viialantien väliselle alueelle.

Kunnan kiinteistöhuolto Lekitek Oy:lle

Jatkossa Lempäälän kunnan kiinteistöpalvelut tuottaa Kiinteistö Oy Sirkkavuoren tytäryhtiö Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka Lekitek Oy, jonka palvelukseen tuotantohenkilöstö siirtyy. Kunnan  tarvitsema kiinteistöpalveluihin liittyvä työ hankitaan jatkossa palveluostosopimusostona Lekitek Oy:ltä. Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalvelut on organisoitu uudelleen ja muutokset astuneet voimaan tytäryhtiöiden osalta marraskuun alussa ja astuvat voimaan kunnan kiinteistöpalvelujen osalta 1. tammikuuta 2016. Muutos koskee myös…

Kaukokylmätyömaa keskustan luontopolulla

Lempäälän Lämpö Oy alkoi perjantaina 10. heinäkuuta rakennuttaa uutta kaukokylmälinjaa Lempäälän keskustan alueella. Työmaa ulottuu Lempäälän keskustan terveyskeskuksen takana olevalta kaukokylmän tuotantoyksiköltä luontopolun tuntumasta aina Himminpolulle asti. Samalla työmaan yhteydessä saneerataan myös Himminpolun kaukolämpölinja. Töiden ajaksi terveyskeskuksen takainen luontopolku on turvallisuussyistä suljettuna. Alueen suojellut puut säilytetään. Lempäälän Lämpö Oy pahoittelee työmaasta koituvaa haittaa. Urakoitsijana toimii KVL-Tekniikka Oy.

Kaukolämpötyö käynnissä Kuljussa

Kaukolämpöverkoston rakennustyö on parhaillaan käynnissä Lempäälän Kuljussa. Kuljun koulun ja Mansikkamäen päiväkodin välisellä Tampereentien osuudella vedetään kaukolämpöputkia. Samassa yhteydessä osaan kaivannoista upotetaan kaasuputkia. Työt alkoivat syyskuun alkupuolella ja valmista pitäisi Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakson mukaan tulla viimeistään marraskuun loppuun mennessä. – Työ tehdään kolmessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa Kuljun koulun ja Kuljun kartanon risteyksen…

Lämpövoimalan sijoituspaikka on se huolenaihe

Antti Salo syytti kirjoituksessaan, L-VS 28. toukokuuta, että minä ja Ahtialan kyläyhdistyksen hallitus vastustaisimme kaikkea, kun olemme esittäneet mielipiteemme Lempäälän Lämmön suunnittelemasta lämpövoimalasta ja sen sijoituksesta. En käsitä väitettä, että vastustamme kaikkea. Varmaan Antti Salokin myöntää, ett äkenellä tahansa on oikeus olla huolissaan omasta asuinympäristöstään ja asuinviihtyvyydestään. Kotimaisen uusiutuvan energian käyttö on erittäin positiivinen asia….

Lämpövoimalasta vakavaa haittaa

L-VS:n numerossa 17. (23.4.) kerrottiin Ahtialaan suunnitellusta Lempäälän Lämmön uudesta tuotantolaitoksesta. Ahtialan asukkaina emme ole saaneet kutsua mukaan lämpövoimalan suunnitteluun, kuten lehdessä virheellisesti kirjoitettiin. Lehdessäkin esiin tuodut huolemme ilmaisimme omana kannanottonamme osayleiskaavan kuulemisessa. Asukkaille kerrottiin hankkeesta 27.8.2013 osayleiskaavan tiedotustilaisuudessa. Liikenne-, melu-, maisema- ja päästöhaitoista johtuen vastustamme voimalahankkeen ja haketerminaalin sijoittamista Ahtialan kylän välittömään läheisyyteen. Tietojemme…

Lämpöä ja läheisyyttä

Kuokkala-Hakkari-Herralan kaavaluonnoksia on kaksi. Ensimmäisessä Lempäälän Energian uusi tuotantolaitos on merkitty Herralaan, toisessa Ahtialatien itäpuolelle Turuntien varteen. Uusi laitos nostaisi tuotettavan lämpöenergian määrän 60:een gigawattituntiin nykyisestä Sääksjärvellä tuotetusta 20:stä. Luonnonsuojelusyistä Herralan suunnitelma on siirtynyt taka-alalle, ja nyt selvitetään mitä edellytyksiä hankkeen toteuttamiseen on B-vaihtoehdon mukaisesti. Lempäälän Lämpö on kutsunut Ahtialan asukkaat mukaan suunnitteluun. Esiin on…

Lempäälän Lämpö toimittaa kaukokylmää ensi kesänä terveyskeskukseen

Energialaitokset toimittavat Suomessa kaukojäähdytystä toistaiseksi vain kahdeksalla paikkakunnalla: Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa, Lahdessa, Porissa, Heinolassa ja – Lempäälässä. Valtaosa kaukojäähdytysputkista sijaitsee Helsingissä ja Turussa. Lempäälässä putkistoa on alle kaksi kilometriä; paikkakunnalla tuotetaan kylmää Lempäälän kunnan osaomistamalle jäähalliyhtiölle. Lempäälän Lämpö Oy alkoi toimittaa jäähallille kylmää vuonna 2008. Yhtiö toimitti 1,7 GWh kylmäenergiaa vuonna 2011. Pian toiminta…

Kiinteistöhuollossa kilpailu on kovaa

Arto Yltiö on mies, joka on vastuussa monen lempääläläisen kiinteistön kunnossapidosta. Syyskuun alusta lähtien hänen käyntikortissaan on lukenut kiinteistöhuollon yksikönpäällikkö. Yltiö nauttii työstään Lempäälän Lämpö Oy:ssa, vaikka kilpailua alalla onkin. – Kyllä täällä Lempäälässäkin kiinteistöhuollon ala elää ja kilpailu huoltokohteista on tiukkaa. Meidän valttimme on kokonaispaketti. Pyrimme siihen, ettei jokaisen ruuvin hinnasta tarvitsisi ruveta vääntämään….