Lempäälän yhdyskuntalautakunta

Suojatiet Vanattarantielle ja Kiimakalliontielle

Tilaajille

Lempäälässä toteutetaan Vanattarantielle esitetyt liikenteen rauhoittamistoimet kuluvan vuoden aikana. Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta hyväksyi myös suojatien rakentamisen Vanattarantien numeroille 56, 58 ja 60 vievään liittymään tänä vuonna. Vuonna 2018 yhteensä 16 allekirjoittanutta oli jättänyt kuntalaisaloitteen Vanattarantien ajoneuvoliikenteen ylinopeuksien ja turvallisuuden vaarantumisen vuoksi kolmen talon pihaliittymän ja Vaihdetien risteyksen kohdalla. Alueella on 40 km/h nopeusrajoitus, mutta mittaustulosten…

Nurmelle neljä vuotta käytössä ollut siirtokoulu

Tilaajille

Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta on päättänyt hankkia Nurmen koululle siirtokoulun Elementit-E Oy:ltä. Kunnan siirtokoulurakennustoimittajilta saamista tarjouksista Elementit-E Oy:llä oli halvin kuukausivuokra ensimmäiselle viidelle vuodelle, noin 10 500 euroa kuussa. Tarjouspyynnössä oli lisäksi optio seuraaville viidelle vuodelle. Tarjoukset pyydettiin noin 600 neliömetrin suuruisesta koulurakennuksesta, joka käsittää mm. neljä luokkahuonetta, keittiötilan, ruokasali ja opettajien huoneen. Kilpailutuksessa huomioitiin myös käytössä…

Nurmen koululle uudet tilat ensin elementtirakennuksella

Tilaajille

Lempäälän kunnassa on päätetty talousarviokäsittelyn yhteydessä, että Nurmen koululle rakennetaan uudet tilat. Tavoitteena on korvata nykyinen rakennus tilaelementtirakennuksella. Kunta on pyytänyt Nurmen koululle tarjouksia noin 600 neliömetrin tilaelementtikoulusta. Päätös koulurakennuksen toimittajasta on tarkoitus tehdä helmikuun yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 12. helmikuuta. Siirtokelpoisen vuokrakoulun tilalle on tarkoitus myöhemmin rakentaa pysyvä koulurakennus. Nykyiselle koulurakennukselle on haettu purkulupaa. Projekti on…

Lastusten-Lipon-Kelhon osayleiskaavaa kiirehditään

Tilaajille

Lempäälän kunnanhallitus esittää yksimielisesti valtuuston hyväksyttäväksi kunnan vuoden 2019 kaavoitusohjelmaa, jossa Lastusten-Lipon-Kelhon alueen osayleiskaavan perusselvitysten teko on siirretty vuoden 2019 aikana kaikissa tilanteissa eteenpäin vietävin kaavojen A-ryhmään. Vielä yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä Lastusten-Lipon-Kelhon alueen osayleiskaavan perusselvitys oli resurssien salliessa eteenpäin vietävien kaavojen B-ryhmässä. Lautakunnassa Tapio Kuisma (kesk.) esitti Mikko Tappuran (kesk.) kannattamana Lastusten-Lipon-Kelhon alueen osayleiskaavan perusselvityksen siirtoa…

Lempäälän kunnan alueella otetaan vuonna 2019 pysäköinnin valvonta käyttöön

Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt esityksen kunnan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019–21 taloussuunnitelmaksi sekä investointiohjelmaesityksen jatkovalmistelua varten. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy asemanseutujen kasvattaminen ja kaavoituksenkeskittäminen lähijuna-asemien sekä joukkoliikennereittien varteen.   Kolmas yläkoulu on määrä rakentaa laadittavan aikataulun ja 14,6 miljoonan euron kustannusarvion mukaisesti mahdollisimman paljon puuta käyttäen. Vuodenvaihteessa 2018–19 on tarkoitus purkaa Kanavan koulu….