Lempäälän Vesi

Lempäälä laajentaa hulevesialueitaan – Katso kartasta, onko oma kiinteistösi maksualueella

Tilaajille

Hulevesijärjestelmän vaikutusalue laajenee Lempäälässä. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueen laajentamisen. Samalla päätöksellä laajennettiin myös Lempäälän Veden huleveden viemäröintialueita. Kunnan aluerajaukseen liitetään kaksi kiinteistöä Sorvalammentieltä ja Vanattarantieltä. Lempäälän Veden hulevesialueen laajennus koskee Hauralanrantaa, Kiviahon pohjoisosaa, Saikkaa, Pajalantien aluetta, Punalakintietä, Annistoa ja Hiidentie 7–9:ää. Päätöksen myötä Lempäälän Vesi saa arviolta noin 50 uutta kiinteistöä hulevesiviemäröinnin piiriin….

Vedenjakelu keskeytyy tiistaina Säijässä kuudeksi tunniksi

Tiistaina 9. heinäkuuta vedenjakelu keskeytyy hetkeksi Säijän alueella Lempäälässä asennustöiden vuoksi. Vedenjakelun keskeytys alkaa aamulla kello 7, ja kestää arviolta noin kuusi tuntia. Tampereen Vesi tekee Pirkkalassa Keskisentiellä uuden paineenkorottamon asennusta, mikä vaikuttaa vedensaantiin Säijässä. – Työn aikana vesijohtopaineet saattavat palata, kun vettä syötetään väliaikaisilla järjestelyillä linjaan, mutta paineet katoavat taas siinä vaiheessa, kun asennukset…

Lempäälä alkaa laskuttaa vesilahtelaisten vesilaskut

Tilaajille

Lempäälän Vesi alkaa operoida vesihuoltoa Vesilahdessa. Ensin aloitetaan vesilaskutuksesta. Vesilahdessa ei siis kannata pelästyä, vaikka laskussa lukee sekä Vesilahden että Lempäälän nimet. Lasku on oikea eikä valesellainen. Lempäälän Vesi on huolehtinut Vesilahden kunnassa syntyvien jätevesien käsittelystä vuodesta 2007 lähtien. Myös puhdas vesi on pääosin virrannut Vesilahteen Lempäälän kautta. – Puolisentoista, kaksi vuotta sitten alettiin kuntien…

Vedentulo katkesi Sääksjärvellä

Tilaajille

Keskiviikkoyönä 16. toukokuuta Sääksjärvellä vedenjakelu keskeytyi Pitkäahteentiellä, Paloaukealla ja Lähdekorventiellä suuren vuodon takia. Vuodon aiheutti vesijohdon saneerauskaivanta. Vesi jouduttiin katkaisemaan noin kuudeksi tunniksi, Lempäälän Vesi tiedottaa. Vedessä saattaa ilmetä laatupoikkeamaa ilman tai rautasaostumien muodossa. Saostumien pitäisi poistua kylmää vettä juoksuttamalla.

Kuljun siirtoviemäri vie jätevedet keskuspuhdistamolle

Tilaajille

Uusi keskuspuhdistamo Tampereen Sulkavuoressa valmistuu aikataulun mukaan 2023–24. Lempäälän ja Vesilahden jätevedet johdetaan sinne siten, että Kuljun ja Vanattaran suuntien jätevedet ohjataan Sulkavuoreen heti keskuspuhdistamon valmistuttua ja vuoteen 2026 mennessä molempien kuntien jätevedet ohjataan sinne kokonaisuudessaan. Uuden siirtoviemärin rakentaminen Kuljussa Tampereen suuntaan alkoi maanantaina 12. maaliskuuta puuston poistolla Tampereentien varressa sen itäpuolella Honkaniementien liittymän kohdalla….

Lempäälän Vesi vuokraisi Vesilahden koko vesijohtoverkoston

Tilaajille

Vesilahden tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle vesi- ja viemärilaitoksen operointisopimuksen käynnistämisen hyväksymistä Lempäälän Veden kanssa. Lautakunta edellyttää, että osapuolten kesken aloitetaan neuvottelut yhden henkilötyövuoden siirtämisestä Vesilahden kunnasta Lempäälän Vedelle. Lisäksi lautakunta edellyttää toimintarajan määrittelemistä runkolinjasta vesimittariin saakka. Lempäälän Veden ja Vesilahden kunnan välisestä hintakertoimesta on myös neuvoteltava määrävälein kuten myös siitä, …

Yhteistyötä vesi- ja viemärihuollossa selvitetään

Vesilahti ja Lempäälä selvittävät, kuinka Lempäälän Vesi voisi toimia myös Vesilahdessa. Muutaman vuoden ajan ovat Lempäälän Vesi -liikelaitoksen ja Vesilahden kunnan edustajat kokoontuneet palaveriin yhteisistä vesihuoltoasioista. Viimeisessä palaverissa keskusteltiin tulevaisuuden vesihuollon järjestämisestä Vesilahdessa. Palaverissa tuotiin esille, että vuoden 2012 selvityksessä Lempäälässä otettiin kantaa Vesilahteen yhtiömuodon valinnassa. Rooli Vesilahdessa jätettiin silloin tulevaisuuteen ja Lempäälän vesihuoltolaitoksen yhtiömuodoksi valikoitui…

Varavoima varkaiden matkaan

Lempäälän Vedeltä on varastettu kirkkaanpunainen varavoimakone. Kunnasta kerrotaan, että varkaus tapahtui 15.–22. heinäkuuta välisenä aikana Lempäälän Inniläntieltä, todennäköisesti  viikon 30 alkupuolella. Varavoimakone on vuosimallia 2005, merkki Himoinsa HPW-85, 81 kVA / 64,8 kW. Kärryssä on teliakselisto. Rekisterinumero DEE-150. Mahdollisista havainnoista voi ilmoittaa poliisille. Lempäälän poliisin numero on 029 544 5305.  

Vesitaksoihin esitetään kolmen prosentin korotusta

Lempäälän vesihuoltolaitoksen voimassa oleva kulutusmaksu on nousemassa 1,36 eurosta kuutiolta 1,69:ään ja viemärilaitoksen nykyinen käyttömaksu 1,98 eurosta kuutiolta 2,46:een. Kunnanhallitus esittää valtuustolle veden, jäteveden ja huleveden perusmaksuihin kolmen prosentin korotusta. Myös liittymismaksuja esitetään korotettavaksi saman verran. Käyttö- ja perusmaksujen muutosesityksen vaikutus on omakotitalokiinteistön, jonka vedenkulutus on 150 kuutiota vuodessa, vesimaksuihin noin 22,5 euron vuotuisen lisäyksen….