lietetyhjennys

Lietetyhjennys tilataan yhdestä osoitteesta

Lempäälän ja Vesilahden alueella siirryttiin vuoden 2017 alussa jätevesilietteen kunnalliseen kuljetukseen. Käytännössä se tarkoittaa, että nyt viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä. Uudistunut käytäntö on ollut kuntalaisille vielä jossain määrin epäselvä. – Jätehuoltoviranomainen on saanut kuntalaisilta asiasta paljon yhteydenottoja, vahvistaa jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi Tampereen kaupungilta. Suoniemen mukaan yksi suurimpia epätietoisuuden…

Lietekaivojen tyhjennyksiä seurataan Lempäälässä ja Vesilahdessa

Lempäälän ja Vesilahden kuntien alueella siirryttiin vuoden 2017 alussa jätevesilietteen kunnalliseen kuljetukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asumisessa syntyviä jätevesilietteitä saa jätelain mukaan kuljettaa vain Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n sopimusyrittäjä. Lempäälän ja Vesilahden alueella on käynnissä lietekaivojen tyhjennysten seuranta. Lähiaikoina osa kiinteistönomistajista saa alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta kirjeen, jossa on tarkempaa tietoa lietesäiliöiden tyhjennysvelvoitteesta. Tyhjennysvelvoite koskee kotitalouksia, joilla…

Lietekuljetuksia koskevat valitukset todettiin aiheettomiksi

EU-kynnys ylittyi, hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella siirryttiin alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti kunnan järjestämään lietteen keräykseen ja kuljetukseen kuluvan vuoden alusta alkaen. Kuntien omistama Pirkanmaan Jätehuolto kilpailutti ja organisoi lietetyhjennykset. Yhtiön tekemästä hankinnasta valitettiin markkinaoikeuteen. Valituksessa markkinaoikeutta pyydettiin arvioimaan muun muassa sitä, onko työ toteutettavissa valittujen tarjousten hinnoilla lainsäädännön mukaisesti. Markkinaoikeus totesi,…