lisämääräraha

Ämmänhaudanmäkeen ja Virolaiseen esitetään lisämäärärahaa

Tilaajille

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 muutostalousarvion investointiosaan Ämmänhaudanmäen jatko-osan eli Käpykujan kunnallistekniikan rakentamiseen sekä Virolaisen alueen infran rakentamiseen. Arvio Ämmänhaudanmäen vesi- ja viemärijohtojen rakentamiskustannuksista on 200 000 euroa. Tietä on rakennettava noin 450 metriä ja jätevesipumppaamoita tulee kaksi. Virolaisen alueen tonttijaon muutoksen vuoksi kunnassa tehdään uudet suunnitelmat tonteille menevän tien sekä…

Kurkiniityn purkuun haetaan lisämäärärahaa

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle muutoksia vuoden 2017 talousarvioon. Suurimmat muutokset kohdistuvat puun myyntitulojen lisäykseen, joka on 84 000 euroa ja maa-alueiden sekä tonttien myyntitulojen, 50 000 euroa, vähennykseen. Koulukuljetuskustannuksiin esitetään 33 000 euron lisämäärärahaa. Kurkiniityn purkamiseen taas 20 000 euron lisämäärärahaa. Lisäksi muutostalousarvioon sisältyy kunnan 150 000 euron sisäinen avustus vesi- ja viemärilaitokselle. Vesilahden kunnan…

Huostaanotot lisääntyivät – lisämäärärahaa tarvitaan

Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimelle. Sosiaali- ja terveystoimen viidestä tehtäväalueesta perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueella toimintakuluihin varattu määräraha on osoittautunut selvästi alimitoitetuksi. Lastensuojelussa huostaanottoja on ollut aiempaa suurempi määrä ja hallinto-oikeuden Lempäälän korvausvelvollisuutta koskevat ratkaisut ovat syynä 1 300 000 euron lisämäärärahan tarpeeseen. Toimeentuloturvan vastuualueelle kuuluvat toimeentulotuesta ja…

Lisärahan tarvetta saatu supistettua, kirjasto ylittää silti 98 000 eurolla

Vesilahteen suunnitteilla oleva uusi kirjasto on ylittämässä budjettinsa 98 000 eurolla. Ylitys johtuu urakkatarjousten kalleudesta. Aiempi lisämäärärahatarve oli 220 000 euroa, mutta kunnanhallitus hylkäsi 18. huhtikuuta tehdyn tuolloisen lisämäärärahaesityksen. Sittemmin käytyjen neuvottelujen pohjalta kokonaisbudjettia on saatu supistettua noin 121 000 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio nousee silti 1,9 miljoonaan, kun se alunperin oli 1,8 miljoonaa. Kunnanhallitus hyväksyi…

Vesilahden kirjasto ei saanut lisämäärärahaa

Suunnitelmia muutetaan niin, että tavoitteet kohtaavat Vesilahden kirjaston rakentamiseen olisi tarvittu 220 000 euroa lisää, koska saadut edullisimmat urakkatarjoukset ylittivät talousarviosuunnitelmaan varatun määrärahan. Kunnanhallitus ei kuitenkaan maanantaisessa kokouksessaan hyväksynyt lisämäärärahaa vaan lopputulemaksi tuli kunnanjohtajan tekemä muutettu päätösehdotus. Sen mukaan Vesilahden kirjaston suunnitelmia muutetaan yhteistyössä urakkakilpailun voittaneiden urakoitsijoiden kanssa siten, että asetettu kustannustavoite saavutetaan. Suunnittelussa pyritään…

Taas puolen miljoonan muutostalousarvio

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle muutostalousarviota, jonka nettovaikutukset ovat yhteensä noin puoli miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi edellisen samansuuruisen muutostalousarvion viime syyskuussa. Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut arvioitua suurempaa, ja ennusteen mukaan varattu määräraha ylittyy 850 000–1 000 000 euroa. Kunnan saaman kalliin hoidon tasausjärjestelmän ansiosta erikoissairaanhoitoon tarvitaan lisämäärärahaa kuitenkin vain 400 000 euroa. Vammaisille annettavien avustusten kuten…

Investointiohjelmaan 230 000 euroa lisämäärärahaa

Lempäälän tekninen lautakunta esittää vuoden 2013 lisätalousarvioon yhteensä 230 000 euron lisämäärärahat. Liikenneväylien rakentamiseen tarvitaan 100 000 euroa lisää Kuljun kartanon pellon alueen liikenneväyliin ja muuhun rakentamiseen. Lisämäärärahaa tarvitaan, koska hankkeelle arvioidut työmäärät ovat lisääntyneet. 100 000 euron lisämääräraha tarvitaan lisäksi myös Vesihuoltolaitoksen määrärahansa ylittäneelle investointihankkeelle Sääksjärven keskustan alueella. Apilatien kaava-alueen viimeistelytyöt Moisiossa ovat käynnissä. Hankkeen lisämäärärahatarve on…

Lastensuojelumenot kasvaneet odotettua enemmän

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle muutostalousarviota vuodelle 2013. Lisämäärärahatarpeen nettovaikutus kunnan käyttötalouteen on lähes puoli miljoonaa euroa. Lastensuojelun perhehoitoon esitetään varattavaksi 270 000 euroa jo aiemmin talousarvioon varatun 421 000 euron lisäksi, koska lastensuojelun perhehoitopalvelujen käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Samasta syystä toimeentulotukeen esitetään 150 000 euron lisämäärärahaa talousarvioon jo varatun 1,3 miljoonan euron lisäksi. Kunnan investointiosaan esitetään ulkoilualueiden…

Valtuustolta siunaus monitoimitalon korjaukselle

Kunnanvaltuusto hyväksyi 120 000 euron lisämäärärahan Narvan monitoimitalon laajennukselle. Meneillään olevan laajennusurakan aikana rakennuksesta on paljastunut kosteusvaurioita, jotka on korjattava. Osa kosteusvaurioista korjauksista mahtuvat urakkahintaan, mutta osaan remontista tarvitaan lisää rahaa. Määrärahan turvin pystytään purkamaan pääsisäänkäynnin laatoitus ja laittamaan tilalle uusi kosteuseristys ja uudet laattapinnoitus. Lisäksi pysäköintialue päällystetään osittain uudelleen, hiekka-alueelle hankitaan uudet perusleikkivälineet, urheilusalin lattia…

Monitoimitalon laajennuksen yhteydessä myös kosteusvauriotöitä

Narvan monitoimitalon laajennus on lähes valmis. Ennen kuin koulutyö elokuun puolivälissä pääsee alkamaan, on monitoimitalolla tehtävä vielä muun muassa kosteusvauriokorjauksia. Vesilahden kunnanhallitus myönsi remonttiin maanantaina 120 000 euron lisämäärärahan. Osa kosteusvaurioista on sellaisia, jotka mahtuvat urakkahintaan, mutta osaa ei ole osattu laskennassa varautua. Monitoimitalolla on ilmennyt kiinteistön alapohjan kosteustasapainoon oleellisesti vaikuttavia tekijöitä. Tämä edellyttää, että rakennuksen…